DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.44.195917

МЕЖІ МОЖЛИВОГО І ДОПУСТИМОГО В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ПРАВОВОГО ЗНАННЯ

Жанна Олександрівна Павленко

Анотація


В статті обґрунтовується значення й межі застосування технологічного підходу до правового знання, його вплив на трансформацію права. Показано, що оскільки інтенсивний розвиток інноваційних технологій, їх широке впровадження в різні сфери суспільного життя є значущим фактором розвинення сучасного суспільства, то це поступово призводить до формування нової, «цифрової» реальності. Розкрито, що інноваційні технології є не лише потенційно прийнятними, а вже давно ефективно використовуються в юридичній сфері, завдяки чому, зокрема, забезпечується коректне і швидке рішення різноманітних завдань, що сприяє більш ефективному наданню юридичних послуг, забезпеченню професійної юридичної практики тощо. Виявлено, що в умовах нової реальності право стає не тільки засобом, інструментом, який забезпечує цифровізацію економіки, управління та інших сегментів соціального буття, але і об'єктом впливу цифровізації, в результаті якого воно зазнає змін своєї форми, змісту, системи, структури, механізму дії і демонструє тенденцію до посилення даних трансформацій.


Ключові слова


інновації в праві; цифровізація права; інтелектуальні юридичні системи; технології штучного інтелекту в праві; цифрова реальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bernkhem, V. (1999). Vstup do prava ta pravovoi systemy SShA. Kyiv: Ukraina. [in Ukrainian].

Bostrom, N. (2016). Iskusstvennyiy intellekt: Etapyi. Ugrozyi. Strategii: Per. s angl. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber. [in Russia].

Vstup do suchasnoi yurydychnoi lohiky (2001) / V. D. Tytov ta in.; za red. M. I. Panova, V. D. Tytova. Kharkiv: Ksylon. [in Ukrainian].

Pavlenko, Zh. O., Vodoriezova, S. R. (2019). Praktychne vidnoshennia do yurydychnoho znannia: struktura znan. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia. 3 (42), 164-174 [in Ukrainian].

Penrouz, R., Shimoni, A., Kartrayt, N., Hoking, S. (2004). Bolshoe, maloe i chelovecheskiy razum: Per. s angl. Moskva: Mir,. [in Russia].

Uinston, P. G. (1980). Iskusstvennyiy intellekt: Per. s angl. V.L. Stefanyuka / pod red. D. A. Pospelova. Moskva: Mir. [in Russia].

Hant, E. (1978). Iskusstvennyiy intellekt: Per. s angl. Moskva: Mir. [in Russia].

Artificial intelligence: the hidden algorithms shaping our lives: News European Parliament. (2017). URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20171117STO88355/artificial-intelligence-the-hidden-algorithms-shaping-our-lives [in English].

Chandra, R., Prihastomo, Y. (2012). Artificial Intelligence Definition: A Review. Computer Science. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Artificial-Intelligence-Definition-%3A-A-Review-Chandra-Prihastomo/d959ad041acca7570a7229e51c18a297bb7ca0b2 [in English].

Garcia, D. (2016). Preparing for Artificial Intelligence in the Legal Profession. The Lexis Practice Advisor Journal. URL: https://www.lexisnexis.com/lexis-practice-advisor/the-journal/b/lpa/posts/preparing-for-artificial-intelligence-in-the-legal-profession [in English].

Holowczak, R. D., Adam, N. R. (1997). Information extraction-based multiple-category document classification for the global legal information network. Proceedings of the Ninth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-97 Proceedings). Palo Alto (California, USA): Association for the Advancement of Artificial Intelligence. URL: http://www.aaai.org/Papers/IAAI/1997/IAAI97-202.pdf (дата звернення: 12.12.2019) [in English].

Lodder, A., Zeleznikow, J. (2012). Artificial Intelligence and Online Dispute Resolution. Online Dispute Resolution: Theory and Practice / Ed. by M. A. Wahab, E. Katsh, D. Rainey. The Hague (Netherlands): Eleven International Publishing, 73-94. URL: https://www.mediate.com/pdf/lodder_zeleznikow.pdf [in English].

McGinnis, J. O., Russel, G. P. (2013). The great disruption: How machine intelligence will transform the role of lawyers in the delivery of legal services. Fordham Law Review, 82, 3041-3066 [in English].

Prakken, H. (2016). On how AI & law can help autonomous systems obey the law: a position paper. Artificial Intelligence for Justice, 42-46. URL: http://www.ai.rug.nl/~verheij/AI4J/papers/AI4J_paper_12_prakken.pdf [in English].

Remus, D., Levy, F. S. (2015). Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of Law. SSRN Electronic Journal [in English].

Rissland, E. L. (1990). Artificial Intelligence and Law: Stepping Stones to a Model of Legal Reasoning. The Yale Law Journal. Vol. 99. № 8, 1957-1981 [in English].

Rissland, E. L. (1983). Examples in legal reasoning: Legal hypotheticals. Proceedings of IJCAI-83. San Mateo (СA, USA): Morgan Kaufmann. URL: https://www.ijcai.org/Proceedings/83-1/Papers/020.pdf [in English].

Rissland, E. L., Ashley, K. D. (1987). HYPO: A case-based system for trade secrets law. ICAIL '87 Proceedings of the First International Conference on Artificial Intelligence and Law. Boston (MA, USA), 60-66 [in English].

Simon, H. A. (1965). The Shape of Automation for Men and Management. Harper&Row [in English].

Surden, H. (2014). Machine Learning and Law. Washington Law Review. Vol. 89, 1, 87-115 [in English].

Zeleznikow, J. (2019). Reflections on My Journey in Using Information Technology to Support Legal Decision Making – From Legal Positivism to Legal Realism. Law in context, Vol 36, 1, 80-92 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бернхем В. Вступ до права та правової системи США. Київ: Україна, 1999. 542 с.
 2. Бостром Н. Искусственный интеллект: Этапы. Угрозы. Стратегии: Пер. с англ. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 496 с.
 3. Вступ до сучасної юридичної логіки / В. Д. Титов та ін.; за ред. М. І. Панова, В. Д. Титова. Харків: Ксилон, 2001. 198 с.
 4. Павленко Ж. О., Водорєзова С. Р. Практичне відношення до юридичного знання: структура знань. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія. 2019. № 3 (42). С. 164-174.
 5. Пенроуз Р., Шимони А., Картрайт Н., Хокинг С. Большое, малое и человеческий разум: Пер. с англ. Москва: Мир, 2004. 191 с.
 6. Уинстон П. Г. Искусственный интеллект: Пер. с англ. В. Л. Стефанюка / под ред. Д. А. Поспелова. Москва: Мир, 1980. 520 с. 
 7. Хант Э. Искусственный интеллект: Пер. с англ. Москва: Мир, 1978. 560 с.
 8. Artificial intelligence: the hidden algorithms shaping our lives: News European Parliament. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20171117STO88355/artificial-intelligence-the-hidden-algorithms-shaping-our-lives (дата звернення: 12.12.2019).
 9. Chandra R., Prihastomo Y. Artificial Intelligence Definition: A Review. Computer Science. 2012. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Artificial-Intelligence-Definition-%3A-A-Review-Chandra-Prihastomo/d959ad041acca7570a7229e51c18a297bb7ca0b2 (дата звернення: 12.12.2019).
 10. Garcia D. Preparing for Artificial Intelligence in the Legal Profession. The Lexis Practice Advisor Journal. URL: https://www.lexisnexis.com/lexis-practice-advisor/the-journal/b/lpa/posts/preparing-for-artificial-intelligence-in-the-legal-profession (дата звернення: 12.12.2019).
 11. Holowczak R. D., Adam N. R. Information extraction-based multiple-category document classification for the global legal information network. Proceedings of the Ninth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence (IAAI-97 Proceedings). Palo Alto (California, USA): Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 1997. 1123 p. URL: http://www.aaai.org/Papers/IAAI/1997/IAAI97-202.pdf (дата звернення: 12.12.2019).
 12. Lodder A., Zeleznikow J. Artificial Intelligence and Online Dispute Resolution. Online Dispute Resolution: Theory and Practice / Ed. by M.A. Wahab, E. Katsh, D. Rainey. The Hague (Netherlands): Eleven International Publishing, 2012. P. 73-94. URL: https://www.mediate.com/pdf/lodder_zeleznikow.pdf (дата звернення: 12.12.2019).
 13. McGinnis J. O., Russel G. P. The great disruption: How machine intelligence will transform the role of lawyers in the delivery of legal services. Fordham Law Review, 2013. № 82. P. 3041-3066.
 14. Prakken H. On how AI & law can help autonomous systems obey the law: a position paper. Artificial Intelligence for Justice. 2016. P. 42-46. URL: http://www.ai.rug.nl/~verheij/AI4J/papers/AI4J_paper_12_prakken.pdf (дата звернення: 12.12.2019).
 15. Remus D., Levy F. S. Can Robots Be Lawyers? Computers, Lawyers, and the Practice of Law. SSRN Electronic Journal. 11.12.2015. 67 p.
 16. Rissland E. L. Artificial Intelligence and Law: Stepping Stones to a Model of Legal Reasoning. The Yale Law Journal. 1990. Vol. 99. № 8. P. 1957-1981.
 17. Rissland E. L. Examples in legal reasoning: Legal hypotheticals. Proceedings of IJCAI-83. San Mateo (СA, USA): Morgan Kaufmann, 1983. URL: https://www.ijcai.org/Proceedings/83-1/Papers/020.pdf (дата звернення: 12.12.2019).
 18. Rissland E. L., Ashley K. D. HYPO: A case-based system for trade secrets law. ICAIL '87 Proceedings of the First International Conference on Artificial Intelligence and Law.  Boston (MA, USA), 1987. P. 60-66.
 19. Simon H. A. The Shape of Automation for Men and Management. Harper&Row, 1965. 111 р.
 20. Surden H. Machine Learning and Law. Washington Law Review. 2014. Vol. 89. № 1. P. 87-115.
 21. Zeleznikow John. Reflections on My Journey in Using Information Technology to Support Legal Decision Making – From Legal Positivism to Legal Realism. Law in context, Vol 36. Issue 1, 2019. Р. 80-92.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704