DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.44.195772

ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ СМИСЛОВИХ ВІЙН

Михайло Петрович Требін, Олександр Юрійович Панфілов

Анотація


У статті робиться спроба визначення методології сучасних смислових війн. Розкривається поняття та сутність смислової війни. Обґрунтовується, що постмодерний дискурс формує базовий інструментарій смислових війн: створення симулякрів – образів відсутньої дійсності за якими не стоїть будь-яка реальність; реінтерпретацію подій та явищ дійсності;  посилення інтересу не до факту, а до його переосмислення, створення людиною власного апарата відторгнення «неправильних» інтерпретацій.


Ключові слова


смислова війна; смислова зброя; постмодернізм; постмодерний дискурс; симулякр

Повний текст:

PDF

Посилання


Trebin M.P. (2014) Hibrydna viin yak nova ukrainska realnist. Ukrainskyi sotsium. 3. 113-127 [in Ukrainian].

Pocheptsov H. (2016) Smysly i viiny: Ukraina i Rosiia v informatsiinii i smyslovii viinakh. Kyiv: Vydavnychyi dim «Kyievo-Mohylianska akademiia» [in Ukrainian].

Pocheptsov H. Smyslovi viiny v politytsi ta biznesi. URL: https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/4633/2013-03-10-smislovi-viini-v-polititsi-ta-biznesi/[in Ukrainian].

Pocheptsov H.H. (2013) Smyslovi ta informatsiini viiny. Informatsiine suspilstvo. 18. 21-27 [in Ukrainian].

Marutian R. R. (2017) Shcho take smyslovi viiny ta chomu vony zahrozlyvishi za informatsiini? UKRLIFE.TV. Hruden. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=b2EZh_7Grkw [in Ukrainian].

Produm M. Vikno Overtonu: tekhnolohiia znyshchennia, abo Yak lehalizuvaty shcho zavhodno. URL: https://www.ar25.org/article/vikno-overtona-tehnologiya-znyshchennya-abo-yak-legalizuvaty-shcho-zavgodno.html [in Ukrainian].

Kharytonenko O. Smyslovi viiny v mezhakh hibrydnykh protystoian. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/22259/1/Kharytonenko_HVIZh_2018_S.%20143-228.pdf [in Ukrainian].

Filosofsko-sotsiolohichni aspekty suchasnoho informatsiinoho suspilstva: monohrafiia (2017). Za zah. red. prof. Panfilova O.Iu. Kharkiv: FOP Danylko [in Ukrainian].

Pavko A. (2011) Metodolohiia modernu i postmodernu: problemy syntezu protylezhnykh pidkhodiv. Visnyk NAN Ukrainy.3. 34-39 [in Ukrainian].

Skhotnyi V. (2003) Ratsionalne ta irratsionalne v nautsi y osviti. Kyiv – Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Yasko A. (2000) Za alhorytmamy sushi i moria. Polityka i chasPolitics and time, 1112, 50–59 [in Ukrainian].

Yeshkilev V. (2000) Postmodernistychna «mashyna vzhyvannia» i ukrainska kulturna tradytsiia. Yi. 9. URL: http://www.ji.lviv.ua/n19texts/jeshkilev.htm [in Ukrainian].

Shevchuk V. (2011) Postmoderni vymiry politychnoi filosofii. Filosofiia, pedahohika, suspilstvo. Zbirnyk naukovykh prats Rivnenskoho derzhavnoho humanitarnoho universytetu. 1. URL: https://eprints.oa.edu.ua/3748/1/Shevchuk.pdf [in Ukrainian].

Dodonova V. (2014) Metodolohichni nastanovy postmodernizmu: vid poetychnoho myslennia do poetychnoi ratsionalnosti. Versus. 2. 55-61. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/404/1/1021-2101-1-PB.pdf [in Ukrainian].

Fomenko A.M (2014) Humanizm chy antyhumanizm? dyskurs postmodernu. Visnyk NAU. Seriia: Filosofiia. Kulturolohiia. 1 (19). 52-57 [in Ukrainian].

Bodriyyar Zh. (2013) Simulyakryi i simulyatsiya. Per. s fr. i vstup. st. O.A. Pechenkinoy. Tula: Tulskiy poligrafist [in Russian].

Delez Zh. (1998) Lukretsiy i naturalizm. Intentsionalnost i tekstualnost. Filosofskaya myisl Frantsii ХХ veka. Tomsk: Izdatelstvo «Vodoley», 241-252 [in Russian].

Delez Zh. Platon i simulyakr. Intentsionalnost i tekstualnost. Filosofskaya myisl Frantsii ХХ veka. Tomsk: Izdatelstvo «Vodoley», 225-240 [in Russian].

Bodriyyar Zh. (2000) Simvolicheskiy obmen i smert. Moskva: Dobrosvet [in Russian].

Bodriyyar Zh. (2000) V teni molchalivogo bolshinstva, ili Konets sotsialnogo. Ekaterinburg: Izdatelstvo Uralskogo unIversiteta. URL: http://www.anthropology.ru /ru/texts/baudrill/silent.html [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1.  Требін М.П. Гібридна війн як нова українська реальність. Український соціум. 2014. № 3. С.113-127.
 2. Почепцов Г. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 316 с.
 3.  Почепцов Г. Смислові війни в політиці та бізнесі. URL:   https://ms.detector.media/manipulyatsii/post/4633/2013-03-10-smislovi-viini-v-polititsi-ta-biznesi/.
 4.  Почепцов Г.Г. Смислові та інформаційні війни. Інформаційнесуспільство. 2013. Випуск 18. С. 21-27.
 5.  Марутян Р. Р. Що таке смислові війни та чому вони загрозливіші за інформаційні? UKRLIFE.TV. Грудень 2017. URL: https://www.youtube.com/ watch?v=b2EZh_7Grkw
 6.  Продум М. Вікно Овертону: технологія знищення, або як легалізувати що завгодно. URL: https://www.ar25.org/article/vikno-overtona-tehnologiya-znyshchennya-abo-yak-legalizuvaty-shcho-zavgodno.html
 7.  Харитоненко О. Смислові війни в межах гібридних протистоянь. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/22259/1/Kharytonenko_HVIZh_2018_S.%20143-228.pdf
 8.  Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Панфілова О.Ю. Харків: ФОП Данилко Н.С., 2017. 388 с.
 9.   Павко А. Методологія модерну і постмодерну: проблеми синтезу протилежних підходів. Вісник НАН України. 2011. № 3. С. 34-39.
 10. Схотний В. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті. Київ – Дрогобич: Коло, 2003. 288 с.
 11. Єшкілев В. Постмодерністична «машина вживання» і українська культурна традиція. Ї. 2000. № 9. URL: http://www.ji.lviv.ua/n19texts/jeshkilev.htm.
 12.  Шевчук В. Постмодерні виміри політичної філософії. Філософія, педагогіка, суспільство. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. 2011. № 1. URL: https://eprints.oa.edu.ua/3748/1/Shevchuk.pdf.
 13.  Додонова В. Методологічні настанови постмодернізму: від поетичного мислення до поетичної раціональності. Versus. 2014. № 2. С. 55-61. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/404/1/1021-2101-1-PB.pdf.
 14.  Фоменко А.М  Гуманізм чи антигуманізм? дискурс постмодерну. Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. 2014. № 1 (19). С. 52-57.
 15.  Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / Пер. с фр. и вступ. ст. О.А. Печенкиной. Тула: Тульский полиграфист, 2013. 204 с.
 16.  Делез Ж. Лукреций и натурализм. Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. Томск: Издательство «Водолей», 1998. С. 241-252.   
 17.  Делез Ж. Платон и симулякр. Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ века. Томск: Издательство «Водолей», 1998. С. 225-240.
 18. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Москва: Добросвет, 2000. 387 с.
 19.  Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. Екатеринбург: Издательство Уральского університета, 2000. URL: http://www.anthropology.ru /ru/texts/baudrill/silent.html.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704