ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и)

  • Георгій Фінін Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.241996

Ключові слова:

компетентність, професійна компетентність, соціальна компетентність, педагог, формування соціальної компетентності

Анотація

У статті обґрунтовано важливість формування соціальної компетентності педагогів. З’ясовано, що сучасному суспільству потрібні фахівці, які вміють соціалізуватися у швидкоплинний соціум, люди творчі, активні, конкурентноспроможні, компетентні, здатні до змін, із гнучким критичним мисленням, спроможні здійснювати соціально-педагогічний супровід соціалізації, формувати ключові й предметні компетентності здобувачів загальної середньої освіти та вищої освіти.

Біографія автора

Георгій Фінін , Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

доктор філософських наук, доцент,

завідувач кафедри історії та суспільно-економічних дисциплін

Посилання

Moskovchuk, O.S. (2020). Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv v umovakh studentskoho samovriaduvannia. Doctor’s thesis. Vinnytsia [in Ukrainian].

Zimnyaya, I.A. (2009). Klyuchevyie kompetentsii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya. Eksperiment i innovatsii v shkole – Experiment and innovation in school, issue 2, 7–14 [in Russian].

Polishchuk, V.A. (2006). Teoriia i metodyka profesiinoi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv v umovakh neperervnoi osvity. Doctor’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Selevko, H. (2004). Kompetentnosty i ykh klassyfykatsyia. Narodnoe obrazovanye – Public education, issue 4, 138–143 [in Russian].

Hutorskoy, A.V., Hutorskaya, L.N. (2008). Kompetentnost kak didakticheskoe ponyatie: soderzhanie, struktura i modeli konstruirovaniya. Proektirovanie i organizatsiya samostoyatelnoy rabotyi studentov v kontekste kompetentnostnogo pohoda : mezhvuzovskiy sbornik. nauchnych trudov Tula, issue 1, 117–137 [in Russian].

Subina, O.O. (2015). Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti maibutnikh vykladachiv humanitarnykh spetsialnostei v umovakh mahistratury. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Tatur, Yu.H. (2004). Kompetentnisnyi pidkhid v opysi rezultativ i proektuvanni standartiv vyshchoi profesiinoi osvity. Avtorska rozrobka – Author's Development [in Ukrainian].

Kovalchuk, V.A. (2002). Sotsialna kompetentnist vchytelia: problema vyznachennia. Naukovi zapysky Nizhynskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykoly Hoholia – Scientific notes of Nizhyn State Pedagogical University named after Mykola Gogol, issue 4, 54–57 [in Ukrainian].

Kalynovskyi, Yu.Yu., Aksonova, O.M. (2013). Pravove vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy: problemy ta perspektyvy. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, issue 2 (16), 124–133 [in Ukrainian].

Borkowski, J. (2003). Podstawy Psychologii Społecznej. Warszawa: DomWyd. Elipsa [in English].

Bierman, K.L. (2004). The Guilford series on social and emotional development. Peer rejection: Developmental processes and intervention strategies. New York, NY, US: Guilford Press, 139–145 [in Polish].

Kanning, U.P. (2002). Soziale Kompetenz: Definition, Strukturen und Prozesse. Zeitschrift für Psychologie, 210, 154–163 [in German].

Kovalenko, I.I. (2009). Sotsiokulturnyi pidkhid yak metodolohichna zasada doslidzhennia pravovoho vykhovannia. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia – Bulletin of the Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise. Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, issue 2, 78-84 [in Ukrainian].

Shakhrai, V.M. (2009). Problemy sotsialnoi kompetentnosti molodi. Bila Tserkva: BNAU [in Ukrainian].

Varetska, O.V. (2015). Teoretychni i metodychni zasady rozvytku sotsialnoi kompetentnosti vchytelia pochatkovoi shkoly u systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Varetska, O.V. (2012). Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti pedahoha zasobamy mediaosvity. Osobystist u yedynomu osvitnomu prostori – Personality in a Single Educational Space: proceedings of the Scientific and Practical Conference, issue 1 (7). URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf2/Varecka.pdf [in Ukrainian].

Rudnik, D. (2020). Lehrstuhl für Geistwissenschaften bei der McDonaldisierung der Hochschulausbildung. Suchasni naukovo-tehnichni doslidzhennia u konteksti movnoho prostoru (inozemnymy movamy): Proccedings of the IX Regional Scientific and Practical Conference of the Young Scientists and Students. Dnipro, 2020, 44–46 [in German].

Rudnik, D.G. (2021). Mistse kafedry socialno-humanitarnoho profilyu v osvitniomu prostori ahrarnoho ZVO. Kharkivskiy natsionalniy universitet vnutrishnih sprav: 20 rokiv u statusi natsionalniho: Procceding of the Intenational Scientific and Practical Conference. Kharkiv, 338–340 [in Ukrainian].

Sydoruk, I.I. (2021). Teoriia i metodyka formuvannia sotsialnoi kompetentnosti maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv u protsesi fakhovoi pidhotovky. Extended abstract of doctor’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].

Borbych, N. (2016). Kryterii ta pokaznyky sformovanosti sotsialnoi kompetentnosti. Molod i rynok – Youth and market, issue 9, 79–83 [in Ukrainian].

Іsaєva, O. Rozvytok sotsialnoi kompetentsii pedahohiv. URL http://osvita.ua/school/method/1918/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-11

Як цитувати

Фінін , Г. . (2021). ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(51). https://doi.org/10.21564/2663-5704.51.241996

Номер

Розділ

Філософія