Том 4, № 47 (2020)

Зміст

Філософія

ПРО РОЗУМІННЯ ДОВЕДЕННЯ В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОМУ ПРАВІ PDF (Русский)
Олександр Володимирович Тягло 8-23
ІСТОРІЧНА СВІДОМІСТЬ В ПРАКТИКАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Георгій Іванович Фінін 24-34
ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРАВА: ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ТЕОРІЇ PDF
Бьярн Мелкевік 35-46
СИМВОЛІЧНА ЛОГІКА: ПОВЕРНЕННЯ ДО ВИТОКІВ. СТАТТЯ ІІ. БАЗОВІ КАТЕГОРІЇ PDF
Ярослав Олексійович Кохан 47-57
ФЕНОМЕН ГЕРОЇЗМУ У КОНТЕКСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ PDF
Василь Андрійович Кротюк 58-71

Політологія

«ЗЛАМИ СВІТОСИСТЕМИ»: ГЛОБАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ ТА ГІБРІДНІ ВИКЛИКИ PDF
Людмила Миколаївна Герасіна, Михайло Петрович Требін 72-93
ПРИВАТИЗОВАНЕ НАСИЛЛЯ: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ PDF (English)
Микола Адамович Козловець, Вадим Миколайович Слюсар 94-111
ФАКТОР ВОЄННОЇ СИЛИ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ PDF
Олександр Юрійович Панфілов, Людмила Олександрівна Петрова 112-126

Соціологія

КОМУНІКАТИВНІ «SOFT SKILLS» ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВИТКУ В УЯВЛЕННЯХ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ PDF
Вікторія Олександрівна Болотова, Тетяна Михайлівна Байдак 127-143
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СУДІВ ТА ЗМІ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ PDF (English)
Олена Володимирівна Волянська, Ірина Валеріївна Підкуркова 144-154
ПРАКСЕОЛОГІЧНА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ НАСИЛЬСТВА: CОЦІОЛОГІЧНО-ПРАВОЗНАВЧІ ВИМІРИ PDF
Олексій Юрійович Полтораков 155-165