СИСТЕМА СПРАВПРАЦІ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, МІСЦЕВИМ САМОВРЯДУВАННЯМ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ

Автор(и)

  • Віталій Лесняк Рівненський державний гуманітарний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.55.268540

Ключові слова:

владні інститути, місцеве самоврядування, громадські організації, Польща

Анотація

Стаття присвячена аналізу системи співпраці між держаними органами, місцевим самоврядуванням та громадськими організаціями в сучасній Польщі. У результаті дослідження підтверджено, що основним правовим інструментом співпраці між органами державного і місцевого управління та неурядовими організаціями є Закон про діяльність суспільної користі і волонтаріат, який визначає насамперед механізми взаємодії та правову базу для дотування суспільно корисної діяльності, яку здійснюють громадські організації.

Біографія автора

Віталій Лесняк, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат політичних наук, доцент,

доцент кафедри політології та соціології

Посилання

Ponad 8 mln ukraintsiv peretnuly kordon z Polshcheyu pislya pochatku povnomasshtabnogo vtorgnennya [More than 8 million Ukrainians crossed the border into Poland after the full-scale invasion began]. Espreso.tv. 28.11.2022. Retrieved from https://espreso.tv/ponad-8-mln-ukraintsiv-peretnuli-kordon-iz-polshcheyu-vid-pochatku-povnomasshtabnogo-vtorgnennya [іn Ukrainian].

Goniukova, L.V. (2015). Osnovni napriamy spivpratsi vlady ta gromady i neobhidni dla tsiogo umovy [The main areas of cooperation between the authorities and the community and the necessary conditions for this]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya i rozvytok Public administration: improvement and development, 3. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=819 [in Ukrainian].

Horodets’ka, S. L. (2013). Hromadyans’kyy dialog: vytoky, struktura ta problematyka doslidzhennya [Civil dialogue: origins, structure and issues of research]. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky: Zbirnyk naukovykh prats Actual problems of sociology, psychology, pedagogy: Collection of scientific papers, 19, 91-96 [in Ukrainian].

Krutii, O. M. (2008). Dialohova vzaiemodiia orhaniv derzhavnoi vlady ta hromadskosti [Dialogic interaction of state authorities and the public]: [monohrafiia]. Kharkiv: Vydavnytstvo KharRI NADU “Mahistr” [in Ukrainian].

Pys’mennyy, I. V., & Lypovs’ka, N. A. (2015). Hromadyans’kyy dialog yak forma vzayemodii mizh vladoyu ta suspilstvom [Civil dialogue as a form of interaction between government and society]. Aspekty publichnogo upravlinnya Aspects of public administration, 9, 5-11 [in Ukrainian].

Vasyliev, H. Yu., Vodnik, V. D., Volianska, O. V., et al. (2013). Hromadianske suspilstvo: politychni ta sotsialno-pravovi problemy rozvytku [Civil Society: Political and Socio-Legal Problems of Development]: monohrafiia / Trebin, M. P. (Ed.). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (2011). Modeli vzaiemodii derzhavy i suspilstva ta yikh vplyv na formuvannia pravosvidomosti i pravovoi kultury hromadian [Models of co-operation of the state and society and their influence on formings of legal consciousness and legal culture]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho”. Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia Bulletin of the National University “Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine”. Series: Philosophy, philosophy of law, political science, sociology, 9, 204-217 [in Ukrainian].

Skiba, R., & Niecikowska, R. (2005). Jak współpracować z admnistracją publiczną? Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawór [in Polish].

Misztal, W. (2011). Dialog obywatelski we współczesnej Polsce. Lublin: Wydaw. UMCS [in Polish].

Kosowski, J. (2012). Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska [in Polish].

Rymsza, M., Frączak, P., Skrzypiec, R., & Wejmann, S. (2007). Standardy współpracy administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Ekspertyza przygotowana na zlecenie MpiPS. Warszawa: MpiPS [in Polish].

Zasady Dialogu Społecznego. Dokument programowy Rządu przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22 października 2002 r. Retrieved from https://www.malopolska.uw.gov.pl/doc/Zasady_Dialogu_Spolecznego_dokument_programowy.pdf [in Polish].

Zieliński, E. (2013). Administracja rządowa i samorządowa w Polsce. Warszawа: Wyższa Szkoła Administracyjno-Społecznа [in Polish].

Vdovychyn, I.Ya., Uhryn, L.Ya., & Shypunov, H.V., et al. (2015). Novitnia politychna leksyka (neolohizmy, okazionalizmy ta inshi novotvory) [Newest political vocabulary (neologisms, occasional and other new discoveries)] / N.M. Khoma (Ed.). Lviv: “Novyi Svit-2000” [in Ukrainian].

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U.2016. Nr 239 z późn. zm.). Retrieved from https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030960873/U/D20030873Lj.pdf [in Polish].

Żołędowska, M. (2011). Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Praktyczny komentarz, stan prawny 30 maja 2011 r. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej [in Polish].

Długosz, D. (2006). W kierunku debaty publicznej? Nowe rozwiązania partycypacyjne a pożadane zmiany w systemie dialogu społecznego i obywatelskiego w Polsce. Trzeci sektor, 4, 91 108 [in Polish].

Wiktorska-Święcka, A. (2013). Ku dialogowi obywatelskiemu w Polsce. Rada Działalności Pożytku Publicznego – 10 lat doświadczeń. Warszawa: MpiPS [in Polish].

Bruszkiewicz, J. (2022). Ukraińcy powiedzieli, w których miastach chcą pozostać na stale. Lublin na ostatnim miejscu. Wybopcza.pl. Lublin. 28.11. Retrieved from https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,29190210,ukraincy-powiedzieli-w-ktorych-miastach-chca-zostac-na-stale.html [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-11

Як цитувати

Лесняк, В. . (2023). СИСТЕМА СПРАВПРАЦІ МІЖ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, МІСЦЕВИМ САМОВРЯДУВАННЯМ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(55). https://doi.org/10.21564/2663-5704.55.268540

Номер

Розділ

Політологія