DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.37.120122

ПОЛІТИЧНА НАУКА УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Оксана Олександрівна Федорчук

Анотація


Вказано на проблеми інтеграції української політичної науки в міжнародний інформаційний простір. Зазначені причини низького рівня такої інтегрованості. Одним із шляхів вирішення проблеми може бути створення  бібліометричних портретів учених, профілів журналів і підрозділів установ (на прикладі інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки») Дана характеристика фаховим виданням з політичних наук, наголошується,що на сьогодні актуальною є поява нового центрального видання, котре було б представлене у відомих наукометричних базах даних. Охарактеризовані такі міжнародні наукометричні бази даних як: Web of Science, Scopus, Google Scholar, Index Copernicus. 


Ключові слова


політична наука; інтеграція; міжнародний інформаційний простір; міжнародні наукометричні бази даних; наукові фахові видання; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilous V. Lazarenko N., Kolomiyets' A. (2017). Intehratsiya universytets'koyi nauky u svitovyy informatsiynyy prostir. Instytutsiynyy repozytariy Vinnyts'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubyns'koho. URL: http://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1022 [in Ukrainian].

Hal'chevs'ka O. A. (2015). Vykorystannya mizhnarodnykh naukometrychnykh baz danykh vidkrytoho dostupu v naukovykh doslidzhennyakh. Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti. Vyp. 23. C.115‒126. DOI: 10.14308/ite000541[in Ukrainian].

Hanzhurov Yu. S. Politolohichna periodyka Ukrayiny: khronolohiya, typolohiya, naukometriya. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho un-tu Ukrayiny «KPI». Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo. 2015. №1/2. S. 64–75. [in Ukrainian].

Kostenko L. Zhabin O., Kuznetsov O., Kukharchuk Ye., Symonenko T. (2014). Bibliometryka ukrayins'koyi nauky: informatsiyno-analitychna systema. Bibliotechnyy visnyk. №4. S. 8‒12. [in Ukrainian].

Kukharchuk Ye. (2014). Svitovi naukometrychni systemy. Bibliotechnyy visnyk. №5. S. 7‒12. [in Ukrainian].

Medvedyeva A. (2017). Naukometriya: rol' ta mistse u vitchyznyaniy nautsi. Visnyk Knyzhkovoyi palaty. №3. S. 50‒52. [in Ukrainian].

Mizhnarodni naukometrychni bazy danykh ta indeksy tsytuvannya (2017). Ofitsiynyy veb-sayt Vinnyts'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu Kyyivs'koho natsional'noho torhovel'no-ekonomichnoho universytetu. URL: http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/theme/custom-pages/nauky-ta-mizhnarodnykh-zv-iazkiv/2015-09-16-11-49-44 [in Ukrainian].

Nakaz MONmolod'sport №1112 vid 17.10.12 «Pro opublikuvannya rezul'tativ dysertatsiy na zdobuttya naukovykh stupeniv doktora i kandydata nauk». Informatsiyno-analitychnyy portal «Osvita.UA». Vyshcha osvita. URL: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/32318/ [in Ukrainian].

Naukometrychni bazy danykh. (2017). Ofitsiynyy veb-sayt Natsional'noyi biblioteky Ukrayiny im. V. I. Vernads'koho. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/1367 [in Ukrainian].

Osvita y nauka v innovatsiynomu rozvytku suchasnoyi Yevropy: zb. nauk.-ekspert. materialiv (2014). / Nats. in-t strateh. doslidzh.; [za zah. red. S. I. Zdioruka]. K.: NISD, 124 s. [in Ukrainian].

Parametrizacija nauchnyh dostrizhenij. Oficial'nyj veb-sajt Index Copernicus International . URL: http://www.indexcopernicus.com/index.php/ru/ [in Russian].

Perelik naukovykh fakhovykh vydan' Ukrayiny. v yakykh mozhut' publikuvatysya rezul'taty dysertatsiynykh robit na zdobuttya naukovykh stupeniv doktora i kandydata u haluzi politychnykh nauk. Zatverdzheno nakazom MON Ukrayiny № 996 vid 11.07. 2017r. Ofitsiynyy veb-sayt MON Ukrayiny. URL: http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan [in Ukrainian].

Shayhorods'kyy Yu. (2012). Zh. «Politychnyy menedzhment» Politychna entsyklopediya / Redkol. Yu. Levenets' (holova), Yu. Shapoval (zast. holovy). K.: Parlaments'ke vydavnytstvo, S. 595. [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Білоус В. Лазаренко Н.,  Коломієць А. Інтеграція університетської науки у світовий інформаційний простір. Інституційний репозитарій Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. URL: http://93.183.203.244:8080/xmlui/handle/123456789/1022  (дата звернення: 20. 12. 2017).
 2. Гальчевська О. А. Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях. Інформаційні технології в освіті. 2015. Вип. 23. C.115‒126. DOI: 10.14308/ite000541
 3. Ганжуров Ю. С. Політологічна періодика України: хронологія, типологія, наукометрія. Вісник Національного технічного  ун-ту України «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2015. №1/2. С. 64–75.
 4. Костенко Л. Жабін О., Кузнецов О., Кухарчук Є., Симоненко Т. Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система. Бібліотечний вісник. 2014. № 4. С. 8‒12.
 5. Кухарчук Є. Світові наукометричні системи. Бібліотечний вісник. 2014. №5. С. 7‒12.
 6. Медведєва А. Наукометрія: роль та місце у вітчизняній науці. Вісник Книжкової палати. 2017. №3. С. 50‒52.
 7. Міжнародні наукометричні бази даних та індекси цитування. Офіційний веб-сайт Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. URL: http://www.vtei.com.ua/index.php/ua/theme/custom-pages/nauky-ta-mizhnarodnykh-zv-iazkiv/2015-09-16-11-49-44 (дата звернення: 20. 12. 2017).
 8. Наказ МОНмолодьспорт №1112 від 17.10.12 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук». Інформаційно-аналітичний портал «Освіта.UA». Вища освіта. URL: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/32318/ (дата звернення: 20. 12. 2017).
 9. Наукометричні бази даних. Офіційний веб-сайт Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/node/1367 (дата звернення: 20. 12. 2017).
 10. Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи: зб. наук.-експерт. матеріалів / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за заг. ред. С.І.Здіорука]. К.: НІСД, 2014. 124 с.
 11. Параметризация научных дострижений. Официальный веб-сайт Index Copernicus International.  URL: http://www.indexcopernicus.com/index.php/ru/ (дата обращения: 20. 12. 2017).
 12. Перелік наукових фахових видань України в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата у галузі політичних наук. Затверджено наказом МОН України № 996 від 11.07. 2017р. Офіційний веб-сайт МОН України. URL: http://mon.gov.ua/activity/nauka/atestacziya-kadriv-vishhoyi-kvalifikacziyi/perelik-vidan (дата звернення: 20. 12. 2017).
 13. Шайгородський Ю. Ж. «Політичний менеджмент» Політична енциклопедія / Редкол. Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови). К.: Парламентське видавництво, 2012. С. 595.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704