Том 3, № 42 (2019)

Зміст

Філософія

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКОВОГО ОСВОЄННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД PDF
Олег Геннадійович Данильян, Олександр Петрович Дзьобань 8-21
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДУХОВНІЙ СФЕРІ PDF (English)
Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський 22-33
ЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЮРИДИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ PDF
Олена Миколаївна Юркевич 34-44
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД В ОСМИСЛЕННІ ОСВІТИ PDF
Олександр Юрійович Панфілов, Ірина Василівна Романова 71-80
САМОВИХОВАННЯ, САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗАСОБИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗГОРТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ PDF
Віктор Олексійович Лозовой, Ольга Михайлівна Єрахторіна 81-95
«ГАНЬБА АМЕРИКАНСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ»: У СВІТЛІ ПРОЧИТАННЯ АЛАНА УОТСОНА PDF
Мелкевик Бьярн 45-70
ПЕРФОРМАНС У МЕТОДОЛОГІЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА PDF (English)
Юлія Василівна Мелякова, Світлана Борисівна Жданенко, Владислав Олегович Еґерт 96-106
СУБ’ЄКТ У ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІЙ МОДЕЛІ ПРАВА PDF
Інна Ігорівна Коваленко, Едуард Анатолійович Кальницький, Олена Сергіївна Лозова 107-125
ВПЛИВ ПРАВОВОГО ПОЗИТИВІЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ США PDF
Ганна Вікторівна Коваленко 126-141
СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ PDF
Світлана Борисівна Жданенко, Юлія Василівна Мелякова 142-154
КОНТРОЛЬНА ВЛАДА І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ: ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Володимир Анатолійович Трофименко 155-163
ПРАКТИЧНЕ ВІДНОШЕННЯ ДО ЮРИДИЧНОГО ЗНАННЯ: СТРУКТУРА ЗНАНЬ PDF
Жанна Олександрівна Павленко, Сусанна Робертівна Водорєзова 164-174