Том 2, № 37 (2018)

Зміст

Політологія

КОНЦЕПТ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ PDF (English)
Людмила Миколаївна Герасіна 8-17
«НЕГАТИВНА МОБІЛІЗАЦІЯ» НАСЕ«НЕГАТИВНА МОБІЛІЗАЦІЯ» НАСЕЛЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВПЛИВІВ В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ» ВІЙНИ PDF
Олена Миколаївна Кіндратець 18-30
ГЕНЕЗА І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ PDF
Галина Павлівна Клімова 31-45
ДЕМОКРАТИЧНІ ПРИНЦИПИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ PDF
Галина Михайлівна Куц 46-56
МІФ ЯК ЗАСІБ РЕГУЛЯЦІЇ СУСПІЛЬНО- ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ PDF
Світлана Вікторівна Куцепал 57-66
ПРИРОДА І ЗМІСТ ПОЛІТИЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ PDF
Валентин Ярославович Малиновський 67-76
ПРОБЛЕМА НАУКОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ФЕНОМЕНУ «СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ» PDF
Вікторія Леонідівна Погрібна 77-92
МОДЕРНА ПОЛІТИЧНА МЕНТАЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ PDF
Ігор Олексійович Поліщук 93-106
СИСТЕМНІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ PDF
Володимир Федорович Смолянюк 107-126
ДО ПИТАННЯ ПРО КЛІМАТИЧНУ ДИПЛОМАТІЮ PDF
Євгенія Борисівна Тихомирова 127-139
РЕЛІГІЙНИЙ ЕКСТРЕМІЗМ: РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ PDF (English)
Михайло Петрович Требін 140-150
ДОВІРА ДО СУДУ ЯК ЧИННИК ДОВІРИ ДО ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ PDF
Олена Володимирівна Волянська, Ірина Валеріївна Підкуркова 151-165
КРИТИЧНА ТЕОРІЯ І АВТЕНТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА РЕПРЕСИВНОЇ СОЦІАЛЬНОСТІ PDF (Русский)
Борис Дмитрович Голованов, Ольга Володимирівна Фролова 166-176
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК ЗАПОРУКА ПРОЦВІТАННЯ СУСПІЛЬСТВА: УКРАЇНСЬКИЙ ВИБІР PDF
Олена Миколаївна Сахань, Наталія Віталіївна Шевчук 177-196
ПОЛІТИЧНА НАУКА УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
Оксана Олександрівна Федорчук 197-209