DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.38.139939

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА ПРИРОДА СУСПІЛЬСТВА: ЕВОЛЮЦІЯ ТОЧОК ЗОРУ НА ПРОБЛЕМУ

Олег Генадійович Данильян, Олександр Петрович Дзьобань

Анотація


Показано, що підвищення ролі інформації і знань, удосконалення засобів комуні- кації, розвиток мережевих структур породжують якісні зміни у всіх видах діяль- ності на всіх рівнях життєдіяльності суспільства. На підставі критичного аналі- зу точок зору на проблеми розвитку суспільства обґрунтовується неможливість існування суспільства як такого без комунікації та обміну інформацією.


Ключові слова


інформація; спілкування; інформаційне суспільство; інформа- ційно-комунікативна діяльність; інформаційно-комунікативні відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Dzoban O. P., Grubov V. M. (2011). Zagalna harakteristika suspilstva yak sistemi: sistemnij i sinergetichnij aspekti. Visnik Nacionalnoyi yuridichnoyi akademiyi Ukrayini imeni Yaroslava Mudrogo. Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politologiya, sociologiya – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, 10, 69- 77 [In Ukrainian].

Giddens E. (1993). Devyat tezisov o buduschem sotsiologii. THESIS: Teoriya i istoriya ekonomicheskih i sotsialnyih institutov i sistem – THESIS: Theory and History of Economic and Social Institutions and Systems, 1, 57-82 [in Russia].

Lishinska O. (2016). Interaktivni potrebi osobistosti yak chinnik avtonomnosti abo zalezhnosti. Pedagogichnij proces: teoriya i praktika – Pedagogical Process: Theory and Practice, 3, 47-51 [In Ukrainian].

Tkachenko L. (2017). Osobistist yak chinnik civilizacijnih peretvoren. Teoriya i praktika upravlinnya socialnimi sistemami – The theory and practice of social systems management, 2, 98-104 [In Ukrainian].

Ishuk N. V. (2017). Osmislennya fenomena spilkuvannya v religijnij filosofiyi. Aktualni problemi filosofiyi ta sociologiyi – Actual problems of philosophy and sociology, 17, 44-47 [In Ukrainian].

Malkovskaya I. A. (2005). Mnogolikiy Yanus otkryitogo obschestva: opyit kriticheskogo osmyisleniya likov obschestva v epohu globalizatsii. Moskva: KomKniga [in Russia].

Dzoban O. P. (2013). Filosofiya informacijnogo prava: svitoglyadni j zagalnoteoretichni zasadi: monografiya. Harkiv: Majdan [In Ukrainian].

Vyazova E. V. (2009). Upravlenie v informatsionnom obschestve: filosofskiy aspekt.

Bell D. (1989). The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences. Dissent, 36, 164-176 [in USA].

Levi-Stros K. (1994). Pervobyitnoe myishlenie. Moskva: Respublika [in Russia].

Levi-Bryul L. (1994). Sverh’estestvennoe v pervobyitnom myishlenii. Moskva: Pedagogika-Press [in Russia].

Viko Dzh. (1940). Osnovaniya novoy nauki ob obschey prirode natsiy. Leningrad: Goslitizdat [in Russia].

Smit A. (1940). Teoriya nravstvennyih chuvstv. Moskva: Respublika [in Russia].

Sen-Simon K. A. (1940). Izbrannyie sochineniya. Moskva; Leningrad: Izd-vo Akad. nauk SSSR. (Vols. 1-2); Vol. 1 [in USSR].

Marks K. (1960). Sochineniya. Vol. 19. Moskva: Politizdat [in USSR].

Kuli Ch. (1994). Obschestvennaya organizatsiya. Izuchenie uglublennogo razuma. Tekstyi po istorii sotsiologii XIX – XX vek. Hrestomatiya – Texts on the history of sociology XIX – XX century. Reader. Moskva: Nauka [in Russia].

Lasswell H. (1971). The Structure and Function of Cfmimunication in Society Lasswell.

Parsons T. (1998). Sistema sovremennyih obschestv. Moskva: Aspekt Press [in Russia].

Habermas Yu. (2000). Moralnoe soznanie i kommunikativnoe deystvie. Sankt- Peterburg: Nauka [in Russia].

Sorokin P. A. (1992). Chelovek. Tsivilizatsiya. Obschestvo. Moskva: Politizdat [in Russia].

Candidate’s thesis. Moskva [in Russia].

The Process and Effects of Mass Communication. Chicago, 84-99 [in USA].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Дзьобань О. П., Грубов В. М. Загальна характеристика суспільства як системи: системний і синергетичний аспекти. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків: Право, 2011. Вип. 10. С. 69-77.
 2. Гидденс Э. Девять тезисов о будущем социологии. THESIS: Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. № 1. С. 57-82.
 3. Ліщинська О. Інтерактивні потреби особистості як чинник автономності або за- лежності. Педагогічний процес: теорія і практика. 2016. Вип. 3. С. 47-51.
 4. Ткаченко Л. Особистість як чинник цивілізаційних перетворень. Теорія і прак- тика управління соціальними системами. 2017. № 2. С. 98-104.
 5. Іщук Н. В. Осмислення феномена спілкування в релігійній філософії. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2017. Вип. 17. С. 44-47.
 6. Мальковская И. А. Многоликий Янус открытого общества: опыт критического осмысления ликов общества в эпоху глобализации. Москва: КомКнига, 2005. 272 с.
 7. Дзьобань О. П. Філософія інформаційного права: світоглядні й загальнотеоре- тичні засади: монографія. Харків: Майдан, 2013. 360 с.
 8. Вязова Е. В. Управление в информационном обществе: философский аспект: дис канд.. филос. наук. Москва, 2009. 135 с.
 9. Bell D. The Third Technological Revolution and Its Possible Socio-Economic Consequences. Dissent. 1989. № 36. P. 164-176.
 10. Леви-Строс К. Первобытное мышление. Москва: Республика, 1994. 382 с.
 11. Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. Москва: Педагогика-Пресс, 1994. 608 с.
 12. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / пер. и коммент.  А. А. Губера; под общ. ред. М. А. Лифшица. Ленинград: Гослитиздат, 1940. 620 с.
 13. Смит А. Теория нравственных чувств. Москва: Республика, 1997. 350 с.
 14. Сен-Симон К. А. Избранные сочинения / пер. с фр. под ред. и с коммент. Л. С. Цет- лина. Москва; Ленинград: Изд-во Акад. наук СССР, 1948. В 2-х т. Т. 1. 468 с.
 15. Маркс К. Сочинения. 2-е изд. Т. 19. Москва: Политиздат, 1960. 670 с.
 16. Кули Ч. Общественная организация. Изучение углубленного разума. Тексты по истории социологии XIX – XX век. Хрестоматия. Москва: Наука, 1994. 383 с.
 17. Lasswell H. The Structure and Function of Cfmimunication in Society Lasswell. The Process and Effects of Mass Communication. Chicago, 1971. P. 84-99.
 18. Парсонс Т. Система современных обществ. Москва: Аспект Пресс, 1998. 266 с.
 19. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. Санкт- Петербург: Наука, 2000. 379 с.
 20. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. Москва: Политиздат, 1992. 543 с.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704