DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123062

РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО СОЦІУМУ В УМОВАХ “ГІБРИДНОЇ ВІЙНИˮ

Олена Вікторівна Прудникова

Анотація


Визначено особливості впливу засобів масової комунікації на розвиток інформаційної культури українського суспільства в умовах “гібридної війниˮ. Розкрито позитивні та негативні аспекти діяльності засобів масової комунікації у вітчизняному інформаційно-культурному полі. Проаналізовано напрямки діяльності суб᾽єктів інформаційного простору України в контексті протистояння інформаційній агресії.


Ключові слова


засоби масової комунікації; інформаційний простір; “гібридна війнаˮ; інформаційна агресія; цінності

Повний текст:

PDF

Посилання


Hallin Deniel S., Manchini Paolo. (2008). Suchasni mediasystemy: try modeli vidnosyn ZMI ta polityky [per. z anhl. O. Nasyka]. Kyyiv: Nauka [in Ukrainian].

Vakulych V. (2014). Derzhavna informatsiyna polityka yak mekhanizm realizatsiyi informatsiynoyi funktsiyi suchasnoyi derzhavy. Publichne upravlinnya: teoriya ta praktyka − Public administration: theory and practice, issue, 1, 97−107 [in Ukrainian].

Lubkovych I. M. (2014). Mistse ukrayins'kykh mediy v informatsiyniy viyni 2013-2014 rr. Naukovi zapysky Instytutu zhurnalistykyScientific notes of the Institute of Journalism, 56, 182−187 [in Ukrainian].

Stroyanovs'kyy V. V. (2015). Aktual'ni pytannya udoskonalennya systemy kibernetychnoyi bezpeky Ukrayiny. Naukovo-informatsiynyy visnyk Akademiyi natsional'noyi bezpeky − Scientific and Information Bulletin of the National Security Academy, 1-2, 147−155 [in Ukrainian].

Hurkovs'kyy V. I. (2014). Orhanizatsiyno-pravovi zasady zabezpechennya informatsiyno-psykholohichnoyi bezpeky v konteksti doslidzhennya funktsionuvannya tradytsiynykh i konverhentnykh media. Efektyvnist' derzhavnoho upravlinnyaEfficiency of public administration, issue 40, 116−125 [in Ukrainian].

Smola L. Ye. (2015). Informatsiyna viyna v konteksti rozvytku komunikatsiynykh tekhnolohiy. Hileya: naukovyy visnyk − Gileya: scientific bulletin, issue 102, 375−377 [in Ukrainian].

Popov А. (2008). Blogi. Novaya sfera vliyaniya. Moskva: «Mann, Ivanov i Ferber», 2008 [in Russian].

Vlasenko T. V. (2015). Media-dyskurs u suspil'stvi ryzyku (ukrayins'kyy kontekst). Suchasne suspil'stvo − Modern society, issue 1(1), 11−19 [in Ukrainian].

Ministerstvo informatsiynoyi polityky Ukrayiny. URL: http://mip.gov.ua/content/proekti-yaki-realizovani-za-pidtrimki-mip.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 

  1. Галлін Деніел С., Манчіні Паоло. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики [пер. з англ. О. Насика]. Київ: Наука, 2008. 320 с.
  2. Вакулич В. Державна інформаційна політика як механізм реалізації інформаційної функції сучасної держави. Публічне управління: теорія та практика. 2014. Вип. 1. С. 97-107.
  3. Лубкович І. М. Місце українських медій в інформаційній війні 2013-2014 рр. Наукові записки Інституту журналістики. 2014. Т. 56. С. 182-187.
  4. Строяновський В. В. Актуальні питання удосконалення системи кібернетичної безпеки України. Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. 2015. № 1-2. С. 147-155.
  5. Гурковський В. І. Організаційно-правові засади забезпечення інформаційно-психологічної безпеки в контексті дослідження функціонування традиційних і конвергентних медіа. Ефективність державного управління. 2014. Вип. 40. С. 116-125.
  6. Смола Л. Є. Інформаційна війна в контексті розвитку комунікаційних технологій. Гілея: науковий вісник. 2015. Вип. 102. С. 375-377.
  7. Попов А. Блоги. Новая сфера влияния. Москва: «Манн, Иванов и Фербер», 2008. 336 с.
  8. Власенко Т. В. Медіа-дискурс у суспільстві ризику (український контекст). Сучасне суспільство. 2015. Вип. 1(1). С. 11-19.
  9. Міністерство інформаційної політики України. URL: http://mip.gov.ua/content/proekti-yaki-realizovani-za-pidtrimki-mip.html (дата звернення: 16.01.2018).

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704