Том 2, № 45 (2020)

Зміст

Політологія

НАРАТИВИ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЛІКТНОСТІ: ГЛОБАЛЬНА ТУРБУЛЕНТНІСТЬ АБО ДЕСТРУКЦІЇ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ? PDF
Людмила Миколаївна Герасіна 8-24
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В ПОШУКАХ ПРЕДМЕТНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
Валентин Васильович Іваненко, Віталій Володимирович Кривошеїн 25-41
ПРИЧИНИ, МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИСНАЖЕННЯ В АСИМЕТРИЧНИХ ВІЙНАХ PDF
Олена Миколаївна Кіндратець 42-55
ФЕНОМЕН ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИЙ ДИСКУРС PDF
Галина Павлівна Клімова 56-70
МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Федорович Смолянюк, Микола Іванович Балан 71-98
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ PDF
Євгенія Борисівна Тихомирова 99-115
БІОЛОГІЧНИЙ ТЕРОРИЗМ: ПРОНИКНЕННЯ В СУТНІСТЬ PDF (English)
Михайло Петрович Требін 116-129
ЕКОНОМІЧНІ ЦИКЛИ, ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ОКРЕМІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ І КАРИБСЬКОГО БАСЕЙНУ PDF
Олег Васильович Барабаш 130-153
РОЛЬ РЕФЕРЕНДУМІВ У ЗДІЙСНЕННІ ВЛАДИ PDF
Валентина Давидівна Воднік 154-166
ДОВІРА ДО ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ЧИННИКИ, ЩО ЇЇ ЗУМОВЛЮЮТЬ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Олена Володимирівна Волянська 167-180
ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ: ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА РОЗВИТКУ PDF
Ірина Валеріївна Підкуркова, Анна Володимирівна Гой 181-192
ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ У ВЛАДІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ PDF (English)
Олена Миколаївна Сахань 193-208
ІСТОРИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ТЕОРЕТИЧНИЙ КОНСТРУКТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ PDF
Оксана Анатоліївна Стасевська 209-229
ПРИКЛАДНЕ КОНСТРУЮВАННЯ КОНЦЕПТІВ У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ ЗА МЕЖАМИ СЕМАНТИЧНОГО ПІДХОДУ PDF
Максим Володимирович Яковлєв 230-234