ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В БРАЗИЛІЇ

Автор(и)

  • Ірина Підкуркова Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.242019

Ключові слова:

діаспора, українська діаспора, українська діаспора в Бразилії, ідентичність, етнічна ідентичність, чинники збереження етнічної ідентичності

Анотація

Анотація. Розглядаються характеристики етнічної ідентичності однієї із найбільших українських діаспор у світі – бразильської. Зазначається, що умовами до збереження української самобутності у Бразилії стали виклики та загрози, з якими зіткнулися переселенці з України, а також спільна територія, на якій мешкає найбільша кількість бразилійських українців. Відзначається роль церкви, школи, громадських організацій, засобів масової інформації тощо у підтриманні ідентичності етнічних українців.

Біографія автора

Ірина Підкуркова , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології

Посилання

Azhniuk, B. (1999). Natsionalna identychnist i mova v ukrainskii diaspori. Suchasnist – Modernity, 3, 128-140 [in Ukrainian].

Aliieva, M. (2006). Diaspora: istoriia, istoriohrafiia ta sproba utochnennia znachennia poniattia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriia Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. History, 86, 63-68 [in Ukrainian].

Astvarcaturova, M.A. (2003). Diaspory: jetnokul’turnaja identichnost’ nacional’nyh men’shinstv. Diaspory – Diasporas, 2, 184-200 [in Russian].

Baumann, M. (2000). Diaspora: Genealogies of Semantics and Transcultural Comparison. Numen, 47(3), 313-337.

Vasylenko, A.M. (2008). Istoryko-pravove rozuminnia diaspor ta natsionalnykh menshyn. Aktualni problemy derzhavy i prava: zbirnyk nauk. Prats Current issues of state and law: a collection of scientific papers, 39, 56-63 [in Ukrainian].

Yevtukh, V., Kovalchuk, O., Popok, A., & Troshchynskyi, V. (2010). Ukrainska etnichnist poza mezhamy Ukrainy. Narodna tvorchist ta etnohrafiia Folk art and ethnography, 4, 5-20 [in Ukrainian].

Lutsyshyn, H.I. (2013). Ukrainska diaspora: novitni tendentsii vplyvu na protses natsionalnoi konsolidatsii . Visnyk DAKKiM. Seriia Politolohiia Bulletin DAKKiM. Series: Political Science, 1, 252-256 [in Ukrainian].

Safran, W. (2010). Diasporas in the contemporary world. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 31(2), 215-217.

Fedunkiw, M. Ukrainian americans. Countries and their Cultures. Retrieved from http://www.everyculture.com/multi/Sr-Z/Ukrainian-Americans.html

Chernova, K.O. (2006). Natsionalna diaspora ta hlobalizatsiini protsesy. Ukrainskyi sotsium Ukrainian society, 6(17), 117-122 [in Ukrainian].

Sheffer, G. (2013). Integration impacts on Diaspora–homeland relations. Diaspora Studies, 6(1), 13-30.

Bondarenko, M. (2013). Ukrainska diaspora Brazylii: istoriia zaselennia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Istoriia Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. History, 1, 13-15. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2013_1_6 [in Ukrainian].

Borushenko, O. (2011). Brazyliiska Ukraina. Yak halychany i volyniany dzhunhli osvoiuvaly. Retrieved from https://www.istpravda.com.ua/research/4df5dbf2e9073/ [in Ukrainian]

Hrymych, M. (2011). Movna identychnist ukraintsiv Brazylii: istoriia doslidzhen. Retrieved from https://marynakb.livejournal.com/31815.html [in Ukrainian].

Zakrevska, Ya. (2010). Rol «Prosvity» u zberezhenni natsionalnoi samobutnosti ukraintsiv Brazylii. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist Ukraine: cultural heritage, national consciousness, statehood, 19, 596–601 [in Ukrainian].

Zinko, V. (1960). Ridna shkola u Brazylii (Istorychno-pravnyi narys). Prudentopil-Apostoles: Vyd-vo O.O. Vasyliian. Retrieved from https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/13872/file.pdf [in Ukrainian].

Pil'guna, N., & Ivanec, V. (2015). Osobennosti prebyvanija ukrainskih jemigrantov v Brazilii. Derzhava і pravo: Zb. nauk. prac'. Serіja Polіtichnі nauki State and law: Collection of scientific works. Political Science Series, 67, 57-73. Retrieved from http://idpnan.org.ua/files/derjava-i-pravo.-politichni-nauki.-vipusk-67-_2015_.pdf [in Russian].

Sushynska, I. (2012). Zberezhennia natsionalnoi identychnosti ukraintsiv u brazylskii diaspori. Ukrainoznavchyi almanakh Ukrainian Studies Almanac, 7, 76-79. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_7_21 [in Ukrainian].

Bielovetska, L.E. (2017). Problema zberezhennia natsionalnoi identychnosti yak skladovoi dukhovnoi bezpeky ukrainskoho suspilstva. Dukhovnist osobystosti: metodolohiia, teoriia i praktyka Spirituality of personality: methodology, theory and practice, 2, 6-14 [in Ukrainian].

Voronina, M.D. (2017). Faktory, vlijajushhie na formirovanie nacional'no-kul'turnye identichnosti. Kommunikologija: jelektronnyj nauchnyj zhurnal Communicology: electronic scientific journal, 1(2), 105-114 [in Russian].

Katkova, M. A., & Korotin, V. O. (2016). Social'no-jekonomicheskie faktory formirovanija nacional'noj identichnosti v uslovijah globalizacii. Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Jekonomika. Upravlenie. Pravo Izvestia of Saratov University. New ser. Ser. Economy. Management. Law, 16(3), 281-287. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Marina-Katkova/publication/310837245_Socio-economic_Factors_of_Formation_of_National_Identity_in_the_Conditions_of_Globalization/links/59e61fafa6fdcc3dcd33e801/Socio-economic-Factors-of-Formation-of-National-Identity-in-the-Conditions-of-Globalization.pdf [in Russian].

Kremen, V. H., & Tkachenko, V. M. (2013). Identychnist u dobu hlobalizatsii (nacherky metadystsyplinarnoho doslidzhennia). Kyiv: T-vo «Znannia» Ukrainy [in Ukrainian].

Sydorenko, S. S. (2014). Faktory zberezhennia natsionalnoi identychnosti polskoi y ukrainskoi natsionalnykh menshyn v Ukraini ta Polshchi: sproba porivniannia. Naukovi pratsi. Politolohiia Scientific works. Politology, 248(236), 46-52. Retrieved from http://politics.chdu.edu.ua/article/view/53767 [in Ukrainian].

Smit, E. (1994). Natsionalna identychnist / per. P. Tarashchuk. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].

Park, R.Je. (2011). Izbrannye ocherki: sbornik perevodov / red. D. V. Efremenko ; per. V.G. Nikolaev. Moskva: Institut nauchnoj informacii po obshhestvennym naukam (INION) RAN. Retrieved from https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=132571&razdel=36 [in Russian].

Loshkarjov, I.D. (2017). Jevoljucija ponjatija «diaspora» v politicheskoj nauke Jetnosocium i mezhnacional'naja kul'tura Ethnic society and interethnic culture, 4(106), 70-78 [in Russian].

Levenets, Yu., & Shapoval, Yu. (Eds.) (2011). Politychna entsyklopediia. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

Pidkurkova, I.V., & Hoi, A.V. (2020). Fenomen ukrainskoi diaspory: problema zberezhennia etnichnoi identychnosti ta rozvytku. Visnyk Natsionalʹnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriya: Politolohiya Bulletin of the Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Political Science, 2(45), 181-192 [in Ukrainian].

V Brazylii rozpochaly vidznachaty 130-richchia ukrainskoi immihratsii do krainy. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3175456-v-brazilii-rozpocali-vidznacati-130ricca-ukrainskoi-immigracii-do-kraini.html [in Ukrainian].

Tsymbal, T. & Zemzyulina, N. (2019). Ukrainian emigration to Latin America countries: historiosophy aspect. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk East European Historical Bulletin, 11, 89–97. DOI: 10.24919/2519-058x.11.170703

Troshchynskyi, V.P., Skurativskyi, V.A., & Yarosh, N.P., et al. (2018). Formuvannia ukrainskoi identychnosti v umovakh suchasnykh vyklykiv: teoretychni i politychni aspekty : monohrafiia / za zah. red. V. P. Troshchynskoho. Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Denysenko, V.M., Sorba, O.M., Uhryn, L.Ya., et al. (2014). Politolohiia: navchalnyi entsyklopedychnyi slovnyk dovidnyk dlia studentiv VNZ I-IV rivniv akredytatsii / Za nauk. red. d-ra polit. n. Khomy N. M. Lviv : «Novyi Svit – 2000» [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-11

Як цитувати

Підкуркова , І. . (2021). ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В БРАЗИЛІЇ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(51). https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.242019

Номер

Розділ

Соціологія