Том 4, № 35 (2017)

Зміст

Соціологія

ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ЦІННОСТЕЙ В ПОЛІТИЧНІЙ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Людмила Миколаївна Герасіна 8-20
ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: ДО ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ PDF
Олександр Петрович Дзьобань, Євген Миколайович Мануйлов 21-31
ПРАВОВА МЕНТАЛЬНІСТЬ І ПРАВОВА КУЛЬТУРА: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ PDF (English)
Галина Павлівна Клімова 32-40
СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Микола Адамович Козловець 41-57
РИЗИК-КОМУНІКАЦІЯ У ПРОБЛЕМНОМУ ПОЛІ СОЦІАЛЬНИХ НАУК PDF
Віталій Володимирович Кривошеїн 58-70
ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В СВІТОГЛЯДНІЙ ПАРАДИГМІ СУЧАСНОСТІ: РИЗИКИ ТА НЕБЕЗПЕКИ PDF
Світлана Вікторівна Куцепал 71-80
ВІТЧИЗНЯНА СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ ЗАСАДИ PDF
Валерій Євгенович Пилипенко, Олена Володимирівна Волянська 81-105
ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ PDF
Вікторія Леонідівна Погрібна, Ірина Валеріївна Підкуркова 106-117
РЕСУРСИ ТА РИЗИКИ САМОСТІЙНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ PDF (English)
Вікторія Леонідівна Погрібна, Олена Миколаївна Сахань 118-131
МЕНТАЛЬНА ПІДОЙМА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. PDF
Ігор Олександрович Поліщук 132-140
УКРАЇНА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ХХІ ст. PDF
Михайло Петрович Требін 141-156
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СІМ’Ї ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ В УМОВАХ ПОБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ PDF (English)
Валентина Давидівна Воднік 157-166
ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ PDF
Тетяна Григорівна Прохоренко 167-174
НОРМАТИВНІ АКТИ ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК НЕОБХІДНА ЧАСТИНА ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ СПІВПРАЦІ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ PDF
Володимир Анатолійович Трофименко 175-185