DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.42.170288

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ДУХОВНІЙ СФЕРІ

Євген Миколайович Мануйлов, Юрій Юрійович Калиновський

Анотація


Постановка проблеми. Захист інформаційного суверенітету є складовою розбудови сучасної України. Наслідком інформаційних війн є деформація духовних цінностей суспільства та особистості, що негативно впливає на інші сфери життєдіяльності держави, зокрема політичну, правову, моральну тощо. З одного боку розвиток інформаційно-комунікаційних технологій значно розширює можливості людини та суспільства, а з другого боку несе в собі низку загроз.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема інформаційного суверенітету держави у сучасних наукових дослідженнях розглядається у різних ракурсах − як складова забезпечення національної безпеки країни, як системоутворюючий чинник державотворення, як об’єкт інформаційних та гібридних війн. Зокрема, правовому визначенню поняття «інформаційний суверенітет» присвячена робота О. Кононової. У свою чергу дослідники І. Кріцак та Я. Синяк аналізують структуру духовного суверенітету держави. У наукових розвідках В. Карлової та Д. Мехеда розкрито різновиди й особливості загроз духовній сфері українського суспільства, які негативно впливають на інформаційний суверенітет держави. Науковець Г. Шевченко акцентує увагу на тому, що серед загроз духовній безпеці українського соціуму є конфліктність та інтелектуалізація суспільства, яка не співпадає з моральним удосконаленням особистості.

Мета нашого дослідження полягає у виявленні основних загроз духовній сфері українського суспільства у контексті захисту інформаційного суверенітету України.

Виклад основного матеріалу. Стверджується, що у контексті посилення небезпек щодо інформаційного суверенітету України у духовно-ціннісному вимірі варто вести мову про духовну безпеку та духовний суверенітет нашої держави.

Зазначається, що посягання на інформаційний суверенітет України знайшли свій прояв у потужних негативних впливах на духовну сферу вітчизняного соціуму, спробах викривити національну пам᾽ять, зменшити значущість національних цінностей, протиставити духовні цінності різних соціальних груп тощо.

Обґрунтовується, що якість захисту від маніпулятивних впливів у інформаційно-комунікаційному просторі, як основа духовної безпеки та інформаційного суверенітету держави, залежить від низки взаємопов᾽язаних чинників − інформаційної культури й рівня інтелекту суб᾽єктів, розвиненості в них критичного мислення та здатності працювати з інформацією, законодавчої бази країни, яка регулює інформаційну сферу, особливостей функціонування структур громадянського суспільства тощо.

Висновки. Загрози та виклики духовній сфері вітчизняного суспільства негативно впливають на інформаційний суверенітет України. Намагаючись підірвати інформаційну незалежність держави деструктивні сили як ззовні, так і з середини роблять спроби зруйнувати духовні підвалини життєдіяльності української нації, маніпулювати суспільною свідомістю, формувати у громадян антидержавницькі настрої.


Ключові слова


інформаційний суверенітет держави; духовний суверенітет держави; духовна безпека; загрози духовній безпеці; цінності; маніпуляція суспільною думкою

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Kononova, O. V. (2014). Gospodars`ko-pravove zabezpechennya informacijnogo suverenittu u sferi teleradiomovlennya. Ekonomichna teoriya ta pravo − Economic Theory and Law, 1, 215-225 [in Ukrainian].

Kriczak, I. V., Sy`nyak, YA. V. (2016). Duxovny`j suverenitet yak cinnist` ta konsoliduyucha osnova ukrayins`koyi naciyi. Publichne pravoPublic Law, 3, 220-230 [in Ukrainian].

Bondar, YU. V. (2011). Svoboda slova yak chy`nny`k informacijnoyi bezpeky`. Aktual`ni problemy` mizhnarodny`x vidnosy`nActual Problems of International Relations, issue 102(1), 127-130 [in Ukrainian].

Kosty`cz`ky`j, V. V. (2015). Polity`ko-pravovi problemy` proty`diyi anty`ukrayins`kij informacijnij vijni u konteksti yevropejs`koyi bezpeky`. Naukovy`j chasopy`s npu imeni m. p. dragomanova. seriya 18: ekonomika i pravo Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 18: Economics and Law, issue 27, 260-269 [in Ukrainian].

Karlova, V.V. (2017). Duxovna bezpeka ukrayins`kogo suspil`stva: vy`kly`ky`, zagrozy` ta shlyaxy` yix podolannya. URL: http://matrix-info.com/2017/08/22/duhovnabezpeka-ukrayinskogo-suspilstva/ [in Ukrainian].

Mexed, D. (2015). Informacijna bezpeka v social`ny`x merezhax. metody` poshy`rennya informaciyi v social`ny`x merezhax. Prav., normat. ta metrol. zabezp. sy`stemy` zaxy`stu informaciyi v ukrayini: nauk.-texn. zb.Legal, regulatory and metrological support of information security system in Ukraine: scientific and technical journal, issue 2, 14-18 [in Ukrainian].

Postman, N. (2005). Amusing Ourselves to Death. New York: Penguin Books [in English].

Skruta, G. V., Shkarupa, I. V., Nikulishhev, G. I. (2016). Zabezpechennya informacijnoyi bezpeky` u social`ny`x merezhax. Aktual`ni zadachi ta dosyagnennya u galuzi kiberbezpeky`: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kropivnitsky: KNTU, 204-205 [in Ukrainian].

Gorova, S. V. (2014). Problemy` informacijnoyi bezpeky` v social`ny`x merezhax. Borot`ba z organizovanoyu zlochy`nnistyu i korupciyeyu (teoriya i prakty`ka)The Fight Against Organized Crime and Corruption (theory and practice), 1, 136-139 [in Ukrainian].

Gida, O. F. (2013). Social`ni merezhi yak zasib destrukty`vny`x vply`viv cherez informacijny`j prostir. Borot`ba z organizovanoyu zlochy`nnistyu i korupciyeyu (teoriya i prakty`ka)The Fight Against Organized Crime and Corruption (theory and practice), 3(specz. vy`p.), 268-278 [in Ukrainian].

Dz`oban`, O. P. (2006). Informacijna bezpeka v umovax globalizacijny`x tendencij: do problemy` osmy`slennya sutnosti. Gumanitarny`j visny`k Zaporiz`koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyiHumanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, issue 24, 101-108 [in Ukrainian].

Sopilko, I. M. (2015). Informacijni zagrozy` ta bezpeka suchasnogo ukrayins`kogo suspil`stva. Yury`dy`chny`j visny`k. povitryane i kosmichne pravoLaw Journal. Air and Space Law, 1, 75-80 [in Ukrainian].

Shevchenko, G. P. (2017). Duxovna bezpeka: duxovna kul`tura i duxovni cinnosti suchasnoyi lyudy`ny`. Duxovnist` osoby`stosti: metodologiya, teoriya i prakty`kaSpirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, issue 3, 361-373 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Кононова О. В. Господарсько-правове забезпечення інформаційного суверенітету у сфері телерадіомовлення. Економічна теорія та право. 2015. № 1. С. 215-225.
 2. Кріцак І. В., Синяк Я. В. Духовний суверенітет як цінність та консолідуюча основа української нації. Публічне право. 2016. №. 3. С. 220-230.
 3. Бондар Ю. В. Свобода слова як чинник інформаційної безпеки. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 102(1). С. 127-130.
 4. Костицький В. В. Політико-правові проблеми протидії антиукраїнській інформаційній війні у контексті європейської безпеки. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2015. Вип. 27. С. 260-269.
 5. Карлова В.В. Духовна безпека українського суспільства: виклики, загрози та шляхи їх подолання. 2017. URL: http://matrix-info.com/2017/08/22/duhovnabezpeka-ukrayinskogo-suspilstva/ (дата звернення: 14.04.2019).
 6. Мехед Д. Інформаційна безпека в соціальних мережах. Методи поширення інформації в соціальних мережах. Прав., нормат. та метрол. забезп. системи захисту інформації в Україні : наук.-техн. зб. 2015. Вип. 2. С. 14-18.
 7. Postman N. Amusing Ourselves to Death. New York: Penguin Books, 2005. 208 p.
 8. Скрута Г. В., Шкарупа І. В., Нікуліщев Г. І. Забезпечення інформаційної безпеки у соціальних мережах. Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 23–25 листоп. 2016 р. Кропивницький: КНТУ, 2016. С. 204-205.
 9. Горова С. В. Проблеми інформаційної безпеки в соціальних мережах. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2014. № 1. С. 136-139.
 10. Гіда О. Ф. Соціальні мережі як засіб деструктивних впливів через інформаційний простір. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2013. № 3(спец. вип.). С. 268-278.
 11. Дзьобань О. П. Інформаційна безпека в умовах глобалізаційних тенденцій: до проблеми осмислення сутності. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2006. Вип. 24. С. 101-108.
 12. Сопілко І. М. Інформаційні загрози та безпека сучасного українського суспільства. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2015. № 1. С. 75-80.
 13. Шевченко Г. П. Духовна безпека: духовна культура і духовні цінності сучасної людини. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип. 3. С. 361-373.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704