МОЛОДІЖНІ ПАРТІЇ У КРАЇНАХ ЄС

Автор(и)

  • Людмила Іванівна Гук Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • Марта Олександрівна Грабчак Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.235050

Ключові слова:

теоретичні підходи, молодіжні партії, винаходи, демократичний, соціально-політичний, обмеження

Анотація

Постановка проблеми. На сьогоднішній день молодь відіграє значно важливу роль у сучасному світі. Завдяки інноваціям, новим технологіям, законам саме молоді люди показують себе як прогресивних, демократичних особистостей. Зараз молоді люди не мають практично жодних обмежень, щодо реалізації своїх мрій та себе. У наш час дуже велику роль вони відіграють у суспільно-політичному житті. Бо саме молодь бачить застарілі засади політичного життя, вони можуть порівнювати те, що було колись і, що є зараз. Також, зараз, є безліч молодіжних політичних (не лише організацій) а й партій, бо сучасні молоді люди готові змінювати усе, від старої політики до теперішньої і створювати нову. Найкраще те, що громадяни кожної держави, де є молодіжні партії , підтримують це підростаюче покоління.

Аналіз публікацій. Серед науковців, які розглядали питання європейського молодіжного руху, слід назвати Х. Гиру, А. Дайфала, Л. Ландау, Г. Сітараман, Р. Уоррен, К. Хансон. Для дослідження стану молодіжної політики в Європі створені спеціальні інституції, які проводять постійний моніторинг та аналізують цю проблематику. Однією з найвпливовіших серед них є Європейський центр знань з молодіжної політики. В Україні аналогічною структурою є Державний інститут сімейної та молодіжної політики, котрий постійно передає дані до Європейського центру знань з молодіжної політики, а працівники обох структур регулярно проводять спільні заходи. Серед українських дослідників проблем молоді та розвитку молодіжних рухів треба назвати М. Головатого, Т. Ковалеву, О. Корнієвського, Н. Латову, Ю. Латова, Г. Лукса, В. Павловського, І. Селезнева, О. Тарасова та ін.

Формулювання цілей. Провести порівняльний аналіз молодіжних партій в ЄС. Дослідити теоретичні підходи до розуміння поняття «політична партія», а також виокремити основні ознаки і особливості молодіжних партій. Розглянути основні молодіжні політичні партії в Європейському Союзі.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку ЄС політичний процес всередині Союзу отримує нові форми втілення, які потребують правової регламентації. Так, можна стверджувати, що на рівні ЄС формується і функціонує унікальна наднаціональна партійна система ЄС, яка є системою відносин суперництва та співробітництва між політичними партіями (національними та наднаціональними) на наднаціональному рівні, а також система взаємовідносин між партіями та наднаціональними інститутами влади. Цікавий факт, ООН зазначає , що зі зростанням кількості молоді на планеті , вона стає наймогутнішим фактором у формуванні суспільства. За даними Комісії з міжнародних гуманітарних питань ООН, до кінця XXI ст., люди віком до 30 років становитимуть , майже 60% населення земної кулі , а до 25 років – близько 50%. Отже, ми повинні розуміти , що населення таких вікових категорій все збільшується і збільшується, тому світ прогресує з кожним днем. Методи, які були використані у роботі: історичний метод, був використаний при дослідженні самих молодіжних політичних партіях, а саме: рік заснування, як та чому створилася; логічний метод, найбільше він проявлявся у порівнянні політичної партії та молодіжно політичної партії; а також застосовувався метод індукції та дедукції, які дозволили  зробити висновки у даній роботі; структурно-функціональний (було визначено структуру та ознаки молодіжно-політичної та політичної партії).

На сьогоднішній день ми бачимо, що саме молоді люди, беруть активну участь у різних протестах, акціях. Наприклад, «Революція парасольок», «Революція на граніті», «Революція гідності», молоді студенти вийшли проти рішень влади. Та з часом, з історією, саме через ці протести, через ці обурення, недовіру до влади, починають утворюватися молодіжні партії, оскільки студенти починають розуміти, що один з найпростіших шляхів відстояти власні інтереси у політиці ‑ через політичні інститути, одним з яких і є політична партія. Ознаки політичної партії: прагнення до влади; прагнення підтримки з боку народу; розробка політичної програми; наявність організованої структури; активність у виборчих кампаніях. Також, можна сказати, що молодіжна політика починається із організацій, в яких молодь вчиться комунікувати, аргументовано відстоювати власну громадянську позицію, артикулювати власні інтереси. Внаслідок такої активності зростає рівень політичної свідомості і молода особа стає свідомою активною особистістю, яка розуміє своє місце і роль у політичній системі. Насправді, через організацію формуються лідерські якості , командні рішення, відбуваються різні обговорення, і я думаю, що саме через це багато молодих людей починають створювати політичні партії , бо саме тоді коли вони реально аналізують те чи інше рішення , то можна найти вирішення тої чи іншої проблеми , і вже саме тоді на психологічному рівні , вони розуміють, що для того аби щось змінити потрібно почати з себе.

Висновки. Здійснивши комплексне дослідження питання щодо молодіжних політичних партій країн ЄС та здійснивши їх порівняльний аналіз, то можемо дійти наступних висновків: політична партія – це юридично зареєстроване об’єднання людей, яке має спільну мету і хоче її досягти, ціль, шляхом отримання політичної влади. Ознаки політичної партії: прагнення до влади; прагнення підтримки з боку народу; розробка політичної програми; наявність організованої структури; активність у виборчих кампаніях. Зауважимо, що кожна із розглянутих політичних організацій є унікальною в своїй діяльності та поглядах щодо ідеології і напрямків діяльності. Проте, можемо стверджувати, що кожна із них покликана розвивати молодіжні партійні організації як в окремій країні Європи, так і в цілій Європі загалом.

Біографії авторів

Людмила Іванівна Гук , Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов

Марта Олександрівна Грабчак , Національний університет «Львівська політехніка»

студентка

Посилання

Huntington, S. (2011). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York : Simon & Schuster.

Molodizhna polityka Yevropeiskoho Soiuzu: perspektyvy ta shliakhy zaprovadzhennia v Ukraini [Youth Policy of the European Union: Prospects for the Future in Ukraine] (2006). Donetsk: Donetskyi Molodizhnyi Debatnyi Tsentr [in Ukrainian].

Savranskyi, R. S. (2017). Poniattia ta sutnist prypartiinykh molodizhnykh orhanizatsii [Concept and essence of youth wing of political parties]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok Public administration: improvement and development , 4. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2017_4_17 [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (Ed.) (2015). Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Political science encyclopedic dictionary] / uklad.: [L. M. Herasina, V. L. Pohribna, I. O. Polishchuk ta in.]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Savchuk, L.S. (2018). Molodizhnyi parlamentaryzm yak instutytsiina forma uchasti molodi u protsesi pryiniattia rishen: dosvid Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy [Youth parliamentarism as an institutional form of youth participation in the decision-making process: the experience of the European Union and Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Derzhavne upravlinnia State and regions. Series: Public Administration, 2(62), 17-24 [in Ukrainian].

Khoma, N. M. (2014). Politolohiia: navchalnyi entsyklopedychnyi slovnyk dovidnyk dlia studentiv VNZ I-IV rivniv akredytatsii [Political science: educational encyclopedic dictionary reference book for university students of I-IV levels of accreditation]/ [V.M. Denysenko, O. M. Sorba, L. Ya. Uhryn ta in.]. Lviv : «Novyi Svit – 2000» [in Ukrainian].

Levenets, Yu. (Ed.) (2011). Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

Kitanova, M. (2020). Youth political participation in the EU: evidence from a cross-national analysis. Journal of Youth Studies, 23(7), 819-836. DOI: 10.1080/13676261.2019.1636951

Kummert, T. von (2018). Jugendpartei «Volt» will Europa umkrempeln. Wirtschafts Woche. Retrieved from https://www.wiwo.de/politik/deutschland/zwoelf-sterne-bewegung-jugendpartei-volt-will-europa-umkrempeln/22665188.html

Kremen, V. H. (Ed.) (2016). Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini [National report about the state and prospects development of education in Ukraine]. Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Pashkov, A.P., Baranovska, A.S., & Teliukova, Yu.M. (2017). Analiz zahroz natsionalnoi bezpeky Ukrainy ta peredovyi dosvid shchodo yikh rozv’iazannia [Analysis of national security threats of Ukraine and best experience about their solution]. Bezpeka zhyttediialnosti – Life Safety, 1, 20-25 [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (Ed.) (2013). Politolohiia [Political science]: pidruchnyk / M.P. Trebin, L.M. Herasina, I.O. Polishchuk ta in. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Berezovska-Chmil, O.B., Chernyshova, T.O., & Kuchyn, S.P. and al. (2021). Spetsyfika rozvytku suchasnoho sotsialno-humanitarnoho seredovyshcha: kol. monohr. [The specifics of the development of the modern social and humanitarian environment: a collective monograph]. Kharkiv: SH NTM «Novyi kurs» [in Ukrainian].

Platon, & Aristotel’ (2002). Pajdejja: Voshozhdenie k doblesti [Paideia: Rise to Valor] / [Sost., otv. red., avt. vvod. st. i primech. G. B. Kornetov]. Moskva : Izd-vo URAO [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-06

Як цитувати

Гук , Л. І., & Грабчак , . М. О. (2021). МОЛОДІЖНІ ПАРТІЇ У КРАЇНАХ ЄС. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(50). https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.235050

Номер

Розділ

Політологія