Том 2, № 45 (2020)

Зміст

Політологія

НАРАТИВИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЛІКТНОСТІ: ГЛОБАЛЬНА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ АБО ДЕСТРУКЦІЇ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ?
Людмила Миколаївна Герасіна
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В ПОШУКАХ ПРЕДМЕТНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ
Валентин Васильович Іваненко, Віталій Володимирович Кривошеїн
ПРИЧИНИ, МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИСНАЖЕННЯ В АСИМЕТРИЧНИХ ВІЙНАХ
Олена Миколаївна Кіндратець
ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИЙ ДИСКУРС
Галина Павлівна Клімова
МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Володимир Федорович Смолянюк, Микола Іванович Балан
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ
Євгенія Борисівна Тихомирова
БІОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ: ПРОНИКНЕННЯ В СУТНІСТЬ
Михайло Петрович Требін
ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ, ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ І КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ
Олег Васильович Барабаш
РОЛЬ РЕФЕРЕНДУМІВ У ЗДІЙСНЕННІ ВЛАДИ
Валентина Давидівна Воднік
ДОВІРА ДО ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ЧИННИКИ, ЩО ЇЇ ЗУМОВЛЮЮТЬ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Олена Володимирівна Волянська
ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ: ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА РОЗВИТКУ
Ірина Валеріївна Підкуркова, Анна Володимирівна Гой
ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ У ВЛАДІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ
Олена Миколаївна Сахань
ІСТОРИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНСТРУКТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ
Оксана Анатоліївна Стасевська
ПРИКЛАДНЕ КОНСТРУЮВАННЯ КОНЦЕПТІВ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ ЗА МЕЖАМИ СЕМАНТИЧНОГО ПІДХОДУ
Максим Володимирович Яковлєв