ДО ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ

Автор(и)

  • Інна Ігорівна Коваленко Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9320-1773
  • Едуард Анатолійович Кальницький Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1777-9992

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123262

Ключові слова:

соціальне пізнання, некласичне розуміння права, правова онтологія

Анотація

Статтю присвячено концептуалізації онтологічних засад правового життя. Проведений аналіз розвитку проблематики процесуальності в історії філософії та феноменології права. Розглянуті традиційні феноменологічні вчення, можливості структурно-функціонального підходу та теорії систем, простежений перехід від базового уявлення про структурність до процесуальності як головного предмета практичних та теоретичних проблем пізнання соціальної реальності. Показано, що феномен правового життя виявляє структурні властивості, що існують тільки у процесуальному вимірі. Обґрунтовано, що вирішення проблеми пошуку онтологічних засад правового життя полягає у формуванні інтегративного досвіду опису права.

Біографії авторів

Інна Ігорівна Коваленко, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доцент, доцент кафедри філософії

Едуард Анатолійович Кальницький, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доцент, доцент кафедри філософії

Посилання

Kerimov D.A. (2001). Metodologiya prava (predmet, funkcii, problemy filosofii prava). Moskva: Avanta+ [in Russian].

Kozyubra M.I. (2003). Mistse filosofiyi prava v systemi suspil'stvoznavstva (do pytannya pro dystsyplinarnyy status filosofiyi prava) [The place of philosophy of law in the system of social science (the question of the disciplinary status of philosophy of law)]. Problemy filosofiyi pravaProblems of philosophy of law Vol. 1, 2732 [in Ukrainian].

3. Kostyts'kyy M.V. (2013). Filosofs'ki ta naukoznavchi problemy yurysprudentsiyi (yak naukovo-praktychnoho kompleksu) ta okremykh haluzey yurydychnoyi nauky [Philosophical and narkoznam the problems of jurisprudence (as scientific-practical complex and individual spheres of legal science]. Filosofs'ki ta metodolohichni problemy pravaPhilosophical and methodological problems of law, 1-2, 310 [in Ukrainian].

Kostyts'kyy M.V. (2016). Normatyvizm yak metodolohiya yurysprudentsiyi [Normativism as the methodology of jurisprudence]. Filosofs'ki ta metodolohichni problemy prava. – Philosophical and methodological problems of law, 1, 1930 [in Ukrainian].

Stovba O.V. (2016). Pravo i chas. Kharkiv: Tim Pablish Hrup [in Ukrainian].

Rabynovych P.M. (2011). Filosofiya prava: deyaki «vichnozeleni» naukoznavtsi syuzhety [Philosophy of law: some "evergreen" nauczysz stories]. Pravo Ukrayiny.Law Of Ukraine, 8, 1320 [in Ukrainian].

Drobyshevskij S.A., Orlova S.V. (2014). O tak nazyvaemyh «mertvyh» yuridicheskih normah v politicheski organizovannom soobshchestve. Aktual'nye problemy filosofii prava i yuridicheskoj nauki v svyazi s kommunikativnoj teoriej pravaIssues of the day of philosophy of right and legal science in connection with the communicative theory of righ. M.V. Antonov, Y.L. Chestnov (Ed.). Sankt-Peterburg: Izdatel'skij dom «Alef-press», 34234 7[in Russian].

Tolstyk V. (2010) Bor'ba za soderzhanye prava – vazhneyshee nauchnoe napravlenye. Pravo UkrayinyLaw Of Ukraine, 4, 2935 [in Russian].

Antonov M.V. (2011). O pryntsypakh nauchnosty y razvytyy pravovoy teoryy. Standarty nauchnosty y homo juridicus v svete fylosofyy prava: proceedings of the fifth and sixth philosopher.-legal readings in the memory of acad. V.S. Nersesyants. Moskva: Norma, 143153 [in Russian].

Nesynova S.V. (2014). Intehral'na pravova kontseptsiya v doslidzhenni pravovykh instytutiv. Pravo i suspil'stvoLaw and society, 61, part 2, 3339 [in Ukrainian].

Vepryts'kyy R.S. (2013). Fenomenolohiya zlochynnosti yak haluz' kryminolohiyi [The Phenomenology of crime as a branch of criminology]. Forum prava – Forum law, 3, 8487 [in Ukrainian].

Husserl' E. (1999). Ydey k chystoy fenomenolohyy y fenomenolohycheskoy fylosofyy. Moskva: DYK [in Russian].

Alekseev N.N. (1999). Osnovyi filosofii prava. Sankt-Peterburg [in Russian].

Raynah A. (2001). Apriornyie osnovaniya grazhdanskogo prava. Sobranie sochineniy. Moskva: Dom intellektualnoy knigi, 153327 [in Russian].

Loidolt S.(2010). Einfuehrung in die Rechtsphaenomenologie. Tuebingen: Mohr Siebek.

Kemerov V.E. (1998). Metafizika-dinamika (k voprosu ob evolyutsii metafiziki). Voprosyi filosofii – Problems of philosophy, 8, 5967 [in Russian].

Zayfert Y. (2006). Znachenie Logicheskih issledovaniy Gusserlya dlya realisticheskoy fenomenologii i kritika nekotoryih gusserlianskih tezisov. Voprosyi filosofii – Problems of philosophy,10, 130152 [in Russian].

Istoriya filosofii. Zapad – Rossiya – Vostok. Kniga tret'ya (Filosofiya ХІХ-ХХ vv.). (1998). Moskva: Greko-latinskij kabinet YU.A. SHichalina, 1998 [in Russian].

Gusserl' E. (1994). Fenomenologiya vnutrennego soznaniya vremeni. Sobranie sochinenij. Vol. 1. Moskva: RIG «Logos»: Gnosis [in Russian].

Kerimov T.KH. (2005). Poetika vremeni. Moskva: Akademicheskii proekt [in Russian].

Gaidenko P.P. (2006). Martin KHaidegger: iznachalnaia vremennost kak bytiinoe osnovanie ekzistentsii. Voprosy filosofii Problems of philosophy, 3, 165182 [in Russian].

Kononov A.A. (2003). Obschenauchnaja kontseptsija sistemy prava. Pravovedenie – Legal science, 3 (248, 1321. [in Russian].

Shtomka P. (1996). Sotsiologija sotsial'nyh izmenenij. Moskva: Aspekt Press [in Russian].

Schedrovitskij G.P. (1995). Ishodnye predstavlenija i kategorial'nye sredstva teorii dejatel'nosti. Moskva: Shkola kul'turnoj politiki [in Russian].

Serov N.K. (1974). Protsessy i mera vremeni. Leningrad: Nauka [in Russian].

Vallerstajn I. Miro-sistemnyj analiz. URL: http://www.nsu.ru/filf/rpha/papers/geoecon/waller.htm

Kastoriadis K. (2003). Voobrazhaemoe ustanovlenie obschestva. Moskva: Logos : GNOZIS [in Russian].

Fuko M. (1994). Slova i veschi. Arheologija gumanitarnyh nauk. Sankt-Peterburg: A-cad : AOZT "Talisman" [in Russian].

Brjanik N.V. (2002). Prestuplenie i nakazanie v svete filosofii prava. Predmetnye osnovanija filosofii prava: Filosofija pravaThe subject of the Foundation of the philosophy of law: Philosophy of law. Ekaterinburg: Izd-vo UrGU, issue 1, 428 [in Russian].

Popper K. (1992). Logika sotsial'nyh nauk. Voprosy filosofii – Problems of philosophy, 10, 6575 [in Russian].

Oshibochnaja metafora rosta: Robert Nisbet URL: http://www.vuzlib.su/beta3/html/1/20568/20647/ [in Russian].

Vallerstajn I. (1998). Istoricheskie sistemy kak slozhnye sistemy. Filosofskie peripetii – Philosophical twists and turns, 4, 186197 [in Russian].

Natsional'naja filosofskaja entsiklopedija URL: http://terme.ru/termin/process.html [in Russian].

Bergson A. (1992). Opyt o neposredstvennyh dannyh soznanija. Materija i pamjat'. Moskva : Moskovskij klub, Vol. 1, 325 [in Russian].

Losskij N. (1999). Chuvstvennaja, intellektual'naja i misticheskaja intuitsija. Moskva: Terra - kn. klub : Respublika [in Russian].

Uajthed A. (1990). Izbrannye raboty po filosofii. Moskva: Progress [in Russian].

Klimov I.A. (2000). Sotsiologicheskaja kontseptsija `Entoni Giddensa. Sotsiologicheskij zhurnal – Sociological journal, 12, 121149 [in Russian].

Luman N. (2004). Obschestvo kak sotsial'naja sistema. Moskva: Izdatel'stvo "Logos" [in Russian].

Poskonina O.V. (1997). Niklas Luman o politicheskoj i juridicheskoj podsistemah obschestva. Izhevsk: Izd-vo Udmurtskogo gos. un-ta [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-15

Як цитувати

Коваленко, І. І., & Кальницький, Е. А. (2018). ДО ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(36), 65–89. https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123262

Номер

Розділ

Філософія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

> >>