МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

М. О. Кириченко,

Анотація


Досліджувана проблема є надзвичайно актуальною в сучасну епоху, яка потребує формування ідеології інформаційного суспільства, що повинна відіграти конструк- тивно-мобілізуючу роль, перейти від насильства до мотивації та набути суб’єктності для всіх. Предметом дослідження є ідеологія інформаційного суспіль- ства як складний соціальний феномен і динамічний процес. Висновок – формування ідеології інформаційного суспільства може сприяти виходу України з кризи, об’єднати націю та сприяти інноваційному розвитку суспільства.


Ключові слова


ідеологія інформаційного суспільства; конструктивно-мобілізу- юча роль; мотивація; суб’єктність; інноваційний розвиток суспільства

Повний текст:

PDF

Посилання


Voronkova V. H. (2013). Formyrovanye novoho myrovozzrenyya, novoho cheloveka, novoho obshchestva budushchoho. Antropolohichni vymiry filosofs’kykh doslidzhen’ – Anthropological studies philosophical dimensions. Dnipropetrovs’k: Dnipropetrovs’kyy natsional’nyy universytet zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazaryana, 69–78 [in Ukrainian].

Voronkova V. H. (2015). Internet yak hlobal’na tendentsiya rozvytku informatsiynoho suspil’stva. Hileya – Gileya, 93 (2), 174–179 [in Ukrainian].

Danyl’yan O. H., Dzoban O. P. (2014). Informatsiyne suspil’stvo: moral’no-etychnyy dyskurs. Informatsiya i pravo – Information and Law, 1 (10), 16–25 [in Ukrainian].

Danyl’yan O. H., Dzoban O. P. (2013). Informatsiyna kartyna svitu yak sotsiokul’turna real’nist’. Hileya – Gileya, 70 (3), 573–578 [in Ukrainian].

Dzoban O. P. (2013). Filosofiya informatsiynoho prava: svitohlyadni y zahal’noteoretychni zasady. Kharkiv, Maydan [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Kal’nyts’kyy E. A. (2013). Zarodzhennya kontseptual’nykh pidkhodiv do rozuminnya sutnosti i spetsyfiky informatsiynoho suspil’stva. Visnyk Natsional’noho universytetu «Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». Seriya : Filosofiya, filosofiya prava, politolohiya, sotsiolohiya – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine Yaroslav Mudry. Series: philosophy, philosophy of law, political science, sociology, Kharkiv, Pravo, 5 (19), 3–15 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Sosnin O. V. (2015). Informatsiyna bezpeka: novi vymiry zahroz, pov»yazanykh iz informatsiyno-komunikatsiynoyu diyal’nistyu. Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi – Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 61, 24–34 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Zhdanenko S. B. (2014). Informatsiyne suspil’stvo yak novyy sposib sotsial’noyi vzayemodiyi. Pravova informatyka – Legal Informatics, 1 (41), 3–11 [in Ukrainian].

Dzoban O. P., Manuylov Ye. M. (2016). Suchasne suspil’stvo yak suspil’stvo z deformovanoyu vidpovidal’nistyu (za pratseyu Z. Baumana «Indyvidualizovane suspil’stvo»). Visnyk Natsional’noho universytetu «Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Filosofiya – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine Yaroslav Mudry. Series: philosophy, Kharkiv, Pravo, 4 (31), 14–26 [in Ukrainian].

Dzoban O. P. (2013). Formuvannya informatsiynoyi kartyny svitu yak rezul’tat vidobrazhennya henezysu bazovykh form buttya. Problema informatsiynoho suspil’stva: sotsial’no-pravovyy analiz: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Poltava, TOV Firma Tekhservis, 26–36 [in Ukrainian].

Kyvlyuk O. P. (2006). Analiz naukovykh doslidzhen’ z problematyky propedevtyky informatyky v pochatkoviy shkoli. Informatyka ta informatsiyni tekhnolohiyi – Information Sciences and Technology. Kyyiv, Osvita Ukrayiny, 6, 69–72 [in Ukrainian].

Kyvlyuk O. P. (2017). Formuvannya elementiv komp»yuternoyi hramotnosti molodshykh shkolyariv. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyyiv [in Ukrainian].

Kyrychenko M. O. (2017). Informatsiyno-semiotychni vymiry informatsiyi yak holovnoho trendu informatsiynoho suspil’stva. Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi – Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 68, 57–67 [in Ukrainian].

Kyrychenko M. O. (2016). Kontseptualizatsiya kohnityvno-komunikatyvnykh vymiriv ideolohiyi informatsiynoho suspil’stva u humanitarno-naukovomu dyskursi ХХ stolittya: metodolohiya doslidzhennya. Hileya – Gileya. Kyyiv, Hileya, 116 (1), 137–141 [in Ukrainian].

Maksymenyuk M. Yu., Nikitenko V. O. (2016). Informatsiyno-komunikatyvne suspil’stvo yak riznovyd skladnoyi sotsial’noyi systemy i vzayemodiyi. Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi – Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 66, 266–278 [in Ukrainian].

Prudnykova O. V. (2016). Informatsiyna kul’tura informatsiynoho suspil’stva: filosofs’kyy vymir. Visnyk Natsional’noho universytetu «Yurydychna akademiya Ukrayiny imeni Yaroslava Mudroho». Seriya: Filosofiya – Bulletin of the National Law Academy of Ukraine Yaroslav Mudry. Series: philosophy, Kharkiv, Pravo, 4 (31), 44–53 [in Ukrainian].

Prudnykova O. V. (2014). Informatsiyna kul’tura virtual’noho prostoru: filosofs’ka refleksiya. Bulletin HNPU them. G. S. Skovoroda. «Philosophy». Kharkiv, KhNPU, 42, 136–147 [in Ukrainian].

Prudnykova O. V. (2013). Informatsiyna kul’tura v informatsiynomu suspil’stvi. Naukovyy chasopys Natsional’noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 7. Relihiyeznavstvo. Kul’turolohiya. Filosofiya – The scientific journal of the National Pedagogical University named after Dragomanov. 7. Religious Series. Culture. Philosophy, Kyyiv, NPU im. M. P. Drahomanova, 30 (43), 159–166 [in Ukrainian].

Sosnin O. V., Voronkova V. H., Nikitenko V. O. et al. (2017). Informatsiyno- komunikatyvnyy menedzhment: zarubizhnyy ta vitchyznyanyy dosvid. Kyyiv, Politekhnika [in Ukrainian].

Sosnin O. V. (2016). Problemy zrostayuchoyi roli informatsiyno-komunikatsiynoyi funktsiyi derzhavy v umovakh informatsiynoho suspil’stva ta shlyakhy yikh vyrishennya. Humanitarnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi – Journal of Humanities Zaporizhia State Engineering Academy, Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 65, 164–176 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109558

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.