Том 2, № 41 (2019)

Зміст

Політологія

ПОЛІТИЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТА СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ PDF
Людмила Миколаївна Герасіна 8-19
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН ЗАСОБАМИ АРХІТЕКТУРИ PDF
Євген Вікторович Перегуда, Надія Анатоліївна Гербут 20-37
СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ ДЕФЕКТНИХ ДЕМОКРАТІЙ ВОЛЬФГАНГА МЕРКЕЛЯ PDF
Вікторія Леонідівна Погрібна 38-51
КАТЕГОРІЯ «ЕЛЕКТОРАЛЬНА КУЛЬТУРА» PDF (English)
Ігор Олексійович Поліщук, Олена Миколаївна Сахань 52-69
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: СПРЯМОВАНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Володимир Федорович Смолянюк, Вадим Олександрович Крутій 70-87
ФЕНОМЕН ТЕРОРИЗМУ: РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ PDF (English)
Михайло Петрович Требін 88-102
КРИЗА ДЕМОКРАТІЇ І СКЛАДНОЩІ ЛІБЕРАЛІЗМУ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, МЕХАНІЗМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Олег Васильович Барабаш 103-117
АНТИКОРУПЦІЙНІ МАРКЕРИ В ПОЛІТИЧНІЙ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Олена Володимірівна Волянська 118-131
С. ЖИЖЕК ПРО НЕСВІДОМІ ПЕРЕДУМОВИ ІДЕОЛОГІЇ PDF (Русский)
Борис Дмитрович Голованов, Ольга Володимирівна Фролова 132-141
РІВЕНЬ СВОБОДИ ПРЕСИ ЯК ПОКАЗНИК РОЗВИНЕНОСТІ ДЕМОКРАТІЇ PDF
Ірина Валеріївна Підкуркова 142-151
РОЛЬ МАС-МЕДІА У ФОРМУВАННІ ПОЛІТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИБОРЧИХ СТРАТЕГІЙ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ АВСТРІЇ PDF
Владислав Ігорович Парлюк 152-172
ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Наталія Віталіївна Шкурко 173-185