DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.34.109566

ВІРТУАЛЬНА ПРИРОДА ПРАВА КРІЗЬ СЕМАНТИЧНИЙ ВИМІР НАЛЕЖНОГО І МОЖЛИВОГО

Ю. В. Мелякова

Анотація


В основі віртуальності права лежить розуміння його як реальності абсолют- ної можливості. Абсолютна можливість нарівні з відкритістю, анонімністю, креативністю і свободою виступає сутнісною характеристикою віртуальної реальності. Це робить можливим застосування самого поняття «віртуальність» у сфері буття права. Більш за все віртуальна природа права виявляє себе в семан- тичному просторі мови. Тому методологічний дискурс на тему віртуалістики права відбувається саме в полі структурної лінгвістики, герменевтики, феноме- нології та теорії деконструкції. Уже обґрунтована у філософії деонтологічна сутність права не обмежується розумінням права як Буття-Належності, а роз- кривається в ще більшій мірі – як Буття-Абсолютна можливість. Правова реаль- ність сьогодні віртуалізована в плані комунікації, вираження, методології розу- міння і репрезентації смислів. Право проявляє себе не як невідворотна відплата і вимушеність, а як необмежене поле ймовірності, свобода смислів і прав – вірту- альне буття.


Ключові слова


віртуальність права; семантична логіка; деонтологія права; модальність; правовий дискурс; симулятивний простір; комунікативність

Повний текст:

PDF

Посилання


Gusev, S. S. (2002). Smysl vozmozhnogo. Konnotatsionnaya semantika. Sankt- Petersburg: Aleteyya [in Russian].

Sidorenko, E. A. (2002). Logika. Paradoksy. Vozmozhnye miry. (Razmyshleniya o myshlenii v 9-ti ocherkah). Moscow: Editorial URSS [in Russian].

Usanova, L. A. (2011). Virtualnist yak risa suchasnosti. Filosofski obriyi – Philosophical horizons, 25, 116–126 [in Ukrainian].

Stetsik, N. Sudovi pravotvorchi akti: zagalnoteoretichna harakteristika. Visnik lvivskogo universitetu – Visnyk of Lviv University, ser. yuridichna, issue 52, 27–32 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704