DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.47.218958

СИМВОЛІЧНА ЛОГІКА: ПОВЕРНЕННЯ ДО ВИТОКІВ. СТАТТЯ ІІ. БАЗОВІ КАТЕГОРІЇ

Ярослав Олексійович Кохан

Анотація


Стаття є другою частиною дослідження, присвяченого перегляду системи основних логічних категорій та узагальненню сучасної логіки предикатів до логіки функцій. Описано властивості категорій предмета, функції, представлення й послідовності, розгляд яких не залежить від семантики, а тому формує окрему частину металогіки: логістику. Описано основи теорії представлення, виправлено форму формул представлення.


Ключові слова


логістика; категорії; предмет; функція; представлення; функції вибору; послідовність

Повний текст:

PDF

Посилання


Kokhan Y. O. Symvolichna lohika: povernennia do vytokiv. І. Funktsional’nyi pohliad na svit. Praktychna filosofiia. 2006. № 1. 240–244.

Kokhan Y. A. Paradox Rassela i osnovaniia logiki. Sovriemiennaia logika: probliemy tieorii, istorii i primienieniia v naukie. Matierialy VIII Obshcheros. nauch. konf. 24–26 iiunia 2004. Sankt-Pietierburg, 2004. 373–376.

O poniatii i priedmietie / Frege Gottlob. Logika i logicheskaia siemantika: Sb. tr. Pier. s niem. Moskva: Aspiekt Priess, 2000. 253–262.

Uspienskii V. A. Liekcyi o vychislimykh funktsyiakh. Moskva: Gos. Izd-vo fiz-mat. lit-ry, 1960. 492.

Kokhan Y. Nepomichena metalohichna dystsyplina. Filosofs’ki dialohy’2009. 2009. 325–340.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Кохан Я. О. Символічна логіка: повернення до витоків. І. Функціональний погляд на світ. Практична філософія. 2006. № 1. С. 240–244.
  2. Кохан Я. А. Парадокс Рассела и основания логики. Современная логика: проблемы теории, истории и применения в науке. Материалы VIII Общерос. науч. конф. 24–26 июня 2004 г. Санкт-Петербург, 2004. С. 373–376.
  3. О понятии и предмете / Фреге Готтлоб. Логика и логическая семантика: Сб. тр. Пер. с нем. Москва: Аспект Пресс, 2000. С. 253–262.
  4. Успенский В. А. Лекции о вычислимых функциях. Москва: Гос. Изд-во физ-мат. лит-ры, 1960. 492 с.
  5. Кохан Я. Непомічена металогічна дисципліна. Філософські діалоги’2009. 2009. С. 325–340.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704