КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ, ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

  • Христина Романівна Марціхів Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • Лілія Євгенівна Горбачова Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.233897

Ключові слова:

громадянське суспільство, концепція громадянського суспільства, державна влада, політична партія, соціальна держава, правова держава

Анотація

Подано визначення поняття «громадянське суспільство» у сучасній політології. Проаналізовано актуальність його теоретичних і практичних аспектів, що спричинено очевидним підвищенням ролі пересічних громадян та їх добровільних об’єднань у всіх сферах життєдіяльності людського суспільства: економічній, політичній, соціальній, духовній. Досліджено широко відомі успіхи громадських організацій і рухів людей доброї волі в галузі розрядки міжнародної напруженості, у наданні допомоги народам, що постраждали від стихійних лих, катастроф та інших соціальних негараздів. Встановлено, що в основі перемог – розвиток діяльності громадянського суспільства, висока активність громадян та їх добровільних об’єднань. Це досяжне тільки в достатньо розвиненому громадянському суспільстві. Доведено, що успіхи приходять там, де підвищується ділова активність громадян і створюваних ними недержавних структур, обмежується державне втручання в економічне, соціальне і духовне життя, тобто там, де розвивається і вдосконалюється громадянське суспільство. Осмислено теоретичний і прикладний аспекти феномену громадянського суспільства завдяки теоретичному аналізу концепції громадянського суспільства в історії соціально-філософської та політологічної думки, починаючи з Платона й Арістотеля та закінчуючи поглядами сучасних дослідників. Підкреслено, що громадянське суспільство – тип суспільного устрою, відмітна ознака якого – реальна багатосуб’єктність економічного, соціального, культурного і політичного життя. Проаналізовано формування та розвиток громадянського суспільства в Україні за роки незалежності. Доведено, що становлення громадянського суспільства виявляється у формуванні його інститутів – добровільних громадських об’єднань, громадських рухів, професійних спілок, незалежних засобів масової інформації, громадської думки як соціального інституту, виборах та референдумах як засобах громадського волевиявлення і захисту інтересів, залежних від громадськості елементів судової і правоохоронної систем тощо. Обґрунтовано особливості взаємодії громадянського суспільства і правової держави.

Біографії авторів

Христина Романівна Марціхів , Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету

Лілія Євгенівна Горбачова , Національний університет «Львівська політехніка»

студентка

Посилання

Teoriia polityky: pidruchnyk [Policy theory: a textbook] (2015) / Denisenko V.M., Blikhar V.S., Uhryn L.Ya. ta in. Lviv: Liha-Pres [in Ukrainian].

Egholm, L., & Kaspersen, L.B. (Eds.) (2021). Civil society : between concepts and empirical grounds. Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge.

Fine, G.A. (2021). The hinge : civil society, group cultures, and the power of local commitments. Chicago : University of Chicago Press.

Herasina, L. (2008). Hromadianske suspilstvo i kolizii v protsesi realizatsii politychnoi vlady [Civil society and conflicts in the process of political implementation authorities]. Visnyk Akadimii pravovykh nauk Ukrainy Bulletin of the Academy of Legal Sciences of Ukraine, 3(54), 43-51 [in Ukrainian].

Korniievskyi, O.A., Tyshchenko, Yu.A., & Yablonskyi V.M. (Eds.) (2020). Hromadianske suspilstvo Ukrainy: polityka spryiannia ta zaluchennia, vyklyky ta transformatsii: analit. dop. [Civil Society of Ukraine: Policy of Promotion and Involvement, Challenges and Transformations: Analytical Report] / [V. M. Yablonskyi ta in.] ; Nats. in-t strateh. doslidzh. Kyiv : NISD [in Ukrainian].

Nesterenko, O.V. (Ed.) (2019). Hromadianske suspilstvo vs. koruptsiia v Ukraini [Civil society vs. corruption in Ukraine] / [M. Bader ta in.] ; [Mizhdystsyplinar. nauk.-osvit. tsentr protydii koruptsii]. Kyiv : Dukh i litera [in Ukrainian].

Stepanenko, V.P. (2015). Hromadianske suspilstvo: dyskursy i praktyky [Civil society: discourses and practices] : [monohrafiia] / NAN Ukrainy, In-t sotsiolohii. Kyiv : In-t sotsiolohii NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (2013). Suchasnyi stan hromadianskoho suspilstva v Ukraini: problemy i perspektyvy [The current state of civil society in Ukraine: problems and prospects]. Ukrainskyi sotsium Ukrainian society, 4(47), 161-174 [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (2014). Rozvytok hromadianskoho suspilstva v Ukraini v konteksti yevrointehratsii [Development of civil society in Ukraine in the context of European integration]. Ukrainskyi sotsium Ukrainian society, 1(48), 106-118 [in Ukrainian].

Babkina, O.V. (2003). Derzhava i hromadianske suspilstvo : komunikatsiini aspekty i protyrichchia tretoho stolittia [State and civil society: communication aspects and contradictions of the third century]. Bebik, V.M., & S. V. Kunitsyn, S.V. (Eds.). PR v orhanakh derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia [PR in public authorities and local self-government:]: [monohr.], Pp. 8-24 / O.V. Babkina, V.V. Basaliukov, V.M. Bebik [ta in.]. Kyiv; Symferopol : MAUP [in Ukrainian].

Bebyk, V. (2006). Hlobalne hromadianske suspilstvo : teoriia, metodolohiia, menedzhment [Global civil society: theory, methodology, management]. Politychnyi menedzhment – Political management, 2 (17), 140-147 [in Ukrainian].

Shchedrova, H.P. (2009). Hromadianske suspilstvo ta politychna kultura: teoretychnyi i prykladnyi aspekty [Civil society and political culture: theoretical and applied aspects]. Monohrafiia. Luhansk : Elton-2 [in Ukrainian].

Shchedrova, H.P. (2016). Samoorhanizatsiia hromadianskoho suspilstva: teoretychni zasady i praktychni realii [Self-organization of civil society: theoretical principles and practical realities]. Hileia: naukovyi visnyk Gileya: scientific bulletin, Issue 114, 341-345 [in Ukrainian].

Babkina, O.V., & Horbatenko, V.P. (Eds.) (2008). Politolohiia [Politology] : pidruchnyk / V.H. Antonenko [ta in.]. 3-tie vyd., pererob., dop. Kyiv: Akademiia [in Ukrainian].

Khoma, N.M. (Ed.) (2016). Istoriia politychnoi dumky: pidruchnyk [History of political thought: a textbook] / [I.V. Alieksieienko, T.V. Andrushchenko, O.V. Babkina ta in.]. Lviv: «Novyi Svit-2000» [in Ukrainian].

Khoma, N.M. (Ed.) (2014). Istoriia politychnoi dumky [History of political thought]: navch. entsykl. slovnyk-dovidnyk dlia studentiv vyshch. navch. zakl. / [V.M. Denysenko, L.Ya. Uhryn, H.V. Shypunov ta in.]. Lviv: Novyi Svit-2000 [in Ukrainian].

Riabov, S.H. (1996). Politolohichna teoriia derzhavy [Political science theory of the state] / Mizhnarodnyi fond “Vidrodzhennia”. Kyiv: Tandem [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (Ed.) (2013). Politolohiia [Politology]: pidruchnyk / M.P. Trebin, L.M. Herasina, I.O. Polishchuk ta in. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Bebyk, V.M. (2000). Bazovi zasady politolohii: istoriia, teoriia, metodolohiia, praktyka [Basic principles of political science: history, theory, methodology, practice] / Mizhrehionalna akademiia upravlinnia personalom. Kyiv: MAUP [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (Ed.) (2013). Hromadianske suspilstvo: politychni ta sotsialno-pravovi problemy rozvytku [Civil society: political and socio-legal problems of development] : monohrafiia / H. Yu. Vasyliev, V. D. Vodnik, O. V. Volianska ta in. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Havronska, T.V. (2019). Poniattia protsesiv rozvytku hromadianskoho suspilstva pry demokratychnykh peretvorenniakh u derzhavi [The concept of the processes of development of civil society in democratic transformations in the state]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 18 : Pravo Scientific Journal of the M.P. Drahomanov National Pedagogical University. Series 18: Law, Issue 34, 30-36 [in Ukrainian].

Panfilov, O.Yu. (Ed.) (2013). Sotsialno-humanitarna sfera Ukrainy pered hlobalnymy vyklykamy suchasnosti [Social and humanitarian sphere of Ukraine in the face of global challenges of today]. Monohrafiia. Kharkiv: Vydavnytstvo «Inzhek» [in Ukrainian].

Horak, H., & Finin, H. (2008). Hromadianske suspilstvo yak intehrator osobystisnykh nachal [Civil society as an integrator of personal principles]. Filosofska dumka Philosophical Thought, 3, 62-73 [in Ukrainian].

Trebin, M.P. (Ed.) (2015). Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Political science encyclopedic dictionary] / uklad.: [L.M. Herasina, V. L. Pohribna, I. O. Polishchuk ta in.]. Kharkiv : Pravo [in Ukrainian].

Korniienko, V. (2001). Realizatsiia idealu sotsialno-pravovoi derzhavy v ukrainskomu suspilstvi [Realization of the ideal of the social and legal state in the Ukrainian society]. Pravo Ukrainy Law of Ukraine, 2, 47-53 [in Ukrainian].

Babkin, V.D. (1999). Sotsiavlna derzhava ta zakhyst prav liudyny [Welfare state and protection of human rights]. Pravova derzhava [Constitutional state]: shchorichnyk nauk. prats, Issue 9, Pp. 3-11 / NAN Ukrainy, In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

Levenets, Yu., Shapoval, Yu. (Eds.) (2011). Politychna entsyklopediia [Political encyclopedia]. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo [in Ukrainian].

Panfilov, O.Yu. (Ed.) (2019). Sotsialno-humanitarna sfera Ukrainy v suchasnykh dyskursakh [Social and humanitarian sphere of Ukraine in modern discourses]: monohrafiia. Kharkiv : KhIF KNTEU [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-06

Як цитувати

Марціхів , Х. Р., & Горбачова , Л. Є. (2021). КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ЙОГО ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ, ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 3(50). https://doi.org/10.21564/2663-5704.50.233897

Номер

Розділ

Політологія