СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Автор(и)

  • Олександра Дейнеко Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

DOI:

https://doi.org/10.21564/2663-5704.49.229332

Ключові слова:

Ключові слова: соціальна згуртованість, соціологічний аналіз законодавства, соціальний капітал, цінності згуртованості, соціальні нерівності, реінтеграція, тимчасово окуповані території.

Анотація

Стаття присвячена здійсненню соціологічного аналізу конструювання соціальної згуртованості як категорії державної політики. Аналізуючи зміст цілей сталого розвитку України до 2030 року та Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, автор підсумовує про необхідність визначення на рівні правових норм виміру соціального капіталу як компонента соціальної згуртованості на соцієтальному рівні.

Посилання

ЛІТЕРАТУРA:

Дюркгейм Эмиль О разделении общественного труда. Метод социологии. Москва, 1991. 575 с.

Тённис Ф. Община и общество. Санкт-Петербург : Владимир-Даль, 2002. 448 с.

Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. №2. С. 94–122.

Social quality: from theory to indicators. Eds. L. J. G. van der Maesen, A. Walker. N.Y. : Palgrave Macmillan, 2012. 336 p.

Chan J., To H. and Chan E. Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research. Social indicators research. 2006. 75(2). P. 273-302.

Jeannotte M. Sharon Social cohesion: Insights from Canadian research. Presented at the Conference on Social Cohesion. Hong Kong – November 29, 2003. URL : https://www.researchgate.net/publication/228981786_Social_cohesion_Insights_from_Canadian_research (01.04.2021).

Jenson Jane. Defining and measuring social cohesion. Commonwealth Secretariat : UNRISD, November 2011. 34 p.

Council of Europe. 2008. Report of High-Level Task Force on Social Cohesion: Towards an Active, Fair and Socially Cohesive Europe. URL : https://rm.coe.int/report-towards-an-active-fair-and-socially-cohesive-europe-janv-2008-t/1680939181 (date of appeal : 17.03.2021).

Дейнеко О.О. Моделі емпіричної інтерпретації соціальної згуртованості: у пошуку універсальних компонентів. Габітус. Випуск 21, 2021. С. 11-18. DOI https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.21.1.

Jenson Jane. Mapping social cohesion: The state of Canadian research. Ottawa: Canadian policy research networks. 1998. URL: https://www.academia.edu/26949106/Mapping_Social_Cohesion_The_State_of_Canadian_Research (дата звернення : 17.03.2021).

Bernard P. Social cohesion: A dialectical critique of a quasi-concept. Lien social et Politiques. 1999. №41. Р. 47-59.

Dickes P., Valentova M. and Borsenberger M. Construct validation and application of a common measure of social cohesion in 33 European countries. Social Indicators Research. 2010. №98 (3). Р. 451-473.

Berger-Schmitt R. Considering social cohesion in quality of life assessments: Concept and measurement. Social Indicators Research. 2002. №58. Р. 403–428.

Green A. and Janmaat J. Regimes of Social Cohesion: Societies and the Crisis of Globalisation. Palgrave. 2011. 304 р.

Hulse K. & Stone W. Social Cohesion, Social Capital and Social Exclusion. Policy Studies. 2007. Vol. 28, №2. Р. 109-128.

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента від 30 вересня 2019 року № 722/2019.

Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвиткудо 2030 року : Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю OOH 25 вересня 2015 року. URL : https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html (дата звернення 01.04.2021).

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки : Постанова КМУ від від 5 серпня 2020 р. № 695. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 01.04.2021).

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року : Постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. № 385. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#Text (дата звернення 01.04.2021).

Дейнеко О.О. Міжгрупові розколи в об’єднаних територіальних громадах: ризики послаблення соціальної згуртованості в децентралізованій Україні. Соціологічні студії. №2(17). 2020. С. 55-65. https://sociostudios.vnu.edu.ua/index.php/socio/article/view/316/241.

Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В. та ін. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Аналітична доповідь. Київ: Національний інститут стратегічних досліджень. 2019. 155 с.

Putnam R. Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy. - Princeton: Princeton University Press, 1993. 45 p.

Ярская-Смирнова Е. Р., Ярская В. Н. Социальная сплоченность: направления теоретической дискуссии и перспективы социальной политики. 2017. URL : http://www.jourssa.ru/sites/all/files/volumes/2014_4/Iarskaya_Yarskaya_2014_4.pdf (дата звернення : 01.04.2021).

Schiefer D. and J. van der Noll. The Essentials of Social Cohesion: A Literature Review. Social Indicators Research. 2017. 132. P. 579-603.

Spoonley P., Peace R., Butcher A., & O’Neill D. Social cohesion: A policy and indicator framework for assessing immigrant and host outcomes. Social Policy Journal of New Zealand. 2005. №24 (1). Р. 85–110.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Як цитувати

Дейнеко, О. (2021). СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ . "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 2(49). https://doi.org/10.21564/2663-5704.49.229332

Номер

Розділ

Соціологія