DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.39.151146

СОЦІОЛОГІЯ МІСТА: ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Світлана Вікторівна Куцепал

Анотація


Розкрито особливості існування людини у великому місті, визначено риси міської ментальності, наголошено на необхідності вироблення нових поведінкових патернів, здатних забезпечити зручне та максимально можливе безконфліктне існування мешканця міста. Проаналізовано особливості нового типу міської ідентичності – Homo Urbanus.


Ключові слова


місто; соціум; соціальні трансформації; ідентичність; мегаполіс; Homo Urbanus

Повний текст:

PDF

Посилання


Vozniak, T. (2016). Filosofichni ese. Kyiv: Dukh i Litera [in Ukranian].

Korniienko, T.A. (2014). Sotsialno-filosofskyi dyskurs zhyttia liudyny v misti za umov vplyvu na nei dyzainerskoho seredovyshcha. Humanitarnyi visnyk ZDIA, 58, 200-210 [in Ukranian].

Orokhovska, L.A. (2017). Transformatsii suspilnoi svidomosti pid vplyvom novitnikh informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii. Visnyk NAU. Seriia: Filosofiia. Kulturolohiia, 2 (26), 26-30 [in Ukranian].

Khomiak, N.O. (2016). Buttia liudyny u landshaftakh suchasnoho mista. Humanitarnyi visnyk ZDIA, 66, 150-157 [in Ukranian].

Prepotenska, M. (2013). Metaantropolohichni aspekty buttia mista. Praktychna filosofiia, 7, 23–30 [in Ukranian].

Bolotova,Yu.V. (2016) Liudyna I misto u vymiri suchasnykh ekzistentsiinykh vyklykiv. Misto. Kultura. Tsyvilizatsiia: materialy VI mizhnar. nauk.-teoret. Internet-konf., [redkol.: V.F. Kharchenko (vidpov. red.) ta in.]; Kharkiv. nats. un-tmisk. hosp-vaim. O. M. Beketova, 15-17 [in Ukranian].

Prepotenska, M. (2013). Intehralna liudyna yak nadbannia mehapolisu. Filosofiia nauky: tradytsii ta innovatsii, 1 (7), 134-142 [in Ukranian].

Vyrt, L. (2005). Urbanyzm kak obraz zhyzny. Izbrannyye raboty po sotsiologii. Moskva: YNYON RAN. 93–118 [in Russian].

Sadovnikov, O.K., Kochura, L.O. (2016). Mobilnist yak realiia maibutnoho isnuvannia mista. Misto. Kultura. Tsyvilizatsiia: materialy VI mizhnar. nauk.-teoret. Internet-konf. [redkol.: V.F. Kharchenko (vidpov. red.) ta in.]; Kharkiv. nats. un-tmisk. hosp-vaim. O. M. Beketova, 46-49 [in Ukranian].

Prepotenska, M. P. (2014). Homo urbanus: fenomen liudyny mehapolisu: monohrafiia Dnipropetrovsk: Vyd. Seredniak T. K. [in Ukranian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Возняк Т. Філософічні есе. Київ: Дух і Літера, 2016. 590 с.

2. Корнієнко Т.А. Соціально-філософський дискурс життя людини в місті за умов впливу на неї дизайнерського середовища. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 58. С.200-210.

3. Ороховська Л.А. Трансформації суспільної свідомості під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. 2017. № 2 (26). С.26-30.

4. Хом’як Н.О. Буття людини у ландшафтах сучасного міста. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2016. № 66. С. 150-157.

5. Препотенська М. Метаантропологічні аспекти буття міста. Практична філософія. 2013. № 7. С. 23–30.

6. Болотова Ю.В. Людина і місто у вимірі сучасних екзістенційних викликів. Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2016 р. [редкол. : В. Ф. Харченко (відпов. ред.) та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків, 2016. С. 15-17.

7. Препотенська М. Інтегральна людина як надбання мегаполісу. Філософія науки: традиції та інновації. 2013. № 1 (7). С. 134-142.

8. Вирт Л. Урбанизм как образ жизни. Избранные работы по социологии. Москва: ИНИОН РАН, 2005. С. 93–118.

9. Садовніков О.К., Кочура Л.О. Мобільність як реалія майбутнього існування міста. Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI міжнар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2016 р. [редкол.: В. Ф. Харченко (відпов. ред.) та ін.]. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків, 2016. С.46-49.

10. Препотенська М. П. Homo urbanus: феномен людини мегаполісу: монографія. Дніпропетровськ: Вид. Середняк Т. К., 2014. 420 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704