ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Олег Данильян Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine
  • Олександр Дзьобань Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.52.250416

Ключові слова:

інформація, право, інформаційні процеси, інформаційна сфера, інформаційне право

Анотація

У статті зроблена спроба висвітлення концептуальних аспектів розгляду інтеграційних процесів права й інформації у процесі становлення інформаційного суспільства. Підкреслюється, що структурні елементи моделі інформації мають самостійне категоріальне правове значення. Як категорія права інформація відображає ознаки життєвих ситуацій у їх конкретних образах, що надає їй правового значення. Обґрунтовується, що взаємообумовленість, розвиток та інтеграція інформації і права як суспільних явищ привело до активного впливу інформації й пов’язаних з нею структур на правову систему, що зумовило пізнання нових закономірностей у розвитку юриспруденції. У свою чергу продемонстровано, що правова система не менш активно реагує на сучасні інформаційні реалії шляхом внутрішньої рефлексії й саморозвитку у бік забезпечення правопорядку в інформаційній сфері.

Біографії авторів

Олег Данильян , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії

Олександр Дзьобань , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії

Посилання

Dubov, D.V., Ozhevan, M.A., Hnatiuk, S.L. (2010). Informatsiine suspilstvo v Ukraini: hlobalni vyklyky ta natsionalni mozhlyvosti. Kyiv: NISD [In Ukrainian].

Sunehin S. O. (2020). Kontsepty «informatsiine suspilstvo» ta «elektronna derzhava»: pytannia pravovoho zabezpechennia. Almanakh prava ‒ Almanac of Law. Issue 11, 224-238 [In Ukrainian].

Bilenchuk, P.D., Kravchuk, O.V., Mishchenko, V.B., Piliukov, Yu.O. (2007). Informatsiina diialnist v pravoznavstvi: stratehiia upravlinnia rozvytkom naukovykh doslidzhen, innovatsiiamy, konsaltynhom, monitorynhom, systemoiu transferu tekhnolohii v uriadovykh strukturakh, universytetakh, doslidnytskykh tsentrakh i v pryvatnomu sektori. Kyiv: Nauka i zhyttia [In Ukrainian].

Nesterenko, O.V. (2005). Osnovy pobudovy avtomatyzovanykh informatsiino-analitychnykh system orhaniv derzhavnoi vlady. Kyiv: Naukova dumka [In Ukrainian].

Systemna informatyzatsiia zakonotvorchoi ta pravookhoronnoi diialnosti. (2005). Kyiv: Navchalna knyha [In Ukrainian].

Dzoban, O.P. (2012). Do problemy koevoliutsii prava y informatsii. Informatsiia i pravo ‒ Information and law, 3 (6), 7-13 [In Ukrainian].

Pravo i informatika: sbornik statey / E.A. Suhanov (ed.). (1990). Moskva: Izd-vo MGU [in Russia].

Kudryavtsev, Yu.V. (1981). Normyi prava kak sotsialnaya informatsiya. Moskva: Yurid. lit. [in Russia].

Danilʼian, V.O., Krutko, I.M., Kolisnykov, A.V. (2020). Filosofsko-pravovi aspekty informatsiinoho suspilstva. Hileia: naukovyi visnyk ‒ Gilea: scientific bulletin, Issue 152, 127-130 [In Ukrainian].

Korzh, I.F. (2021). Aberatsiia normatyvno-pravovoi informatsii. Informatsiia i pravo ‒ Information and law, 1, 9-16 [In Ukrainian].

Yurydychna vidpovidalnist za pravoporushennia v informatsiinii sferi ta osnovy informatsiinoi deliktolohii. I.V. Aristova, O.A. Baranov, O.P. Dzoban et al. K.I. Bieliakov (ed). (2019). Kyiv: KVITs [In Ukrainian].

Entsyklopediia sotsiohumanitarnoi informolohii. K.I. Beliakov (ed). (2020). T. 1. Kyiv: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [In Ukrainian].

Entsyklopediia sotsiohumanitarnoi informolohii. K.I. Beliakov (ed). (2021). T. 2. Odesa: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [In Ukrainian].

Bryzhko, V.M., Shvets, M.Ia. Normatyvno-pravovi ta metodolohichni zasady uporiadkuvannia informatsiinykh vidnosyn. V. Tatsii (ed). (2009). Kyiv: «PanTot» [In Ukrainian].

Bryzhko, V.M. (2021). Osnovy systematyzatsii informatsiinoho zakonodavstva: teoretychni ta pravovi zasady. Kyiv: «PanTot» [In Ukrainian].

Bieliakov, K.I. (2006). Informatsiia v pravi: teoriia i praktyka. Kyiv: KVITs [In Ukrainian].

Zhyliaiev, I.B. (2009). Informatsiine pravo Ukrainy: teoriia i praktyka. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [In Ukrainian].

Pravove zabezpechennia informatsiinoi diialnosti v Ukraini. Yu.S. Shemshuchenko (ed), I.S. Chyzh (ed). (2006). Kyiv: TOV «Vyd-vo «Iurydychna dumka» [In Ukrainian].

Vengerov, A.B. (1978). Pravo i informatsiya v usloviyah avtomatizatsii upravleniya. Moskva: Politizdat [in Russia].

Alekseev, S.S. (2003). Izbrannoe: Nauka prava. Obschesotsialnyie problemyi. Publitsistika. Moskva: Statut [in Russia].

Bryzhko, V.M. (2012). Pro kontseptualni osnovy systemnoho vporiadkuvannia suspilnykh vidnosyn v informatsiinii sferi Ukrainy. Informatsiia i pravo ‒ Information and law, 2 (5), 10-17 [In Ukrainian].

Tsymbaliuk, V.S. (2012). Informatyka yak obiekt pravovidnosyn. Informatsiia i pravo ‒ Information and law, 1 (4), 108-112 [In Ukrainian].

Zolotar, O. (2011). Svoboda informatsii v konteksti kontseptsii pryrodnoho prava. Pravova informatyka ‒ Legal informatics, 1, 12-16 [In Ukrainian].

Burilo, Yu.P. (2015). Pro kompleksnu pryrodu informatsiinoho prava. Informatsiia i pravo ‒ Information and law, 1, 47-54 [In Ukrainian].

Seleznova, O.M. (2014). Spetsyfika pryrody informatsiinoho prava v konteksti haluzevoi prynalezhnosti. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo ‒ Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Right, Issue 26, 178-181 [In Ukrainian].

Information society and information securitu (2021). A. Getman (ed.), O. Danilyan, O. Dzeban, Y. Kalynovskyi. LAP Lambert Academic Publishing.

Matviichuk L. (2021). Normatyvno-pravove zabezpechennia naukovo-informatsiinoi diialnosti. Bibliotechnyi visnyk ‒ Library Bulletin, 3, 3-11 [In Ukrainian].

Malko, A.V. (1993). Dvoichnost yuridicheskoy informatsii i yazyik zakonodatelstva. Pravovedenie ‒ Jurisprudence, 1, 12-18 [in Russia].

Gribanov, D.V. (2010). Resursyi i pravovoe regulirovanie innovatsionnoy ekonomiki. URL: https://www.studmed.ru/gribanov-d-v-resursy-i-pravovoe-regulirovanie-innovacionnoy-ekonomiki_c1fbb0de8e9.html [in Russia].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-04

Як цитувати

Данильян , О. ., & Дзьобань , О. . (2022). ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(52). https://doi.org/10.21564/2663-5704.52.250416

Номер

Розділ

Філософія