Том 3, № 34 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Філософія

СИНЕРГЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: ЦИКЛІЧНІСТЬ І САМООРГАНІЗАЦІЯ PDF
O. Danilyan, О. Dzеban 4-12
АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ PDF
Є. М. Мануйлов, Ю. Ю. Калиновський 13-30
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
М. О. Кириченко, 31-46
АНТИЦІННОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
О. В. Прудникова 47-56
ВІРТУАЛЬНА ПРИРОДА ПРАВА КРІЗЬ СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР НАЛЕЖНОГО І МОЖЛИВОГО PDF
Ю. В. Мелякова 57-64
ДЕКОНСТРУКЦІЯ КАЛІГРАМИ І ПРАВОВОГО ПОЛЯ (АНАЛІЗ СТРУКТУРНОЇ ДИНАМІКИ) PDF
Ю. В. Мелякова 65-80
ПРАВОСВІДОМІСТЬ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ СМИСЛІВ (ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) PDF
І. І. Коваленко, О. С. Лозова 81-97
ПРАВОВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ PDF
В. А. Трофименко 98-110
«МЕНТАЛЬНИЙ ПРОСТІР» УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС PDF
О. А. Стасевська 111-122
ОНТОЛОГІЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА PDF
Е. В. Качуров 123-141
ЛОГІКА СУЧАСНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ PDF
С. В. Качурова 142-154
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ФЕНОМЕНУ ДУХОВНОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ PDF
Р. А. Михайловський 155-165