DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.33.109706

ВСЕЛЕНСЬКЕ КАНОНІЧНЕ ПРАВО ПЕРШОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ І ЦЕРКОВНЕ ПРАВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ ХІ СТОЛІТТЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

О. В. Зінченко

Анотація


Здійснюється порівняльний аналіз ухваленої Вселенськими та Помісними собо- рами християнської церкви ІV–ІХ століть нормативності та норм церковного права Київської Русі, зокрема, Уставу князя Володимира та Статуту князя Яро- слава. Основна увага звертається на встановлення ступеня впливу соборних по- станов на визначення спрямованості та змісту князівських документів, а також їхніх спільних ознак та відмінностей.


Ключові слова


Вселенські собори; Помісні собори; Устав; Статут; канонічне право

Повний текст:

PDF

Посилання


Вселенские соборы // Антология мировой правовой мысли : в 5 т. Т.

Европа V–ХVІІ вв. – М. : Мысль, 1999. – С. 143–149. 2. Історія Візантії. Вступ до візантиністики. –Львів : Апріорі, 2011. – 880 с.

Курс церковного права заслуженного профессора императорского Московского университета А. С. Павлова, читанный в 1900–1902 гг. – СПб. : Лань, 2002. – 384 с.

Лазор Л. И. Каноническое право / Л. И. Лазор, В. В. Лазор, И. И. Шамшина. – Луганск : Виртуальная реальность, 2010. – 568 с.

Лозинский С. Г. История папства / С. Г. Лозинский. – М. : Политиздат, 1986. – 382 с.

О правилах православной церкви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ipc-russia.ru/duxovnoe-nasledie/14/137-2009-03-24-07-47-59.

Соборы поместные // Антология мировой правовой мысли : в 5 т. Т. 2. Европа V–ХVІІ вв. – М. : Мысль, 1999. – С. 149–155.

Статут князя Ярослава про церковні суди (Просторова редакція) // Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. Т. 1. – К. : Ін юре, 1997. – С. 41–45.

Устав Святого князя Володимира, крестившаго Русьскую землю, о церковных судех // Хрестоматія з історії держави і права України : у 2 т. Т. 1. – К. : Ін юре, 1997. – С. 39–41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704