Том 4, № 39 (2018)

Зміст

Соціологія

ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Людмила Миколаївна Герасіна 8-19
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ – СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Галина Павлівна Клімова 20-30
РИЗИК ЯК ГАВЕРНМЕНТАЛЬНА СТРАТЕГІЯ: СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ В УМОВАХ НОВОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПАРАДИГМИ PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн 31-44
СОЦІОЛОГІЯ МІСТА: ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ PDF
Світлана Вікторівна Куцепал 45-52
КОРІННЯ ТРАМПІЗМУ PDF (English)
Ройс Джейсон Ліндсі 53-64
ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СОЦІОЛОГІЇ PDF
Вікторія Леонідівна Погрібна, Ігор Валерійович Штана 65-75
ООН НА ШЛЯХУ РЕФОРМ PDF
Михайло Петрович Требін 76-100
ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ-СИРІТ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF
Валентина Давидівна Воднік 101-111
ПОКАЗНИКИ ДОВІРИ ДО СУДУ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF (English)
Олена Володимірівна Волянська, Ірина Валеріївна Підкуркова 112-125
ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОСТОРІ PDF
Олена Миколаївна Сахань, Наталія Віталіївна Шевчук 126-142
ЕТИЧНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ МІСІЇ УНІВЕРСИТЕТУ PDF
Оксана Анатоліївна Стасевська, Ольга Віталіївна Уманець 143-155
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Маргарита Борисівна Ценко, Сергій Анатолійович Тузіков 156-167