DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.43.187933

НЕБЛАГОПОЛУЧНА СІМ’Я ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Валентина Давидівна Воднік

Анотація


Постановка проблеми. Фундаментальні зміни в політичних, соціальних, економічних умовах та в суспільній свідомості громадян України, які привнесли в суспільне життя чимало позитивного, призвели водночас до загострення суперечностей у сімейному вихованні дітей. На думку науковців, викладачів, працівників різних закладів, які мають справу з неповнолітніми, основною причиною злочинності неповнолітніх є несприятлива обстановка в сім′ї та її негативний вплив. Уміння вичленовувати, розуміти причини і взаємопов’язаність суперечностей у сімейному вихованні дітей, передбачати шляхи їх розв’язання в інтересах родин та їх окремих членів на державному (у загальній і сімейній політиці держави), фаховому (зусиллями спеціалістів) та індивідуальному рівнях (зусиллями самих членів родин) значною мірою могло б поліпшити становище сімей в Україні і можливості реалізації їх виховної функції, тим самим вплинути на зниження рівня злочинності неповнолітніх.       

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнотеоретичні аспекти проблем сім′ї висвітлені у працях вчених: Л. Амджадін, О. Антонова, А. Байдалакіної, С. Голода, Т. Гурко, Д. Дікової-Фаворської, Є. Захарченко, Т. Кравченко, М. Мацьковського, І. Міньковського тощо. Основні теоретичні і методологічні, наукові напрями проблеми виховання дитини в родині відображені в працях класиків педагогіки та психології, зокрема Л. Виготського, Я. Коменського, Г. Костюка, А. Макаренка, В. Сухомлинського та інших, а також: А. Бесєдіна, М. Буянова, А. Грись, І. Топольскової, О. Шенкевич тощо. Найгострішою проблемою сьогодення залишається проблема злочинної поведінки молоді. Загальнотеоретичні аспекти порушеної проблеми висвітлювались у працях таких вчених, як В. Голіна, І. Даньшин, І. Двойменний, А. Долгова, В. Єрмаков, В. Кудрявцев, І. Рущенко, І. Топольскова, Н. Яковлєва та ін. У центрі уваги їх публікацій – характеристика особистості неповнолітніх злочинців, причин їх злочинної поведінки й заходи її запобігання. Знання цих особливостей дозволяє вийти на причини й умови, що сприяють виникненню деформацій і їх реалізації в поведінці, яка порушує право. Отже, ми одержуємо надійні орієнтири для профілактики, причому по можливості більш ранньої.

Метою статті є аналіз впливу неблагополучної родини на злочинність неповнолітніх.

Виклад основного матеріалу. Основне джерело формування перекручувань особистості підлітка, що обумовлюють вчинення злочину, - недоліки і порушення у сімейному вихованні. Сімейне неблагополуччя — поняття комплексне, що має ряд ознак, зокрема: а) порушення структури сім′ї (неповні сім′ї); б) занепад моральної позиції її членів; в) недоліки і перекрученість педагогічних знань батьків, відсутність у них навичок виховання дітей і т.ін. Бездоглядність - постійний супутник злочинів неповнолітніх, одна з умов, що сприяють їхньому вчиненню. Як одна з умов вчинення злочину визначається слабкий контроль за неповнолітніми. Мова йде не просто про послаблення формального контролю батьків за поведінкою дітей, але і про сформований мікроклімат у родині, серйозні недоліки у самому ставленні батьків до своїх функцій вихователів, демонстрації дітям соціальної безвідповідальності, байдужості до їхньої долі або очевидної для дітей неможливості повноцінного виконання цих функцій. Багатьом неблагополучним родинам властиві відразу кілька видів антигромадської поведінки: зловживання спиртними напоями, наркотиками; сварки, конфлікти, бійки; неприязне ставлення до інших людей. Неблагополучна родина формує дітей за своїм образом і подобою. Негативні форми поведінки дорослих членів родини сприяють тому, що неповнолітній не просто переймає негативні образи поведінки, але і засвоює негативну ціннісну орієнтацію, реалізуючи її вже у власній антигромадській поведінці. Це, зокрема, позначається на мотивах і характері злочинів. Для нейтралізації несприятливих умов у сім′ї, їх негативного впливу на криміналізацію неповнолітніх потрібна державна програма подолання всіх видів сімейного неблагополуччя.

Як висновок, відзначимо, що розробка даної проблеми може мати не тільки теоретичний, а й практичний інтерес, а подальше її дослідження надасть додаткових можливостей для правильних і своєчасних висновків стосовно не тільки сьогодення, а й майбуття щодо створення умов для укорінення в суспільстві духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої, соціально благополучної сім′ї, виконання нею своїх функцій. Це ‑ один з основних напрямів внутрішньої політики країни. Йдеться про вплив на процеси, що мають виняткове значення для майбутнього розвитку суспільства.

Ключові слова


сім’я; виховний потенціал родини; сімейне неблагополуччя; бездоглядність; дитина; неповнолітній; громадянське суспільство

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Black, C. (2018). Unspoken legacy: addressing the impact of trauma and addiction within the family. Las Vegas: Central Recovery Press.

Kahn, L. (2017). Baffled by love : stories of the lasting impact of childhood trauma inflicted by loved ones. Berkeley, CA: She Writes Press.

Lopez, V. (2017). Complicated lives: girls, parents, drugs, and juvenile justice. New Brunswick: Rutgers University Press.

Perlmutter, K. (2019). Freedom from family dysfunction: a guide to healing families battling addiction or mental illness. Lanham: Rowman & Littlefield.

Strickland, D. (2018). Domestic abuse. Recognize, respond, rescue. Phillipsburg, New Jersey : P&R Publishing.

Holina, V.V. (2004). Kryminolohichna kharakterystyka i poperedzhennia zlochynnosti nepovnolitnikh. Pytannia borotby zi zlochynnistiu ‑ Issues of combating crim, issue 8, 71-74 [in Ukrainian].

Dan’shin, I.N. (2004). Determinacija prestupnosti nesovershennoletnih. Pytannia borotby zi zlochynnistiu ‑ Issues of combating crim, issue 8, 75-78 [in Russian].

Dvojmennyj, I.A., Lelekov, V.A. (1993). Vlijanie sem’i na prestupnost’ nesovershennoletnih (po materialam Central’no-chernozemnogo regiona). Sociologicheskie issledovanija ‑ Sociological studies, 10, 54-60 [ in Russian].

Dvojmennyj, I.A. (2000). Recidivnaja prestupnost’: harakter, faktory, uroven’. Sociologicheskie issledovanija ‑ Sociological studies, 1, 61-65 [ in Russian].

Rushchenko, I.P. (2001). Sotsiolohiia zlochynnosti. Kharkiv: Vyd-vo Nats.un-tu vnutr.sprav [in Ukrainian].

Jakovleva, N.G. (1982). Nekotorye osobennosti formirovanija lichnosti pravonarushitelja v uslovijah semejnogo neblagopoluchija. Rezultaty kriminologicheskogo izuchenija lichnostnyh osobennostej nesovershennoletnih pravonarushitelej. Sb. st. Moskva: N.p., 3-16 [in Russian].

Holina, V.V., Yemelianov, V. P. (Eds.) (2006). Kryminolohichni problemy poperedzhennia zlochynnosti nepovnolitnikh u velykomu misti: dosvid konkretno-sotsiolohichnoho doslidzhennia: monohrafiia. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Vodnik, V.D. (2012). Rozvytok osoby nepovnolitnoho pravoporushnyka v umovakh simeinoho neblahopoluchchia (za danymy doslidzhennia u Kharkovi). Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia ‑ The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law Academy of Ukraine. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, 14, 233-242 [in Ukrainian].

Bekh, I.D. (2008). Vykhovannia osobystosti. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Besiedin, A.A. (2002). Dysfunktsionalna simia yak chynnyk deviantnoi povedinky nepovnolitnikh. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv,18p. [in Ukrainian].

Kravchenko, T.V. (2006). Suchasna simia u fokusi naukovykh doslidzhen. Ukrainskyi sotsium ‑ Ukrainian society, 2(13), 43-47 [in Ukrainian].

Vodnik, V.D. (2017). The educational potential of the family and ways of its increasing in conditions of the civil society bulding in Ukraine. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia ‑ Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, 4(35), 157-166 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704