DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.43.188007

ЕВОЛЮЦІЯ КРИТЕРІЇВ КЛАСОВОГО СИМВОЛІЗМУ В СУЧАСНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЯХ

Олена Володимирівна Волянська, Ірина Валеріївна Підкуркова

Анотація


Cтаття присвячена дослідженню еволюції соціологічних поглядів на проблему соціальної нерівності з метою визначення нових критеріїв класової диференціації і їх символічних змістів.Переосмислення соціальної нерівності створює поле теоретичних дискусій і емпіричних досліджень щодо критеріїв формування класових диспозицій. Зазначається, що в просторі глобалізаційних процесів стираються звичні відмінності між класами, і класичні інструменти вимірювання класу виключно економічними і професійними критеріями більше не підходять, оскільки в інформаційному суспільстві класова диференціація груп більше не будується на символах показного споживання, а має часто світоглядні символи.


Ключові слова


соціальна нерівність; класи; соціальна стратифікація; критерії визначення классу; соціальна структура; символи класу

Повний текст:

PDF

Посилання


Babenko, S. (2009). Sotsialna nerivnist v otsinkakh naselennia Ukrainy (za rezultatamy mizhnarodnoho doslidzhennia ISSP 2009 roku) / za red. O. Ivashchenko. Kyiv: Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy, Kyivskyi mizhnarodnyi instytut sotsiolohii, Instytut polityky, Tsentr «Sotsialni indykatory» [in Ukrainian].

Bova, A. (2009). Dokhody i domahannia: porivnialne doslidzhennia v chotyrokh yevropeiskykh krainakh. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, marketing, 1, 158-168 [in Ukrainian].

Kovalisko, N. (2010). Dominantna koniunktsiia u vyvchenni stratyfikatsiinykh poriadkiv: pozytsii & dyspozytsii. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, marketing, 1, 123-135 [in Ukrainian].

Kovalisko, N. (2006). Sotsialna stratyfikatsiia: teoretychni ta metodychni osnovy doslidzhennia na rehionalnomu rivni. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, marketing, 3, 137-152 [in Ukrainian].

Kovalisko, N. (2010). Teoriia praktyk, praktyky i doslidzhennia stratyfikatsiinykh poriadkiv. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, marketing, 2, 49-63 [in Ukrainian].

Kovalisko, N., Savchynskyi, R. (2007). Bahatomirnyi analiz sotsialnoi stratyfikatsii suchasnoho ukrainskoho suspilstva (rehionalnyi aspekt). Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, marketing, 3, 5-37 [in Ukrainian].

Makeiev, S., Oksamytna, S. (2011). Kontseptsiia instytutsiino vidtvoriuvanykh sotsialnykh nerivnostei. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, marketing, 4, 32-49 [in Ukrainian].

Oksamytna, S. (2010). Instytutsiine seredovyshche vidtvorennia sotsialnoi nerivnosti. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, marketing, 4, 4-28 [in Ukrainian].

Oksamytna, S. (2006). Sotsialno-klasovi osnovy osvitnoi nerivnosti v Ukraini. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, marketing, 3, 116-136 [in Ukrainian].

Oksamytna, S., Brodska, S. (2004). Sotsialnyi klas yak faktor dyferentsiatsii zhyttievykh shansiv. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, marketing, 4, 24-42 [in Ukrainian].

Ivashchenko, O. (2010). Pro anatomii ekonomichnoi nerivnosti v suchasnii Ukraini: sotsiolohichni doslidy. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, 4, 29-55 [in Ukrainian].

Ivashchenko, O. (2011). Sotsiolohiia vartosti (povsiakdennoho) zhyttia v suchasnii Ukraini: v poshukakh dzherel. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, 3, 84-112 [in Ukrainian].

Oberemko, O. (2006). Populiarnist sotsialno-strukturnoi identyfikatsii: resurs abo kompensatsiia? Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, 4, 94-112 [in Ukrainian].

Kon, M., Slomchynskyi, K., Panyotto, V., Khmelko, V., Ho-Funh-Hunh and others (2005). Sotsialna struktura ta osobystist u protsesi radykalnykh zmin: analiz Ukrainy v period transformatsii. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, 3, 24-64 [in Ukrainian].

Patrakova, A. (2009). Sotsialno-klasovi pozytsii ta tsinnisni oriientatsii Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, 1, 169-185 [in Ukrainian].

Maliuk, L. (2011). Zahalna i vidminne v spryiniatti sotsialnoi nerivnosti naselenniam riznykh krain. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, 1, 97-120 [in Ukrainian].

Domanskyi, Kh. (2006). Formuvannia serednoho klasu v Polshchi: rushiini syly ta pereshkody. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, 3, 52-80 [in Ukrainian].

Serednii klas v Ukraini: uiavlennia i realii. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_Seredn_klas.pdf [in Ukrainian].

Moroz, N. Serednii klas yak neobkhidna umova rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/57273/12-Moroz.pdf?sequence=1 [in Ukrainian].

Soroka, Yu., Zub, T. (2008). Vidmova vid bahatstva i zminy v spryiniatti sotsialnoi nerivnosti. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh ‑ Sociology: theory, methods, 1, 222-236 [in Ukrainian].

Smirnova, R.A. (2017). Problemy social’noj differenciacii belorusskogo obshhestva. Sociologicheskij al’manah ‑ Sociological Almanac, 8, 365-373 [in Russian].

Gofman, Je. (2003). Simvoly klassovogo statusa. Logos – Logos, 4-5 (39), 42-53 [in Russian].

DeNora T. (2006). Aesthetics. In Turner, B.S. (Ed.). The Cambridge Dictionary of Sociology (pp. 8-9). Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press.

Turner, B.S. (2009). Body and Cultural Sociology. In Ritzer, G. (Ed.). The Blackwell Encyclopedia of Sociology (pp. 324-328). Malden, MA: Blackwell Publishing.

Veblen, T. (1984). Teorija prazdnogo klassa. Moskva: Progress [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бабенко С. Соціальна нерівність в оцінках населення України (за результатами міжнародного дослідження ISSP 2009 року) / за ред. О. Іващенко. Київ: Інститут соціології НАН України, Київський міжнародний інститут соціології, Інститут політики, Центр «Соціальні індикатори», 2009. 44 с.

2. Бова А. Доходи і домагання: порівняльне дослідження в чотирьох європейських країнах. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2009. № 1. С. 158-168.

3. Коваліско Н. Домінантна кон’юнкція у вивченні стратифікаційних порядків: позиції & диспозиції. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2010. № 1. С. 123-135.

4. Коваліско Н. Соціальна стратифікація: теоретичні та методичні основи дослідження на регіональному рівні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 3. С. 137-152.

5. Коваліско Н. Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2010. № 2. С. 49-63.

6. Коваліско Н., Савчинський Р. Багатомірний аналіз соціальної стратифікації сучасного українського суспільства (регіональний аспект). Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2007. № 3. С. 5-37.

7. Макеєв С., Оксамитна С. Концепція інституційно відтворюваних соціальних нерівностей. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2011. № 4. С. 32-49.

8. Оксамитна С. Інституційне середовище відтворення соціальної нерівності. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2010. № 4. С. 4-28.

9. Оксамитна С. Соціально-класові основи освітньої нерівності в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 3. С. 116-136.

10. Оксамитна С., Бродська С. Соціальний клас як фактор диференціації життєвих шансів. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2004. № 4. С. 24-42.

11. Іващенко О. Про анатомії економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні досліди. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2010. № 4. С. 29-55.

12. Іващенко О. Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: в пошуках джерел. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2011. № 3. С. 84-112.

13. Оберемко О. Популярність соціально-структурної ідентифікації: ресурс або компенсація? Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 4. С. 94-112.

14. Кон М., Сломчинский К., Паниотто В., Хмелько В., Го-Фунг-Гунг та ін. Соціальна структура та особистість у процесі радикальних змін: аналіз України в період трансформацій. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2005. № 3. С. 24-64.

15. Патракова А. Соціально-класові позиції та ціннісні орієнтації Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2009. № 1. С. 169-185.

16. Малюк Л. Загальна і відмінне в сприйнятті соціальної нерівності населенням різних країн. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2011. № 1. С. 97-120.

17. Доманський Х. Формування середнього класу в Польщі: рушійні сили та перешкоди. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 3. С. 52-80.

18. Середній клас в Україні: уявлення і реалії. URL: http://razumkov.org.ua/uploads/article/2016_Seredn_klas.pdf (дата звернення 1.10.2019).

19. Мороз Н. Середній клас як необхідна умова розвитку громадянського суспільства в Україні. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/57273/12-Moroz.pdf?sequence=1 (дата звернення: 1.10.2019).

20. Сорока Ю., Зуб Т. Відмова від багатства і зміни в сприйнятті соціальної нерівності. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2008. № 1. С. 222-236.

21. Смирнова Р.А. Проблемы социальной дифференциации белорусского общества. Социологический альманах. 2017. №8. С. 365-373.

22. Гофман Э. Символы классового статуса. Логос. 2003. № 4-5 (39). С. 42-53.

23. DeNora T. Aesthetics. The Cambridge Dictionary of Sociology / general editor, Bryan S. Turner. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press, 2006. P. 8-9.

24. Turner B.S. Body and Cultural Sociology. The Blackwell Encyclopedia of Sociology / edited by George Ritzer. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2009. P. 324-328.

25. Веблен Т. Теория праздного класса. Москва: Прогресс, 1984. 368 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704