DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123065

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИХОВНИХ ПРАКТИКАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Георгій Іванович Фінін

Анотація


Зроблена спроба проаналізувати ключові напрями використання інформаційних технологій у виховних практиках  навчального закладу. Наведено основні функції соціальної комунікації: інформаційна; експресивна; прагматична. Використання інформаційних технологій повинно передбачати створення єдиного освітнього простору. Потрібна інтеграція інформаційних технологій і традиційних форм патріотичного виховання.


Ключові слова


виховні практики; інформаційні технології; навчальний заклад; патріотичне виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Hapeieva O. L. (2009). Zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii u viiskovo-patriotychnomu vykhovanni kursantiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv. Visnyk Natsionalnoi akademii oborony - Bulletin of the National Academy of Defense, 5 (13), 27-29 [in Ukrainian].

Hyrka I.V. (2017). Upravlinnia formuvanniam profesiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv informatyky u protsesi fakhovoi pidhotovky. Extended abstract of candidate’s thesis .Starobilsk [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Melyakova Yu. V. (2012). Ratsional’ni zasady virtual’noyi real’nosti [Rational principles of virtual reality]. Political Science Herald. Collection of scien-tific works Politolohichnyy visnyk. Zbirnyk naukovykh prats’, issue 59, 8–15 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Zhdanenko S. B. (2015). Virtual’ni komunikatsiyi: rol’ i mistse u suchasnomu sviti [Virtual Communications: The Role and Place in the Modern World]. Pravova informatyka – Legal informatics. issue 2 (46), 9–16 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Manuylov Ye. M. (2015). Virtual’ni komunikatsiyi: do problemy filosofs’koho osmyslennya sutnosti [Virtual communication: to the problem of philosophical comprehension of the essence]. Visnyk Natsional’noho universytetu «Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, issue 3 (26), 7–19 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Sosnin O. V. (2017). Virtual’na real’nist’ suspil’stva postmodernu yak sotsiokul’turne tlo sotsializatsiyi «lyudyny informatsiynoyi» [The virtual reality of postmodern society as a socio-cultural background to the socialization of «human information»]. Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi – Humanitarian Bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy, issue 69 (1) [in Ukrainian].

Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v humanitarnii sferi Zbroinykh syl Ukrainy: dosvid, problemy. V.I. Osodlo, V.V. Stasiuk, V.P. Shevchuk (Eds). (2007). Kiev: NAOU [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

1.Гапеєва О. Л. Застосування інформаційних технологій у військово-патріотичному вихованні курсантів вищих військових навчальних закладів. Вісник Національної академії оборони. 2009. № 5 (13). С. 27-29.

2.Гирка І. В. Управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Старобільськ, 2017. 20 с.

3. Дзьобань О. П., Мелякова Ю. В. Раціональні засади віртуальної реальності. По­літологічний вісник: зб. наук. пр. Київ. 2012. Вип. 59. С. 8–15.

4. Дзьобань О. П., Жданенко С. Б. Віртуальні комунікації: роль і місце у сучасному світі. Правова інформатика. Київ. 2015. № 2 (46). С. 9–16.

5. Дзьобань О. П., Мануйлов Є. М. Віртуальні комунікації: до проблеми філософ­ського осмислення сутності. Вісн. Нац. ун-ту «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. Харків. 2015. № 3 (26). С. 7–19.

6. Дзьобань О. П., Соснін О. В. Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації «людини інформаційної». Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. пр. 2017. Вип. 69 (1). С. 69–76.

7. Інформаційно-комунікаційні технології в гуманітарній сфері Збройних сил України: досвід, проблеми, перспективи : підручник / за ред.: В.І. Осьодло, В.В. Стасюк, В.П. Шевчук. Київ: НАОУ, 2007.  492 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704