ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА У МЕДІАПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Олег Данильян Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Олександр Дзьобань Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.54.265589

Ключові слова:

інформаційна війна, технології інформаційної війни, інформаційні атаки, інформаційно-психологічна зброя, маніпулювання свідомістю, ЗМІ

Анотація

Стаття присвячена розгляду й філософському дослідженню проблеми інформаційної війни у медіапросторі. Інформаційна війна розглядається як складна технологія соціального маніпулювання, що здійснюється за допомогою ЗМІ. Доводиться, що така сучасна інформаційна війна є достатньо багатоплановим і різнорівневим феноменом. Проаналізовано інформаційний контекст російської агресії проти України і обґрунтовано його безпрецедентність за масштабом протистояння, інформаційного супроводу та рівнем продукованого контенту різної якості, цінності й призначення. Проаналізовано основні способи поширення дестабілізуючої інформації, яка розповсюджує песимізм, страх і пасивність, зневіру в тих чи інших лідерів, політичне керівництво держави тощо.

Біографії авторів

Олег Данильян , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії

Олександр Дзьобань , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Фещенко І. В. Інформаційна війна як органічна складова сучасного збройно-політичного конфлікту. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2021. Т. 13. № 1. С. 96-103.

Ortega-del-Cerro P. A War of Information: Spanish Naval Intelligence During the American Revolutionary War (1775-83). War in history. May 2022 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09683445221078058 (дата звернення: 04.08.2022).

Levine E. America's information wars: The untold story of information systems in America's conflicts and politics from World War II to the internet age. Journal of the association for information science and technology. Aug 2020. Vоl. 71 (8). Р. 991-994.

de Vivo F., Visceglia M. A. Thirty years war and information. Rivista storica Itaniana. 2018. Vоl. 130 (3). 828-859.

Панарин И. Н. Информационная война и геополитика. Москва: Поколение. 2006. 553 c.

Yevstafiev D., Manoilo A. Information Wars and Psychological Operations as the Basis for New Generation Hybrid Wars. Istoriya-elektronnyi nauchno-obrazovatelnyi zhurnal. 2021. Vоl. 12 (6).

Krasovskaya N.R., Gulyaev A.A. Concerning the Classification of Information Wars. Sociologia nauki i tehnologij-sociology of science & technology. 2019. Vоl. 10 (2). 44-55.

Taddeo M. Just Information Warfare. 2nd Workshop on Ethics and Policies for Cyber Warfare. Ethics and policies for cyber operations: a NATO cooperative cyber defense center of excellence initiative. 2017. Vоl. 124. 67-86.

Sleat M. Just cyber war?: Casus belli, information ethics, and the human perspective. Review of international studies. 2018. Vоl. 44 (2). 324-342.

Mericka J. The Information War in Ukraine as a Part of the Military Strategy. Vojenske Rozhledy-Czech military review. 2022. Vоl. 31 (1). 21-37.

Furgacz P. Russian Information War in the Ukrainian Conflict NATO Advanced Research Workshop (ARW) on Countering Hybrid Warfare - Lessons Learned from Ukraine. Countering hybrid threats: lessons learned from Ukraine. 2016. Vоl. 128. 207-216.

Bogush V. A., Brailovskyy N. N., Chirkov D. V. Information wars in computer communication system. International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunication and Computer Science. TCSET 2006: Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science, proceedings. 2021. 484-484.

Chen X. Y., Xue P., Xue. Y. F. Classification and valuation processing of information. 6th International Symposium on Test and Measurement (ISTM). 6th International Symposium on Test and Measurement. Vol. 1-9. Conference Proceedings. 2005. Р. 8168-8171.

Половинчак Ю., Берегельський А. Візуальний контент соціальних медіа як обʼєкт бібліотечного депонування (на базі матеріалів висвітлення подій війни 2022р.). Нукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 2022. Вип. 63. С. 23-32.

Почепцов Г. Г. Информационные войны. Mосква: Рефл-бук, 2001. 576 с.

Meliakova Y. V., Zhdanenko S. B., Kovalenko I. I., Cayuleo H. S., Kovalenko A. V. Hermeneutic logic of history about the opportunities of semantic reality. Revista Notas Historicas y Geograficas. 2022. Vol. 28. Р. 16-30.

Курбан О. Бойові наративи в системі сучасних геополітичних інформаційних війн (досвід російсько-української гібридної інформаційної війни 2014–2021 рр.). Синопсис: текст, контент, медіа. 2021. № 27 (3). С. 149–158.

Курбан О. Проблема критичності мислення при споживанні медіаконтенту в умовах інформаційної війни. Синопсис: текст, контент, медіа. 2022. № 28 (1). С. 21-27.

Невельська-Гордєєва О. П., Нечитайло В. О. Маніпуляції як засіб інформаційно-психологічного впливу в інформаційній війні. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2021. № 3. С. 71-83.

Юдін О. К., Матвійчук-Юдіна О. В., Супрун О. М. Інформаційно-психологічна війна та технології соціального інжинірингу. Наукоємні технології. 2021. № 2. С. 130-139.

Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Інформаційна картина світу в контексті перспектив сучасної науки й культури. Інформація і право. 2013. № 1 (7). С. 21-28.

Данильян О. Г., Дзьобань О. П. Інформаційна картина світу як соціокультурна реальність. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2013. Випуск 70 (№ 3). С. 573-578.

Дзьобань О. П., Романюк С. М. Інформаційна картина світу: філософський підхід до розуміння сутності. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. Вип. 2 (16). С. 116-124.

Алімпієв А. М., Бараннік В. В., Белікова Т. В., Сідченко С. О. Теоретичні основи створення технологій протидії прихованим інформаційним атакам в сучасній гібридній війні. Системи обробки інформації. 2017. Вип. 4. С. 113-121.

Білобородов О. О., Довгополий А. С. Технології інформаційно-психологічних війн та інформаційно-психологічна зброя. Озброєння та військова техніка. 2019. № 4. С. 93-99.

Младьонова О. Д. Маніпулювання суспільною свідомістю як технологія ведення інформаційної війни. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2017. Вип. 32. С. 79-82.

Стадник А. Г. Інформаційна війна як комунікативна технологія впливу на масову свідомість та громадську думку. Грані. 2016. № 1. С. 111-115.

Шпига П. С., Рудник Р. М. Основні технології та закономірності інформаційної війни. Проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 8. С. 326-339.

Алещенко В. І. Особливо пропаганди в умовах інформаційно-психологічної війни. Збірник наукових праць. 2019. Вип. 24. С. 29-38.

Браіловський М. М., Пірцхалава Т. П., Хорошко В. О., Хохлачова Ю. Є. Застосування засобів масової інформації у інформаційно-психологічній війні. Інформатика та математичні методи в моделюванні. 2021. Т. 11. № 3. С. 162-172.

Вітюк Н. Особливості дискурсу політичної пропаганди в умовах інформаційно-психологічної війни. Збірник наукових праць: психологія. 2019. Вип. 24. С. 29-38.

Тарасова В. В. Вербальні засоби інформаційно-психологічної війни. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. 2020. Вип. 22. С. 251-258.

Юзова І. Ю., Пацек П. Інформаційно-психологічний вплив противника та протидія йому в умовах ведення гібридних війн. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2020. № 3. С. 61-68.

Путин переживает за свой рейтинг, поэтому Кремль давно научился проводить соцопросы «правильно». URL: https://meduza.io/feature/2022/07/07/putin-perezhivaet-za-svoy-reyting-poetomu-kreml-davno-nauchilsya-provodit-sotsoprosy-pravilno (дата звернення: 14.07.2022).

Аксьонова Н. Дослідження мас-медіа в умовах інформаційної війни. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: збірник наукових праць. 2017. Вип. 48. C. 341-350. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3496:doslidzhennya-vplivu-mas-media-v-umovakh-informatsijnoji-vijni&catid=81&Itemid=415 (дата звернення: 01.09.2022).

Ryabinina O., Kovalenko I., Nesterenko К. Metamorphoses of historicity in modern culture. Revista Notas Historicas y Geograficas. 2021. Vol. 26. Р. 189-207.

Kovalenko I., Meliakova Y., Kalnytskyi E., Nesterenko K. Оn conspiracy thinking in the phenomenology оf modern culture. Cogito. 2021. Vol. XIII. № 3. P. 67-83.

Chung Ng. K., Zhang Xj., Thong James Y. L., Tam K. Y. Protecting Against Threats to Information Security: An Attitudinal Ambivalence Perspective. Journal of management information systems. 2021. Value 38 (3). Р. 732-764.

Chyzhmar K., Dniprov O., Korotiuk O., Shapoval R., Sydorenko O. State information security as a challenge of information and computer technology development. Journal of Security and Sustainability Issues. 2020. Vol. 9. Issue 3. Р. 819-828.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01

Як цитувати

Данильян , О. ., & Дзьобань , О. . (2022). ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА У МЕДІАПРОСТОРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(54). https://doi.org/10.21564/2663-5704.54.265589

Номер

Розділ

Філософія