ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ РИТОРИКИ В ХХI СТОЛІТТІ

Автор(и)

  • Таміла Ельханівна Бауліна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.53.258152

Ключові слова:

риторика, оратор, класична риторика, неориторика, цифрова риторика

Анотація

У статті досліджується сутність та основні підходи щодо тлумачення поняття «цифрова риторика» в сучасності, яке характеризується надзвичайно тісним поєднанням реального й цифрового світів. Пропонується поряд з такими загальновизнаними етапами розвитку риторики як класична риторика та неориторика виділити ще один новий етап – цифрову риторику. Необхідність виокремлення такого етапу пояснюється загальними тенденціями зміни комунікативної практики в сучасності.

Біографія автора

Таміла Ельханівна Бауліна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 кандидат філософських наук, доцент,

доцент кафедри логіки

Посилання

Lanham, R. (1993). The Electronic Word: Democracy, Technology, and the Arts. Chicago: University of Chicago Press.

Zappen, J.P. (2005). Digital rhetoric: Toward an integrated theory. Technical Communication Quarterly, 14(3), 319-325. DOI: https://doi.org/10.1207/s15427625tcq1403_10.

Warnick, B. (2007). Rhetoric Online: Persuasion and Politics on the World Wide Web. New York: Peter Lang.

Losh, E. (2009). Virtualpolitik: An Electronic History of Government Media-Making in a Time of War, Scandal, Disaster, Miscommunication, and Mistakes. Cambridge, MA: MIT Press.

Losh, E. (2012). Defining Digital Rhetoric with 20–20 Hindsight. Digital Rhetoric Collaborative. URL: https://www.digitalrhetoriccollaborative.org/2012/06/25/defining-digital-rhetoric-with-20-20-hindsight/.

Eyman, D. (2015). Digital Rhetoric: Theory, Method, Practice. MI: University of Michigan Press. DOI: https://doi.org/10.3998/dh.13030181.0001.001.

Eyman, D. (2016). Looking Back and Looking Forward: Digital Rhetoric as Evolving Field. Enculturation, issue 23. URL: http://enculturation.net/looking-back-and-looking-forward.

Aguayo, A.J. (2016). The Bodies That Push the Buttons Matter: Vernacular Digital Rhetoric as a form of Communicative Agency. Enculturation, issue 23. URL: http://enculturation.net/the-bodies-that-push-the-buttons-matter.

Aristotel' (2020). Pojetika. Ritorika. Kiev: Izdatel'skij sojuz «Andronum» [in Russian].

Perelman, Ch. and Olbrechts-Tyteca, L. (1969). The New Rhetoric: A Treatice on Argumentation. (J. Wilkinson and P. Weaver Trans.) Notre Dame: University of Notre Dame Press (original work published in 1958).

Perelman, Ch. (1982). The realm of rhetoric (W. Klubank, Trans.). Notre Dame: University of Notre Dame Press.

Kolotilova, N.A. (2019). Logika i rytoryka: retrospektyva vzajemozv’jazku: monografija. Kyi'v: «Centr uchbovoi' literatury» [in Ukrainian].

Perspectives and Definitions of Digital Rhetoric. (2016). Enculturation, issue 23. URL: http://enculturation.net/23.

Bogost, I. (2007). Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames. Cambridge, MA: MIT Press.

Digital Rhetoric. College Composition and Communication. URL: https://prod-ncte-cdn.azureedge.net/nctefiles/resources/journals/ccc/0644-jun2013/ccc0644posterdigital.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-06

Як цитувати

Бауліна, . Т. Е. (2022). ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ РИТОРИКИ В ХХI СТОЛІТТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(53). https://doi.org/10.21564/2663-5704.53.258152

Номер

Розділ

Філософія