DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.44.195732

ДУХОВНІ ІМПЕРАТИВИ ВІТЧИЗНЯНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ТА БЕЗПЕКОВИЙ КОНТЕКСТИ

Юрій Юрійович Калиновський, Євген Миколайович Мануйлов

Анотація


Проаналізовано різноманітні підходи до визначення сутності духовних імперативів українського державотворення. Зазначено, що духовні стратагеми розбудови української держави є синтезом національних та європейських цінностей. Визначено роль національної еліти у формуванні духовних пріоритетів розвитку України. Розкрито особливості уявлень про українську державотворчу ідеологію у сучасному науковому дискурсі. Показано основні загрози духовним цінностям українського суспільства.


Ключові слова


державотворення; духовні імперативи державотворення; національні цінності; державотворча ідеологія; загрози духовній безпеці

Повний текст:

PDF

Посилання


Konyk, S.M. (2012). Derzhavotvorennia yak upravlinska katehoriia. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka – Public Administration: Theory and Practice, 2, 1-7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_6 [in Ukrainian].

Karlova, V. (2012). Natsionalna elita yak subiekt derzhavotvorennia: ukrainskyi dosvid. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, issue 1, 98-106 [in Ukrainian].

Vovkanych, S. (1996). Pliuralizm elit i universalizm elitarnosti. Skhid – Skhid, 4, 30-38 [in Ukrainian].

Kozlovets, M.A. (2017). Politychna elita yak subiekt derzhavotvorennia v umovakh transformatsii ukrainskoho suspilstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho". Seriia : Politolohiia – Bulletin of the National University "Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine". Series: Political Science, 2, 74-87 [in Ukrainian].

Belebekha, I. (2012). Natsionalne prozrinnia ukraintsiv. Kharkiv: FOP Zdorovyi Ya. A. [in Ukrainian].

Iuskiv, N.V. (2014). Pravovi problemy derzhavotvorennia u suchasnykh ukrainskykh transformatsiinykh realiiakh. Visnyk Natsionalnoho universytetu "lvivska politekhnika". Yurydychni nauky – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Legal Sciences, 801, 86-91 [in Ukrainian].

Vovkanych, S.Y. (2014). Ideolohichni zasady derzhavotvorennia v systemi stratehizatsii rehionalnoi polityky, natsionalnoi ekonomiky ta bezpeky Ukrainy. Rehionalna ekonomika – Regional economy, 4, 7-23 [in Ukrainian].

Myklashchuk, I. (2009). Derzhavotvorcha ideolohiia yak chynnyk demokratychnoho rozvytku Ukrainy. Politychnyi menedzhment – Political management, 5, 63-71 [in Ukrainian].

Lisovskyi, P.M. (2006). Mekhanizmy formuvannia dukhovnoi bezpeky v ideolohii derzhavotvorenia suchasnoi Ukrainy: filosofskyi analiz kursu do yevropeiskoi intehratsii. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademiiHumanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, issue 25, 123-133 [in Ukrainian].

Holovakha, Ye., Pukhliak, V. (1994). Politychna sotsializatsiia v postkomunistychnii kraini. Politychna dumka – Political thought, 2, 26-29 [in Ukrainian].

Otreshko, V. S. (2015). Osoblyvosti ukrainskoho derzhavotvorennia: zavdannia ta napriamy. Politolohichnyi visnyk – Politology Bulletin, issue 78, 97-107 [in Ukrainian].

Sukhorukova, A.V. (2010). Bezpeka dukhovnosti: sotsialno-filosofskyi analiz. Extended abstract of candidate’s thesis. Zaporizhzhia [in Ukrainian].

Pavlyshyn, O.V. (2018). Semiotyko-pravovyi analiz osnovnykh zahroz dukhovnii bezpetsi suspilstva ta peredumov yikh podolannia v suchasnii Ukraini. Dukhovna bezpeka Ukrainy: pohliad suspilstvoznavstva i bohoslovia: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kyiv: VNZ «Natsionalna akademiia upravlinnia», 47-49 [in Ukrainian].

Parakhonskyi, B.O., Yavorska, H. M. (2017). Ontolohiia hibrydnoi viiny: hra prykhovanykh smysliv. Stratehichna panorama – Strategic panorama, 1, 7-16 [in Ukrainian].

Kalynovskyi, Yu.Yu., Manuilov, Ye.M. (2019). Dukhovna bezpeka ukrainskoho suspilstva u derzhavotvorchykh protsesakh suchasnosti. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia – Bulletin of the Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, № 1 (40), 21-39 [in Ukrainian].

Pavlov, V.L. (2018). Pro zmist poniat «dukhovnist» i «dukhovna bezpeka». Dukhovna bezpeka Ukrainy: pohliad suspilstvoznavstva i bohoslovia: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kyiv: VNZ «Natsionalna akademiia upravlinnia», 83-85 [in Ukrainian].

Maslova, A.A. (2011). Instytutsionalni zasady vprovadzhennia polityky zabezpechennia dukhovnoi bezpeky suspilstva. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 7, 124-126 [in Ukrainian].

Katerynchuk, P. (2017). Mediapolityka Rosii yak zasib politychnoho tysku u krainakh TsCIe. Istoryko-politychni problemy suchasnoho svitu – Historical and political problems of the modern world, Vol. 35-36, 283-294 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Коник С. М. Державотворення як управлінська категорія. Державне управління: теорія та практика. 2012. № 2. С. 1-7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2012_2_6 (дата звернення: 21.11.2019).
 2. Карлова В. Національна еліта як суб'єкт державотворення: український досвід. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2012. Вип. 1. С. 98-106.
 3. Вовканич С. Плюралізм еліт і універсалізм елітарності. Схід. 1996. № 4. С. 30-38.
 4. Козловець М. А. Політична еліта як суб’єкт державотворення в умовах трансформації українського суспільства. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Політологія. 2017. № 2. С. 74-87.
 5. Белебеха І. Національне прозріння українців. Х. : ФОП Здоровий Я. А., 2012. 580 с.
 6. Юськів Н. В. Правові проблеми державотворення у сучасних українських трансформаційних реаліях. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. 2014. № 801. С. 86-91.
 7. Вовканич С. Й.  Ідеологічні засади державотворення в системі стратегізації регіональної політики, національної економіки та безпеки України. Регіональна економіка. 2014. № 4. С. 7-23.
 8. Миклащук І. Державотворча ідеологія як чинник демократичного розвитку України. Політичний менеджмент. 2009. № 5. С. 63-71.
 9. Лісовський П. М. Механізми формування духовної безпеки в ідеології державотвореня сучасної України: філософський аналіз курсу до європейської інтеграції. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2006. Вип. 25. С. 123-133.
 10. Головаха Є., Пухляк В. Політична соціалізація в посткомуністичній країні. Політична думка. 1994. №2. С. 26-29.
 11. Отрешко В. С. Особливості українського державотворення: завдання та напрями. Політологічний вісник. 2015. Вип. 78. С. 97-107.
 12. Сухорукова А.В. Безпека духовності: соціально-філософський аналіз: автореф. дис. ...канд. філос. наук. Запоріжжя, 2010. 18 с.
 13. Павлишин О. В. Семіотико-правовий аналіз основних загроз духовній безпеці суспільства та передумов їх подолання в сучасній Україні. Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я: матеріали ХVІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 17 травня 2018 р.). Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. С. 47-49.
 14. Парахонський Б. О., Яворська Г. М. Онтологія гібридної війни: гра прихованих смислів. Стратегічна панорама. 2017. № 1. С. 7-16.
 15. Калиновський Ю. Ю., Мануйлов Є. М. Духовна безпека українського суспільства у державотворчих процесах сучасності. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія. Харків: Право, 2019. № 1 (40). С. 21-39.
 16. Павлов В. Л. Про зміст понять «духовність» і «духовна безпека». Духовна безпека України: погляд суспільствознавства і богослов’я: матеріали ХVІІ науково-практичної конференції (м. Київ, 17 травня 2018 р.). Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2018. С. 83-85.
 17. Маслова А. А. Інституціональні засади впровадження політики забезпечення духовної безпеки суспільства. Економіка та держава. 2011. № 7. С. 124-126.
 18. Катеринчук П. Медіаполітика Росії як засіб політичного тиску у країнах ЦCЄ. Історико-політичні проблеми сучасного світу. 2017. Т. 35-36. С. 283-294.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704