DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.36.123270

ЕКСПЛІКАЦІЯ АКСІОЛОГІЧНОГО АСПЕКТУ КОНЦЕПТУ «ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ»

Оксана Анатоліївна Стасевська

Анотація


Концепт «історична пам’ять» становить одну з основ самоусвідомлення людини,її ідентифікації в культурному просторі. Осмислення історичної пам’яті є особливо актуальним в час, коли в українському суспільстві відбувається трансформація духовних цінностей, соціальних інститутів і моральних регуляторів життя. Стаття присвячена визначенню концепту «історична пам’ять», його структурних та функціональних особливостей, а також експлікації його аксіологічних характеристик.


Ключові слова


історична пам’ять; цінність; ціннісні орієнтири; ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Masnenko V.V. (2002). Istorychna pam’iat yak osnova formuvannia natsionalnoi svidomosti. [Historical memory as the basis of the formation of national consciousness]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian Historical Magazine. 5. 49-62. [in Ukranian].

Repina L.P. (2011). Istoricheskaya nauka na rubezhe ХХ-ХХІ vv. Moskva: Krug [in Russian].

Rikyor P. (2004). Pamyat', istoriya, zabvenie. Moskva: Izdatelstvo gumanitarnoy literatury.[in Russian].

Riuzen I. (2010). Novi shliakhy istorychnoho myslennia. (V. Volovets. Trans). Lviv: Litopys. [in Ukranian].

Saveleva Y. M., Poletaev A. V. (2005). «Ystorycheskaia pamiat»: k voprosu o hranytsakh poniatyia. [«Historical memory»: to the question of the boundaries of the concept]. Fenomen proshloho. Y`. M. Savel`eva, A. V. Poletaev. (Ed.). Moskva: HU-VShE. 170-220. [in Russian].

Symonenko I.M. (2009). Osoblyvosti struktury istorychnoi pam’iati Ukrainskoho narodu ta shliakhy formuvannia natsionalnoho istorychnoho naratyvu. [Features of the structure of the historical memory of the Ukrainian people and ways of forming the national historical narrative]. Stratehichni priorytety – Strategic priorities. 1. 51-61. [in Ukranian].

Starodubceva L. (2003). Mnemozina i Leta. Pamyat' i zabvenie v istorii kul'tury. Har'kov: HGAK. [in Russian].

Hal'bvaks M. (2005). Kollektivnaya i istoricheskaya pamyat'.[Collective and historical memory]. Neprikosnovennyj zapas – Emergency ration. 2-3, 8-27. [in Russian].

Hal'bvaks M. ( 2007). Social'nye ramki pamyati. [Social framework of memory]. (S.N.Zenky`na. Trans). Moskva: Novoe izdatel'stvo. [in Russian].

Hatton P.( 2003). Istoriya kak iskusstvo pamyati. [The history of how the art of memory]. (Yu. Bиstrova. Trans) St. Petersburg: Izd-vo «Vladimir Dal'» [in Russian].

EHrlih S.E. (2016). Global'naya pamyat' informacionnogo obshchestva: ehtika, identichnost', narrative. [Global Memory of the Information Society: Ethics, Identity, Narrative]. Istoricheskaya ehkspertiza - Historical expertise. 3.11-32. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойко О. Д. Сучасний політичний міф як інструмент конструювання історичної пам’яті. Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу. Національна та історична пам’ять. Зб. наук. праць. Вип. 1.  – Київ: Стилос, 2011. С. 82-100.

2. Бортник Л. А., Павлова Т. Г. Деякі проблеми консолідації української нації та оновлення історичної пам’яті. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». Харків. 2013. № 1055. С. 76-83;

3. Герасименко Л.С. Історична пам’ять в Україні: сучасний стан та виклики майбутнього. Державотворчі та цивілізаційні здобутки українського народу: Національна та історична пам’ять: Зб. наук. праць. Вип. 1. – Київ: Стилос, 2011. С. 116-134.

4. Зашкільняк Л. Історична пам’ять і соціальні функції історії у сучасному світі. Україна – Європа – Світ. – Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини. Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. Вип. 2. С. 156-159.

5. Зерній Ю. Ґенеза та сучасний зміст поняття історичної пам’яті. Стратегічні пріоритети. 2008. № 1 (6). С. 32-39.

6. Зерній Ю. Історична пам’ять як об’єкт державної політики. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1 (2). С. 71-76.

7. Киридон А. Концепт «історична пам’ять»: варіативність дефініювання. Україна – Європа – Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: історія, міжнародні відносини. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. 2009. Вип. 3. С. 112–116.

8. Масненко В. В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості. Український історичний журнал. 2002. №5. С. 49–62.

9. Репина Л. П. Историческая наука на рубеже ХХ-ХХІ вв. Москва:Круг. 2011. С. 411-415.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704