DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155766

СМИСЛОВІ ВИМІРИ ПРАВОВОГО ЖИТТЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Інна Ігорівна Коваленко, Едуард Анатолійович Кальницький

Анотація


Актуальність досліджуваної проблеми. Соціальна феноменологія виступає сьогодні як теоретико-методологічна концепція, що розглядає суспільство як конституйований світ смислів, взаємоузгоджених правил та варіацій форм людської діяльності. Рецепція методології та категоріального апарату феноменології, поширення принципів некласичної раціональності на теорію права є засадою для розвитку інтегративного праворозуміння як перспективної версії сучасного праворозуміння.

Аналіз наукових публікацій. Хоча у науковій літературі визнана продуктивність феноменологічного дослідження права, однак у наявних дослідженнях поки що відсутня цілісна концепція розуміння правового життя.

Метою статті є показ евристичних можливостей концепту «правове життя» для дослідження права у гносеологічному аспекті. 

Статтю присвячено гносеологічному аспекту правового життя у рамках феноменології. Автори виходять з того, що правове життя конституюється передусім як простір осмисленої діяльності людей, яка згодом набуває тієї чи іншої форми фактичності. У такому аспекті діяльність людей описується з допомогою смислових вимірів, які можна визначити як очевидні уявлення про право. Вони визначають потенційні можливості конституювання права, дозволяють перейти до сприйняття правового життя у безпосередній даності та опису його як смислової межі життєвого світу.

Показана відмінність феноменологічного пізнання світу від пізнання, властивого класичній науці про право. Визначені особливості феноменологічної логіки. Концепт «правове життя» представлений як вираження процесу сходження до можливих горизонтів права.

Обґрунтована сумісність смислових характеристик життєвого світу зі змістом концепту «правове життя». Так, по-перше, у контексті смислового блока – «життєвий світ – єдино дійсний світ» смисл права визначатиметься як життєвий практичний модус діяльності й контекст усіх комунікацій – від тих, що регулюються за рахунок повсякденних контактів, до правових взаємодій, що регулюються державою.  Другий смисловий блок життєвого світу – «життєвий світ як забутий чуттєвий фундамент науки» – дає можливість осмислити правове життя як світ донаукового досвіду, у якому правове життя являє собою процес накопичення, інституціоналізації та символізації соціально значущих смислів, що ними керуються люди в їхній повсякденній діяльності. Третій блок – «правове життя завжди передує науково-практичному розвитку права» –  дозволяє вважати, що внутрішня цінність права обумовлена здатністю суб’єкта формувати уявлення про «нормальне життя». Четвертий блок – «правове життя – це простір очевидних висловлювань»: смисл права полягає в усвідомленні та артикуляції суб’єкта, його присутності в юридичних процесах, а також у виділенні стандартів, норм, моделей поведінки, стійких реакцій на повторювальні ситуації. П’ятий блок – «правове життя – це дійсне право» – передбачає, що суб’єкт входить у право, опановує його, діє або не діє відповідно до закону, бере участь у створенні законів, розуміє право як цінність та форму суспільної свідомості.

Зроблений висновок, що смислові виміри – це інтенціональні імплікації (термінологія Е. Гуссерля). Вони задають модуси конституювання права, можливі напрямки його феноменологічного пізнання. Феноменологічна методологія та вчення про життєвий світ повертають науку про право до своїх засад та дозволяють виявити право як такий, що постійно відсовується, «горизонт» актуального освоєння світу. У гносеологічному аспекті правове життя розглядається як форма смислової змістовності права, яка передує теоретичним твердженням про нього. Правове життя утворене вихідними даностями правосвідомості, які виражаються у вигляді доступних та очевидних уявлень про межі правового порядку.


Ключові слова


соціальне пізнання; феноменологія права; інтегративне праворозуміння

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gusserl' E. (2004). Krizis evropejskih nauk i transcendental'naya fenomenologiya. Vedenie v fenomenologicheskuyu filosofiyu. Sankt-Peterburg: Vladimir Dal' [in Russian].

Bergson A. (2007). Vvedenie k sborniku «Mysl' i dvizhushcheesya». CHast' pervaya. Vozrastanie istiny. Vozvratnoe dvizhenie istiny. Voprosy filosofii – Problems of philosophy, 2007, 8, 125-134 [in Russian].

Blyumenberg H. (1993). ZHiznennyj mir i tekhnizaciya s tochki zreniya fenomenologii. Voprosy filosofii – Problems of philosophy, 1993,10, 64-93 [in Russian].

Motroshilova N.V. (2007). Ponyatie i koncepciya zhiznennogo mira v pozdnej koncepcii EHdmunda Gusserlya. Voprosy filosofii – Problems of philosophy, 2007, 7, 102-112 [in Russian].

Luman N. (2004). Obshchestvo kak social'naya sistema. Moskva: Izdatel'stvo «Logos» [in Russian].

Val'denfel's B. (1999). Proiskhozhdenie norm zhiznennogo mira. Motiv chuzhogo. Minsk: Propilei [in Russian].

Bachinin V.A. (2006). EHnciklopediya filosofii i sociologii prava. Sankt-Peterburg: Izd-vo R. Aslanova "YUrid. centr Press" [in Russian].

SHul'c V.L. Metodologiya social'nogo poznaniya A. SHCHyuca. Voprosy filosofii – Problems of philosophy, 2008, 1, 152-162 [in Russian].

Bibihin V.V. (2005). Vvedenie v filosofiyu prava. Moskva: IF RAN [in Russian].

Kerimov D.A. Metodologiya prava (predmet, funkcii, problemy filosofii prava). Moskva: Avanta [in Russian].

Koziubra M.I. (2003). Mistse filosofii prava v systemi suspilstvoznavstva (do pytannia pro dystsyplinarnyi status filosofii prava). Problemy filosofii prava – Problems of philosophy of law, 1, 27-32 [in Ukrainian].

Kostytskyi M.V. (2013). Filosofski ta naukoznavchi problemy yurysprudentsii (iak naukovo-praktychnoho kompleksu) ta okremykh haluzei yurydychnoi nauky. Filosofski ta metodolohichni problemy prava – Philosophical and methodological problems of law, 1-2, 3-10 [in Ukrainian].

Kostytskyi M.V. (2016). Normatyvizm yak metodolohiia yurysprudentsii. Filosofski ta metodolohichni problemy prava – Philosophical and methodological problems of law, 1, 19-30 [in Ukrainian].

Stovba O. V. (2016). Pravo i chas. Kharkiv: Tim Pablish Hrup [in Ukrainian].

Rabynovych P.M. Filosofiia prava: deiaki «vichnozeleni» naukoznavtsi siuzhety. Pravo Ukrainy – Low of Ukraine, 8, 13-20 [in Ukrainian].

Drobyshevskij S.A., Orlova S.V. (2014). O tak nazyvaemyh «mertvyh» yuridicheskih normah v politicheski organizovannom soobshchestve. Aktual'nye problemy filosofii prava i yuridicheskoj nauki v svyazi s kommunikativnoj teoriej prava. Sankt-Peterburg: OOO Izdatel'skij Dom «Alef-press», Vol. ІІ [in Russian].

Tolstik V. (2010). Bor'ba za soderzhanie prava – vazhnejshee nauchnoe napravlenie. Pravo Ukrainy – Low of Ukraine, 4, 29-35 [in Ukrainian].

Antonov M.V. (2011). O principah nauchnosti i razvitii pravovoj teorii. Standarty nauchnosti i homo juridicus v svete filosofii prava : materialy pyatyh i shestyh filosof.-pravovyh chtenij pamyati akad. V.S. Nersesyanca. Moskva: Norma [in Russian].

Nesinova S.V. (2014). Іntegral'na pravova koncepcіya v doslіdzhennі pravovih іnstitutіv. Pravo і suspіl'stvo – Law and society, 6-1. ch. 2, 33-39 [in Ukrainian].

Vepric'kij R.S. (2013). Fenomenologіya zlochinnostі yak galuz' krimіnologії. Forum prava – Law forum, 3, 84-87 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Введение в феноменологическую философию. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2004. 400 с.
 2. Бергсон А. Введение к сборнику «Мысль и движущееся». Часть первая. Возрастание истины. Возвратное движение истины. Вопросы философии, 2007. № 8. С. 125-134.
 3. Блюменберг Х. Жизненный мир и технизация с точки зрения феноменологии. Вопросы философии. 1993. № 10. С. 64-93.
 4. Мотрошилова Н. В. Понятие и концепция жизненного мира в поздней концепции Эдмунда Гуссерля. Вопросы философии. 2007. № 7. С. 102-112.
 5. Луман Н. Общество как социальная система; пер. с нем. Москва : Издательство «Логос», 2004. 232 с.
 6. Вальденфельс Б. Происхождение норм жизненного мира. Мотив чужого; пер. с нем. Минск: Пропилеи, 1999. 175 с.
 7. Бачинин В. А. Энциклопедия философии и социологии права. Санкт-Петербург : Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2006. 1091 с.
 8. Шульц В. Л. Методология социального познания А. Щюца.  Вопросы философии. 2008. № 1. С. 152-162.
 9. Бибихин В. В. Введение в философию права. Москва: ИФ РАН, 2005. 343 с. 
 10. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права): монография. Москва: Аванта+, 2001. 560 с.
 11. Козюбра М. І. Місце філософії права в системі суспільствознавства (до питання про дисциплінарний статус філософії права). Проблеми філософії права. 2003. Т. 1. С. 27-32.
 12. Костицький М. В. Філософські та наукознавчі проблеми юриспруденції (як науково-практичного комплексу) та окремих галузей юридичної науки. Філософські та методологічні проблеми права. 2013. № 1-2. С. 3-10.
 13. Костицький М. В. Нормативізм як методологія юриспруденції. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 1. С. 19-30.
 14. Стовба О. В. Право і час: монографія. Харків: Тім Пабліш Груп, 2016. 368 с.
 15. Рабинович П. М. Філософія права: деякі «вічнозелені» наукознавці сюжети. Право України. 2011. № 8. С. 13-20.
 16. Дробышевский С. А., Орлова С. В. О так называемых «мертвых» юридических нормах в политически организованном сообществе. Актуальные проблемы философии права и юридической науки в связи с коммуникативной теорией права: монография / под. ред. М.В. Антонова, И.Л. Честнова. Санкт-Петербург: ООО Издательский Дом «Алеф-пресс», 2014. Т. ІІ. С. 342-347.
 17. Толстик В. Борьба за содержание права – важнейшее научное направление. Право України. 2010. № 4. С. 29-35.
 18. Антонов М. В. О принципах научности и развитии правовой теории. Стандарты научности и homo juridicus в свете философии права : материалы пятых и шестых философ.-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца Москва: Норма,  2011. С. 143-153.
 19. Несинова С. В. Інтегральна правова концепція в дослідженні правових інститутів. Право і суспільство. 2014. № 6-1. ч. 2. С. 33-39.
 20. Веприцький Р. С. Феноменологія злочинності як галузь кримінології. Форум права. 2013. № 3. С. 84-87.


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704