DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.35.119654

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ

Тетяна Григорівна Прохоренко

Анотація


У статті розглянуто сутність і структуру професійної мобільності як важливого чинника професійної та соціальної адаптації людини до швидкоплинних змін в усіх сферах сучасного суспільства. Акцентується увага на ролі професійної мобільності в механізмах успішної самореалізації особистості в професійній діяльності та кар’єрному просуванні, звертається увага на її особливості в сучасних умовах.


Ключові слова


професійна мобільність; системна якість; адаптація; конкурентоспроможність; самореалізація; креативність; успішність; кар’єра.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrytskova, N. V. (2010). Profesiina mobilnist fakhivtsia: sutnist ta struktura. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, 12 (199), 25-32 [in Ukrainian].

Ivanchenko, Ye.A. (2005). Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh ekonomistiv u protsesi navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Candidate’s thesis. Odesa [in Ukrainian].

Sushentseva, L. L. (2011). Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh: teoriia i praktyka : monohrafiia / za red. N. H. Nychkalo; Instytut profesiino-tekhnichnoi osvity NAPN Ukrainy. Kryvyi Rih: Vydavnychyi dim [in Ukrainian].

Chernukha, N. M. (2012). Formuvannia sotsialnoi mobilnosti studentiv v suchasnomu intehratsiinomu osvitnomu prostori. Innovatsiini protsesy v osvitnomu prostori: dostupnist, efektyvnist, yakist : zb. mater. konf., 13–15 lystop. 2012 r., 91–101 [in Ukrainian].

Shpektorenko, I. V. (2010). Professionalnaya mobilnost gosudarstvennyih sluzhaschih. Obrazovanie i obschestvo, 6, 4-9 [ in Russian ].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Грицькова Н. В. Професійна мобільність фахівця: сутність та структура. Вісн. ЛНУ ім. Т. Шевченка. 2010. № 12  (199). С.  25–32.
  2. Іванченко Є. А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук. Одеса, 2005. 181 с.
  3. Сушенцева Л. Л. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика: монографія / за ред. Н. Г. Ничкало; Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України. Кривий Ріг: Вид. дім, 2011. 439 с.
  4. Чернуха Н. М. Формування соціальної мобільності студентів в сучасному інтеграційному освітньому просторі. Інноваційні процеси в освітньому просторі: доступність, ефективність, якість: зб. матеріалів конф., 13–15 листоп. 2012 р. С. 91–101.
  5. Шпекторенко И. В. Профессиональная мобильность государственных служащих. Образование и о-во. 2007. № 6 . С. 4– 9.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704