Том 1, № 36 (2018)

Зміст

Філософія

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СВОБОДИ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ PDF (English)
Олег Генадійович Данильян, Олександр Петрович Дзьобань 8-19
ВПЛИВ «ПОЛІТИЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ» НА БУТТЯ ПРАВОВИХ НОРМ ТА ЦІННОСТЕЙ У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ PDF
Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський 20-32
РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО СОЦІУМУ В УМОВАХ “ГІБРИДНОЇ ВІЙНИˮ PDF
Олена Вікторівна Прудникова 33-42
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИХОВНИХ ПРАКТИКАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ PDF
Георгій Іванович Фінін 43-51
АТРИБУТИВНІСТЬ ТА МОДАЛЬНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Світлана Борисівна Жданенко 52-64
ДО ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ PDF
Інна Ігорівна Коваленко, Едуард Анатолійович Кальницький 65-89
БУТТЯ ПРАВА ТА БУТТЯ У ПРАВІ: ВІД ПЕРФОРМАТИВУ ДО ПЕРФОРМАНСУ PDF
Юлія Василівна Мелякова 90-113
МЕДІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА СТОРОНА РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ PDF
Володимир Анатолійович Трофименко 114-122
ЕКСПЛІКАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ КОНЦЕПТУ «ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ» PDF
Оксана Анатоліївна Стасевська 123-135
ПРАВО ЯК СПОСІБ ОСВОЄННЯ МИНУЛОГО: ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ПРИМИРЕННЯ PDF (English)
Наталія Іванівна Сатохіна 136-143
КРИЗОВІ ПРОЯВИ ДУХОВНОСТІ У ПОВСЯКДЕННОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Руслан Анатолійович Михайловський 144-155
ВІЗУАЛЬНА МЕТАФОРА ІДЕНТИЧНОСТІ ЛЮДИНИ PDF
Ольга Володимирівна Чернієнко 156-170