DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.39.151245

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Маргарита Борисівна Ценко, Сергій Анатолійович Тузіков

Анотація


Обґрунтовується, що моральність є базовою характеристикою людини, що забезпечує існування і окремого індивіда, і суспільства в цілому. Формування моральності – завдання не тільки персональне, а, насамперед, суспільне і державне. Проте, в сучасній Україні система морального виховання розбалансована, її ефективність мінімальна. Розглядаються проблеми, що виникають в процесі здійснення морального виховання на сучасному етапі розвитку держави, пропонуються деякі шляхи їх розв’язання. 

Ключові слова


мораль; моральність; моральне виховання молоді; освіта; сучасна Україна; проблеми суспільства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kontseptsiia natsionalnoho vykhovannia studentskoi molodi. Rishennia kolehii MON vid 25 chervnia 2009 r., protokol № 7/2-4. Retrieved from https://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4310/ [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Kontseptsii natsionalno-patriotychnoho vykhovannia molodi. Nakaz, Ministerstvo u spravakh simi, molodi ta sportu; Ministerstvo oborony; Ministerstvo kultury i turyzmu; Ministerstvo osvity i nauky № 3754/981/538/49 vid 27.10.09 roku. Retrieved from https://ru.osvita.ua/legislation/other/5397/ [in Ukrainian].

Kontseptsiia natsionalno-patriotychnoho vykhovannia ditei ta molodi. Zatverdzhena nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16.06.2015 r. № 641. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15 [in Ukrainian].

Pro pershocherhovi zakhody shchodo zabezpechennia ta rozvytku kultury i dukhovnosti ukrainskoho suspilstva: ukaz Prezydenta Ukrainy, 24.11.2005 r. (2005). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy ‑ Official Bulletin of Ukraine, 48, 14 [in Ukrainian].

Aleksieieva, O. A. (2007). Humanizatsiia vyshchoi osvity yak faktor vidrodzhennia dukhovnosti ukrainskoi molodi. Visnyk Kyivskoho Natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Ser. Sotsiolohiia. Psykholohiia. Pedahohika ‑ Bulletin of T. Shevchenko Kiev National University. Ser. Sociology. Psychology. Pedagogy, 27-28, 67-69 [in Ukrainian].

Bobak, M. (2003). Kontseptsiia aktyvnoi zhyttievoi pozytsii liudyny v ukrainskomu vidrodzhenni. Naukovi zapysky TDPU im. V. Hnatiuka. Ser. Filosofiia ‑ Scientific notes of V. Hnatyuk TSPU. Ser. Philosophy, 10, 90-95 [in Ukrainian].

Bohush, A.M. (2001). Dukhovni tsinnosti v kontseptsii suchasnoi paradyhmy vykhovannia. Vykhovannia i kultura ‑ Education and culture, 1, 5-9 [in Ukrainian].

Hamretskyi, I. (2005). Tolerantnist i dukhovna bezpeka molodi. Ridna shkola ‑ Native school, 4, 26–28 [in Ukrainian].

Ishchuk, N. M. (2005). Navchalno-metodychne zabezpechennia vykhovannia dukhovnosti studentiv vyshchoho navchalnoho zakladu. Problemy osvity ‑ Problems of education, 42, 31-37 [in Ukrainian].

Kovalchuk-Dekhtiarenko, L. (2005). Rol dukhovnoi kultury u stanovlenni osobystosti studenta. Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka. Ser. Pedahohika ‑ Scientific notes of V. Hnatyuk TSPU. Ser. Pedagogy, 5, 27-29 [in Ukrainian].

Kondratiuk, V. (2008). Fenomen ukrainskoi dukhovnosti i kultury. Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka. Ser. Istoriia ‑ Scientific notes of V. Hnatyuk TSPU. Ser. History, 3, 254-258 [in Ukrainian].

Navozniak, L. L. (2008). Sotsiolohichni vikhy protsesu formuvannia dukhovnosti v shkolakh Ukrainy (vid chasiv Kyivskoi Rusi do pochatku XXI stolittia). Sotsialna pedahohika: teoriia ta praktyka ‑ Social pedagogy: theory and practice, 2, 88-94 [in Ukrainian].

Oronovska, L. (2006). Stanovlennia dukhovnykh tsinnostei osobystosti: teoretychnyi aspekt problemy. Naukovi zapysky TNPU im. V. Hnatiuka. Ser. Pedahohika ‑ Scientific notes of V. Hnatyuk TSPU. Ser. Pedagogy, 5, 18-22 [in Ukrainian].

Sukhomlynska, O. V. ed. (2000). Moralno-dukhovnyi rozvytok osobystosti v suchasnykh umovakh (Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi): Zb. nauk. pr. Kn. 2 / APN Ukrainy. In-t probl. vykhovannia. Kyiv [in Ukrainian].

Shevchenko, G. P. (2008). Sistema duhovno-nravstvennogo razvitija uchashhejsja molodezhi Ukrainy. Pedagogika – Pedagogy, 9, 114–120 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Концепція національного виховання  студентської молоді. Рішення колегії МОН  від 25 червня 2009 р., протокол № 7/2-4. URL: https://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4310/ (дата звернення: 29.08.2018).

2. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді. Наказ, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство оборони; Міністерство культури і туризму; Міністерство освіти і науки № 3754/981/538/49 від 27.10.09 року. URL: https://ru.osvita.ua/legislation/other/5397/ (дата звернення: 29.08.2018).

3. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15 (дата звернення: 29.08.2018)

4. Про першочергові заходи щодо забезпечення та розвитку культури і духовності українського суспільства: указ Президента України, 24.11.2005 р. Офіційний вісник України. 2005. № 48. С. 14.

5. Алексєєва О. А. Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді. Вісник Київського Національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Соціологія. Психологія. Педагогіка. 2007. Вип. 27-28. С. 67-69.

6. Бобак М.  Концепція активної життєвої позиції людини в українському відродженні. Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. 2003, Вип. 10. С. 90-95.

7. Богуш А.М. Духовні цінності в концепції сучасної парадигми виховання. Виховання і культура. 2001. №1. С. 5-9.

8. Гамрецький І. Толерантність і духовна безпека молоді. Рідна школа, 2005. № 4. С. 26–28.

9. Іщук Н. М. Навчально-методичне забезпечення виховання духовності студентів вищого навчального закладу. Проблеми освіти. 2005, Вип. 42. С. 31-37.

10. Ковальчук-Дехтяренко Л. Роль духовної культури у становленні особистості студента. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2005. № 5. С. 27-29.

11. Кондратюк В. Феномен української духовності і культури. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. 2008. Вип. 3. С. 254-258.

12. Навозняк Л. Л. Соціологічні віхи процесу формування духовності в школах України (від часів Київської Русі до початку XXI століття). Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2008. № 2. С. 88-94.

13. Ороновська Л. Становлення духовних цінностей особистості: теоретичний аспект проблеми .Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. 2006. № 5. С. 18-22.

14. Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді) : Зб. наук. пр. Кн. 2 / ред.: О. В. Сухомлинська; АПН України. Ін-т пробл. виховання. Київ, 2000. 340 с. 

15. Шевченко Г. П. Система духовно-нравственного развития учащейся молодежи Украины. Педагогика. 2008. № 9. С. 114–120.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704