DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.39.151140

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ – СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Галина Павлівна Клімова

Анотація


У статті аналізуються сутність інноваційного суспільства і умови його становлення. Розглядаються різноманіті інноваційні системи, які існують на макро-, мезо-, мікро- й локальному рівнях.. Розкривається зміст основних теоретико-методологічних підходів до розуміння сутності національної інноваційної системи. Аналізуються особливості національної інноваційної системи. Розглянуто   умови її виникнення та розвитку.  Проаналізовано роль держави в її формуванні.

Ключові слова


інновація; інноваційний розвиток; інноваційне суспільство; інноваційна політика; національна інноваційна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Klіmova, G.P. (2015). Іnnovacіjne suspіl'stvo – novij іstorichnij etap civіlіzacіjnogo rozvitku. Konceptual'nі zasadi stanovlennja іnnovacіjnogo suspіl'stva v Ukraїnі: monografіja / za red. Ju.Atamanovoї, G. Klіmovoї. Kharkiv: Pravo. 8-40 [in Ukranian].

Monahov, I.A (2011). Innovacionnye strategii gosudarstv-liderov – vazhnejshee uslovie preodolenija krizisa i ustojchivogo razvitija na perspektivu. Innovacii, 10, 87-94 [in Russian].

Ivanova, N. (2002). Nacional'nye innovacionnye sistemy. Moskva: Nauka [in Russian].

Ivanov, V.V. (2006). Problemy formirovaniya rossiyskoy innovatsionnoy politiki. EKO, 1, 47-58 [in Russian].

Saltykov, B.G. Nacional'naja innovacionnaja sistema: problemy i perspektivy. Available at http://www.novaman.ru [in Russian].

Koncepcіja rozvitku nacіonal'noї іnnovacіjnoї sistemi: rozporjadzhennja Kab. Mіnіstrіv Ukraїni vіd 17.06.2009 № 680-r. Available at http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80 [in Ukranian].

Kurochkin, A.A. Malygin, M. L. Shevchuk, L. V. (2010). Analiz mehanizmov stimulirovanija innovacionnoj dejatel'nosti za rubezhom. Innovacionnaja dejatel'nost', 2, 35-43 [in Russian].

Hart, D.A. (1997) Innovacionnye klastery: osnovnye idei. Available at http://www.innosys.spb.ru/?id=886 [in Russian].

Hasaev, G.R., Miheev, Ju.V. Klastery – sovremennye instrumenty povyshenija konkurentosposobnosti regiona (cherez partnjorstvo k budushhemu) Chast' 1. Available at http://www.compass-r.ru/st-5-03-1.html [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Клімова Г.П. Інноваційне суспільство – новий історичний етап цивілізаційного розвитку. Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні: монографія / за ред. Ю.Є.Атаманової, Г.П.Клімової. Харків, Право, 2015. С. 8-40.

2. Монахов И.А Инновационные стратегии государств-лидеров – важнейшее условие преодоления кризиса и устойчивого развития на перспективу. Инновации. 2011. №10. С. 87-94.

3. Иванова Н. Национальные инновационные системы. Москва, Наука, 2002. 344с.

4. Иванов В.В. Проблемы формирования российской инновационной политики. ЭКО, 2006. №1. С. 47-58.

5.Салтыков Б.Г. Национальная инновационная система: проблемы и перспективы URL: http://www.novaman.ru (дата обращения: 18.08.2018).

6. Концепція розвитку національної інноваційної системи: розпорядження Каб. Міністрів України від 17.06.2009 № 680-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80 (дата звернення: 19.08.2018).

7. Курочкин А.А. Малыгин М. Л. Шевчук Л. В. Анализ механизмов стимулирования инновационной деятельности за рубежом. Инновационная деятельность. 2010. № 2. С. 35-43.

8. Харт Д.А. Инновационные кластеры: основные идеи. Институт региональных инновационных систем. URL: http://www.innosys.spb.ru/?id=886 (дата обращения: 20.08.2018).

9. Хасаев Г.Р., Михеев Ю.В. Кластеры – современные инструменты повышения конкурентоспособности региона (через партнёрство к будущему) Часть 1. URL: http://www.compass-r.ru/st-5-03-1.html (дата обращения: 21.08.2018)Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704