DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.47.218959

ФЕНОМЕН ГЕРОЇЗМУ У КОНТЕКСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Василь Андрійович Кротюк

Анотація


Розглянуто сутність понять «герой», «героїзм», здійснено ретроспективний аналіз феномену героїзму та оцінка його сучасного стану в Україні; простежуються зв’язки означених явищ із поняттями «патріотизм», «ідентичність», мотивами подвижництва та смерті, виокремлюються варіанти співіснування різних концепцій «героя», визначаються сучасні концепти героїко-патріотичного виховання. У статті зосереджено увагу на здобутках філософської думки ХХ століття, оскільки в цей період відбулася активізація наукового пошуку, уточнення означених понять.


Ключові слова


героїзм; герой; героїчне; дегероїзація; патріотизм; ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Еriksonas, L. (2004). National Heroes and National Identities: Scotland, Norwey and Lithuania. Bruxelles.

Fylosofskyi entsyklopedycheskyi slovar. (1989). L. F. Ilychev (Ed.) et al. Moskva: Sov. entsyklopedyia [in Russian].

Gegel, G. V. F. (1958). Sochynenyia. (Vols. 1-14; Vol.7). Moskva: Akademyia Nauk SSSR [in Russian].

Karleil, T. (2012). Geroi, pochytanye geroev y geroycheskoe v ystoryy. Moskva: Astrel [in Russian].

Nicshe, F. (1997). Sbornyk. Mynsk: Popurry [in Russian].

Kempbell, D. (1999). Heroi iz tysiacheiu oblych: per. z anпl. Kyiv: Alternatyva [in Ukrainian].

Volkogonov, D. A. (1985). Fenomen geroizma: (O geroiah y geroycheskom). Moskva: Polytyzdat [in Russian].

Steinberh, H. D. (2004). Heroi povsiakdennosti: Rozdumy filosofa: per. z isp. Kyiv: Novyi Akropol [in Ukrainian].

Schwartz, B. (2008). Lincoln in the Post-Heroic Era: History and Memory in Late Twentieth-Century America. Chicago: University of Chicago Press. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1542-734X.2010.00734_1.x.

Makintair, E. (2002). Pislia chesnoty. Doslidzhennia z teorii morali: per. z angl. Kyiv: Duh i litera [in Ukrainian].

Micheline, R. (2008). Dyskusiini pytannia polityky polikulturnoi osvity, trenuvannia i navchannia. Strasbourg: Council of Europe Publishing [in Ukrainian].

Ihnatovych, O. H. (2015). Suchasnyi dyskurs patriotychnoho vykhovannia: tradytsii ta innovatsii. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ped. NaukyBulletin of Taras Shevchenko Lviv National University. Series: Pedagogical sciences, 7 (296), 1, 127-135 [in Ukrainian].

Krotiuk, V. A. (2009). Dukhovnyi vymir patriotyzmu. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho − Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Series: Philosophy, 2, 40-46 [in Ukrainian].

Sukhomlynskyi, V. O. (1977). Problemy vykhovannia vsebichno rozvynenoi osobystosti: vybrani pedahohichni tvory (Vols. 1-5; Vol. 1). Kyiv: Radianska shkola [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Еriksonas L. «National Heroes and National Identities: Scotland, Norwey and Lithuania». Bruxelles, 2004. 320 s.
 2. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев и др. Москва: Советская энциклопедия, 1989. 840 с.
 3. Гегель Г. В. Ф. Сочинения: в 14 т. Москва: Академия Наук СССР, 1958. Т. 7. 380 с.
 4. Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. Москва: Астрель, 2012. 768 с.
 5. Ницше Ф. Сборник. Минск.: Издательство «Попурри», 1997. 544 с.
 6. Кемпбелл Д. Герой із тисячею облич: пер. з англ. Київ: Альтернатива, 1999. 392 с.
 7. Волкогонов Д. А. Феномен героизма: (О героях и героическом). Москва: Политиздат, 1985. 263 с.
 8. Стейнберг Г. Д. Герой повсякденності: Роздуми філософа: пер. з ісп. Київ: Новий Акрополь, 2004. 117 с.
 9. Schwartz B. Lincoln in the Post-Heroic Era: History and Memory in Late Twentieth-Century America. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1542-734X.2010.00734_1.x (дата звернення: 2.12.2020).
 10. Макінтайр Е. Після чесноти. Дослідження з теорії моралі: пер. з англ. Київ: Дух і літера, 2002. 438 с.
 11.  Мішелін Р. Дискусійні питання політики полікультурної освіти, тренування і навчання. Страсбург: Видавництво Ради Європи, 2008. 23 с.
 12. Ігнатович О. Г. Сучасний дискурс патріотичного виховання: традиції та інновації. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2015. № 7 (296), ч. 1. С. 127-135.
 13. Кротюк В. А. Духовний вимір патріотизму. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія. 2009. № 2. С. 40-46.
 14. Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості: вибрані педагогічні твори в 5-и тт. Київ: Радянська школа, 1977. Т.1. С. 177-184.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704