МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олександр Дзьобань Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна
  • Олег Данильян Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.60.299606

Ключові слова:

охорона навколишнього середовища, міжнародно-правове регулювання, екологічна безпека, міжнародне екологічне право

Анотація

У статті в історичному аспекті розглядається розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища. Аналізується генезис виникнення екологічних проблем та їх оцінка науковою спільнотою. Розглянуто історичні етапи формування системи міжнародно-правової охорони навколишнього середовища, її цілі, принципи й основні завдання. Особливу увагу приділено міжнародним, регіональним та двостороннім договорам, які регулюють та регламентують міжнародну співпрацю у сфері охорони навколишнього середовища. Акцентовано увагу на ролі Організації Об՚єднаних Націй у цьому процесі. Показано місце міжнародних організацій у вирішенні екологічних проблем.

Біографії авторів

Олександр Дзьобань , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Олег Данильян, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії

Посилання

Alekseyenko, I.R., Keysevich, L.V., Radzikhovskiy A.P. (1992). Biosfera i tsivilizatsiya. Kyiv: Nauk. dumka [in Russian].

Alekseyenko, I.R., Keysevich L.B. (1997). Poslednyaya tsivilizatsiya? Kyiv: Nauk. dumka [in Russian].

Alyeksyeyenko, I. R. (2014). Mizhnarodne spivrobitnytstvo u haluzi okhorony dovkillya. Istorychnyy aspekt. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny: shchomisyachnyy naukovyy ta hromadsʹko-politychnyy zhurnal − Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine : a monthly general scientific and socio-political journal, Vol. 4, 60-74. [in Ukrainian].

Maybutnye, yakoho my khochemo. Postanova, ukhvalena Heneralʹnoyu Asambleyeyu 27 lypnya 2012 roku. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/66/288.

Volik, V.V., Bespalova, O. V., Bespalov, S. I. (2019). Formuvannya ponyattya ekolohichnoyi bezpeky v mizhnarodnomu pravi. Teoretychni pytannya yurysprudentsiyi i problemy pravozastosuvannya: vyklyky XXI stolittya: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kharkiv: NDI PPSN [in Ukrainian].

The world meeting at the highest level on sustainable development. URL: http://www.unepcom.ru/development/worldsummit.html#:~:text=Всемирный%20саммит%202002&text.

Calling the time of change. The third summit of the heads of state and government of the CSCE member states in Helsinki, July 9-10. URL: https://www.osce.org/ru/mc/39534).

Hvozdik, P.O. (2013). Zahalʹnovyznani mizhnarodno-pravovi ekolohichni pryntsypy yak skladova natsionalʹnykh pravovykh system. Naukovo-informatsiynyy visnyk − Scientific and Information Bulletin, Vol. 7, 206–211. [in Ukrainian].

Hetʹman, A.P., Lozo, V.I. (2014). Pravovye problemy ékolohycheskoy polytyky Evropeyskoho Soyuza y Ukrayny: monohrafiya. Kharʹkov: Pravo [in Russian].

Danylʹyan, O.H., Taranenko V.M. (2012). Fylosofyya. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Declaration of the United Nations Conference on Environmental Problems (Stockholm, 1972). URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml

Isakova, V.M. (2018). Osnovopolozhni pryntsypy mizhnarodnoho ekolohichnoho prava. Chasopys Kyyivsʹkoho universytetu prava − Journal of the Kyiv University of Law, Vol. 4, 236-240 [in Ukrainian].

Johannesburg Declaration on Sustainable Development. URL: https://docs.cntd.ru/document/901893000? [in Ukrainian].

Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. URL: https://docs.cntd.ru/document/901880645.

Kichihin, N.B. (2010). Mizhnarodni ta natsionalʹni pryntsypy okhorony navkolyshnʹoho seredovyshcha. Mizhnarodne pravo navkolyshnʹoho seredovyshcha: stan ta perspektyvy rozvytku : proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kyyiv: Obriyi [in Ukrainian].

Medvedyeva, M. (2019). Mizhnarodno-pravovi rezhymy zakhystu dovkillya u zv՚yazku zi zbroynym konfliktom. Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy universytet imeni Tarasa Shevchenka. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Mizhnarodni vidnosyny − Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. International relations. Kyyiv: VPTS «Kyyiv. un-t», Vol. 1 (49), 45-50 [in Ukrainian].

Donella Medouz, Yorgen Randers, Dennis Medouz. (2018). Mezhi zrostannya. 30 rokiv tomu. Kyyiv, Pabulum [in Ukrainian].

Our Common Future: Report of the International Commission on Environment and Development (ICED). URL: https://books.google.com.ua/books/about/.

The Paris Agreement. URL: https://docs.cntd.ru/document/542655698.

Petlyuk, Y.S. (2019). Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya okhorony ob՚yektiv tvarynnoho svitu. Pravove rehulyuvannya ekonomiky: proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kyyiv: KNEU, Vol. 18, 146-152 [in Ukrainian].

Petrenko, A.A. (2022). Rolʹ orhanizatsiyi ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku u stanovlenni pryntsypiv mizhnarodnoho prava navkolyshnʹoho seredovyshcha. Analitychno-porivnyalʹne pravoznavstvo: elektronne naukove fakhove vydannya − Analytical and Comparative Jurisprudence: an electronic scientific professional publication, Vol. 1, 370-376 [in Ukrainian].

Poryadok dennyy na XXI stolittya. Pryynyata Konferentsiyi OON z navkolyshnʹoho seredovyshcha ta rozvytku, Rio-de-Zhaneyro, 3–14 chervnya 1992 roku. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21. shtml [in Ukrainian].

Polych, V.P. (2022). Pravovi zasady borotʹby zi zminoyu klimatu v pravi Yevropeysʹkoho Soyuzu: Candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Pryroda ta viyna: yak rosiysʹka ahresiya vplynula na dovkillya. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/11/08/infografika/suspilstvo/pryroda-ta-vijna-yak-rosijska-ahresiya-vplynula-dovkillya [in Ukrainian].

Resolution of the UN General Assembly 1962 "Economic Development and Conservation of Nature" dated December 18, 1962. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/1831%28XVII%29.

Roman, L.Y. (2022). Analiz ekolohichnykh zahroz obʺyektiv PZF Ukrayiny u voyennyy period. Ekolohichni nauky − Environmental sciences, Vol. 3(42), 84-88 [in Ukrainian].

Agreement on cooperation in the field of ecology and environmental protection. URL: https://docs.cntd.ru/document/1900384.

Suyetnov, E.P. (2022). Ekosystemnyy pidkhid u mizhnarodnomu ekolohichnomu pravi: vid ideyi zberezhennya pryrodnykh ekosystem do poyavy tsilʹnoyi kontseptsiyi . Problemy zakonnosti: zb. nauk. рr. − Problems of Legality: a collection of scientific papers, Vol. 157, 116-146 [in Ukrainian].

Resolution No. A No. A/RES/S-19/2 adopted by the UN General Assembly at its nineteenth special session (September 19, 1997). URL: http://www.unepcom.ru/unep/basedocs/ss19un.html.

Shemshuchenko, Y.S. (2020). Problemy kodyfikatsiyi mizhnarodnoho ekolohichnoho prava. Mizhnarodne pravo navkolyshnʹoho seredovyshcha: stan ta perspektyvy rozvytku. Mizhnarodne pravo navkolyshnʹoho seredovyshcha: stan ta perspektyvy rozvytku : proceedings of the Scientific and Practical Conference. Kiyv: Obriyi [in Ukrainian].

Shemshuchenko, Y. (2007). Ekolohichna Konstytutsiya Zemli: vid ideyi do praktychnoho vtilennya. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi nauk Ukrayiny − Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, Vol. 9, 3–7 [in Ukrainian].

Getman, A.P., Danilyan, O.G., Dzeban, O.P., Kalynovskyi, Y.Y., Crespo, J.E. (2021). International legal environmental protection: historical aspect. Revista Notas Históricas y Geográficas, Julio-Diciembre, 27, 389-413.

Malysheva, N. (2019). New Boundaries of the Environmental Law of Ukraine. Yearbook of ukrainian law, 11, 327-336.

The Rio Earth Summit: Summary of the United Nations Conference on Environment and Development. URL: http:// publications.gc.ca/collection-R/LoPBdP/BP/bp317-e.htm.

The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). Mission. URL: https://unece.org/mission.

United Nations Conference on Sustainable Development or Rio + 20, UNCSD. URL: http://www.uncsd2012.org/ rio20.

Kazak, R. (2018). Periodization of nature protection in Ukraine in the latter half of the 20th century: Legal aspect. Espacios, Vol. 39, 19, 28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-30

Як цитувати

Дзьобань , О. ., & Данильян, О. (2024). МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА: ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(60). https://doi.org/10.21564/2663-5704.60.299606

Номер

Розділ

Філософія