Том 4, № 43 (2019)

Зміст

Соціологія

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Борис Борисович Глотов, Микола Адамович Козловець 8-22
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF (Русский)
Олеся Миколаївна Кириленко 23-43
УМОВИ ФОРМУВАННЯІННОВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ У ВИЩОЇ ШКОЛІ PDF (English)
Галіна Павлівна Клімова 44-52
СПОЖИВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Світлана Вікторівна Куцепал 53-60
ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТИ В УПРАВЛІННІ ТАЛАНТАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН PDF
Катерина Геннадіївна Михайльова 61-73
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ ВІЙНИ PDF
Олександр Юрійович Панфілов, Ольга Олександрівна Савченко 74-89
ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ «МОВИ СОЦІОЛОГІЇ» В ЮРИДИЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ PDF (English)
Вікторія Леонідівна Погрібна, Олена Миколаївна Сахань 90-100
ПАРТІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ PDF
Ігор Олексійович Поліщук 101-117
РАДИКАЛІЗМ У СУЧАСНОМУ СВІТІ: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Михайло Петрович Требін 118-132
НЕБЛАГОПОЛУЧНА СІМ’Я ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ PDF (English)
Валентина Давидівна Воднік 133-142
ЕВОЛЮЦІЯ КРИТЕРІЇВ КЛАСОВОГО СИМВОЛІЗМУ В СУЧАСНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ PDF
Олена Володимирівна Волянська, Ірина Валеріївна Підкуркова 143-157
СТИГМАТИЗАЦІЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Олена Анатоліївна Гузьман, Ганна-Марія Миколаївна Саппа 158-173
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Тетяна Григорівна Прохоренко 174-186