Том 1, № 44 (2020)

Зміст

Філософія

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ PDF
Олег Геннадійович Данильян, Олександр Петрович Дзьобань 8-22
ДУХОВНІ ІМПЕРАТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ КОНТЕКСТИ PDF
Юрій Юрійович Калиновський, Євген Миколайович Мануйлов 23-38
ІСНУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК ПРОБЛЕМА В ДЕОНТИЧНІЙ ЛОГІЦІ PDF
Олена Миколаївна Юркевич 39-52
ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ СМИСЛОВИХ ВІЙН PDF
Михайло Петрович Требін, Олександр Юрійович Панфілов 53-65
ВІЛЛЕЙ ТА ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ ДІАЛЕКТИКИ PDF
Бьярн Мелкевик 66-87
ФЕНОМЕН ТІЛЕСНОСТІ В ПЕРФОРМАТИВНІЙ ПАРАДИГМІ: ВІД ЗІБРАННЯ ДО ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО PDF
Інна Ігорівна Коваленко, Юлія Василівна Мелякова, Едуард Анатолійович Кальницький 86-119
СПЕЦІФИКА СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ: МОДЕРНІЗАЦІЯ АБО РЕФОРМУВАННЯ PDF
Георгій Іванович Фінін 120-131
МЕЖІ МОЖЛИВОГО І ДОПУСТИМОГО В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ПРАВОВОГО ЗНАННЯ PDF
Жанна Олександрівна Павленко 132-146
ПРОФІЛАКТИКА ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕ НЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ ВЧЕНИХ (НА ПІДСТАВІ КОМПІЛЯТИВНОГО МЕТОДУ) PDF
Володимир Анатолійович Трофименко 147-156
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ У ЦИФРОВУ ЕПОХУ PDF
Інна Ігорівна Коваленко, Юлія Василівна Мелякова, Едуард Анатолійович Кальницький 157-167
ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ “ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ” PDF
Володимир Вікторович Чалапко 168-179