ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Олександр Юрійович Панфілов Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8997-0120
  • Ольга Олександрівна Савченко Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0085-7189

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.48.224807

Ключові слова:

національна безпека, нація, освіта, освітня політика, інтелектуальний потенціал нації

Анотація

Постановка проблеми. Дослідники проблем національної безпеки зазначають, що рівень розвитку освіти є найважливішім внутрішнім показником національної безпеки, оскільки саме освіта забезпечує можливість доступу до знань та участь усіх члені суспільства у створенні духовних цінностей та засвоєння досягнень культури.

Аналіз публікацій з даної теми свідчить про всезростаюче усвідомлення того факту, що національна безпека і освіта взаємозалежні одне з одним. Проблеми національної безпеки в її різних аспектах достатньо ґрунтовно розроблені в працях багатьох авторів. Серед них, зокрема, В. Абрамов, В. Горбулін, О. Власюк, В. Горовенко, А. Дацюк, О. Дзьобань, В. Мандрагеля, Р. Марутян, Ю. Мельник, Б. Парахонський, Г. Ситник, М. Требін та інші. Водночас проблематика ролі освіти в забезпеченні національної безпеки держави залишається розробленою недостатньо. Бракує розуміння ролі та місця освіти в системі національної безпеки, значення освіти для забезпечення національної безпеки України.

Мета статті. У даній статті здійснено спробу розкриття ролі освіти в забезпеченні національної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу. В статті наголошується що, хоча національну безпеку не можна забезпечити лише засобами освітньої політики, але й неможливо гарантувати поза простором освіти. Роль освіти на сучасному етапі розвитку країни визначається задачами перетворення України в демократичне суспільство, у правову державу, державу з ринковою економікою, задачами подолання небезпеки відставання України від світових тенденцій економічного і суспільного розвитку. У цьому зв'язку освіта повинна ввійти до складу основних пріоритетів національної безпеки.

Розкрито, що з метою забезпечення національних інтересів України в умовах глобального інформаційно-психологічного втручання держава повинна приступити до розробки і здійснення низки системних гуманітарних проектів, орієнтованих на «м'яке» відображення інформаційно-психологічної агресії і виховання в населення, насамперед у дітей і молоді, здатності протистояти гуманітарним утручанням - інтервенціям усіх типів - спрямованим на організацію непотрібної або шкідливої для життя залежності, у тому числі ідеологічної, культурно-історичної, політичної і мовної, уміння правильно організовувати власний вільний час, планувати і досягати високої якості використання вільного часу. Одним із пріоритетних напрямків діяльності держави щодо забезпечення національної безпеки України є захист національної системи освіти як глобальної технології відтворення традиційної свідомості, що, поряд з тим, що вона вирішує свої власні задачі, покликана забезпечувати належний рівень стійкості населення країни до інформаційно-психологічного впливу. Національній безпеці завдається шкода, якщо ускладнюється самоідентифікація, самовизначення людини як жителя України, якщо освіта не формує нові способи реагування на процеси, що відбуваються в технологічній інфраструктурі і суспільній свідомості, якщо в структурі освіти є умови, що спотворюють або руйнують свідомість і самосвідомість людини, якщо освіту невірно інкорпоровано, вмонтовано в структуру суспільства і його господарського комплексу. Вплив освіти на безпеку країни визначається тим, якою мірою вона знижує або підвищує рівень інтелектуального і вольового потенціалу населення в порівнянні з іншими країнами, як вона забезпечує освоєння підростаючим поколінням високих технологій, якою мірою орієнтує молодих людей на рішення ключових найгостріших проблем, з якими вони зустрінуться в XXI столітті.

Висновки. . Забезпечення національної безпеки України прямо залежить від того, з якою освітньою підготовкою житиме молодь країни в XXI столітті, якими будуть її моральні і політичні ідеали, соціальні цінності, рівень загальної культури і професійної підготовки. Освіта має здатність активно впливати на розвиток матеріального і духовного виробництва; формує основну силу суспільства - працівників виробництва; впливає на процеси зміни соціальної структури; є найважливішим засобом передачі молоді моральних цінностей, вироблених її попередниками; формує політичні погляди людей і прищеплює початкові навички суспільної діяльності, основи політичної і правової культури.

Біографії авторів

Олександр Юрійович Панфілов , Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології та політології

Ольга Олександрівна Савченко , Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри іноземних мов

Посилання

Osvitno-kulturnyi prostir Ukrainy: filosofski, istorychni, kulturolohichni abrysy. Monohrafiia ; za zah. red. prof. Panfilova O.Iu. (2012). Kharkiv : Maidan [in Ukrainian].

Natsionalna bezpeka: svitohliadni ta teoretyko-metodolohichni zasady : monohrafiia / za zah. red. O.P. Dzobania. (2021). Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

Trebin, M. P. (2017). Osvita v umovakh hlobalizatsii. Materialy III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Studentska molod v umovakh hlobalizatsii» (m. Dnipro, 21 kvitnia 2017 r.) / vidp. za vypusk profesor V. V. Kryvoshein. Dnipropetrovsk: Vydavnytstvo «Hrani» [in Ukrainian].

Paydeyya: Voshozhdenie k doblesti. Platon. Aristotel. Seriya: Novaya pedagogicheskaya biblioteka (2003). Moskva : Universitet RAO [in Russian].

Huntington, S. (2002). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. London: Free University Press.

Gessen, S.I. (1995). Osnovyi pedagogiki. Vvedenie v prikladnuyu filosofiyu / otv. red. i sost. P.V. Alekseev. Moskva: Shkola-Press [in Russian].

XXI vek: mir mezhdu proshlyim i buduschim. Kultura kak sistemoobrazuyuschiy faktor mezhdunarodnoy i natsionalnoy bezopasnosti : monografiya / Pod red. O.P. Lanovenko. 2004. Kiev: Stilos [in Russian].

Podoliakina, O. V. (2019). Dopovidi rymskoho klubu yak zmistova i tsinnisna osnova dlia suchasnoi osvity. Naukovyi visnyk. Seriia «Filosofiia» -Scientific Bulletin. Philosophy Series. Kharkiv: KhNPU, 52 (I). 31-43 [in Ukrainian].

Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini / Nats. akad. ped. nauk Ukrainy ; za zah. red. V. H. Kremenia (2016). Kyiv: Pedahohichna dumka [in Ukrainian].

Pashkov, A. (2017). Analiz zahroz natsionalnoi bezpeky Ukrainy ta peredovyi dosvid shchodo yikh rozviazannia. Bezpeka zhyttediialnosti - Life Safety. 1. 20-25 URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12254/Pashkov_Analiz_zahroz_natsionalnoi.pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].

Kucherenko, S.Iu. (2018). Suchasnyi stan, tendentsii ta problemy rozvytku osvity v Ukraini. Ekonomichnyi visnyk universytetu. - University economic bulletin. 36(1). 51-59.

Coombs, P. (1985). The World Crisis in Education: The View from the Eighties. Oxford University Press.

Likona, Th. (1992). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam.

Andrushchenko, V. (2008). Innovatsiinyi rozvytok osvity v stratehii «ukrainskoho proryvu». Vyshcha osvita Ukrainy – Higher education in Ukraine. 2. 10-17 [in Ukrainian].

Lutai, V. (2001). Rukh na vyperedzhennia (Reformuvannia vyshchoi osvity na osnovistanovlennia filosofsko metodolohichnoiparadyhmy postneklasychnoi nauky). Vyshcha osvita Ukrainy – Higher education in Ukraine. 2. 33 – 43 [in Ukrainian].

Ohnevʼiuk, V. O. (2003). Osvita v systemi tsinnostei staloho liudskoho rozvytku. Kyiv : Znannia Ukrainy [in Ukrainian].

Panfilov, O., Savchenko, O. (2020). The Paradigmatic Dimension of the Modern Educational Environment. The bulletin of Yaroslav Mudryi national law university. series: philosophy, philosophies of law, political science, sociology. 46 (3). 220-234 [in Ukrainian].

Durkheim, E. (1975). On morality and society. Chicago: University of Chicago Press.

Petko, L. V. (2017). Vyklyky KhKhI stolittia dlia osvitnoho prostoru Ukrainy. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu “Kyievo-Mohylianska akademiia”]. Seriia : Pedahohika. – Scientific works [Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex]. Series: Pedagogy. Mykolaiv: Vyd-vo ChNU imeni Petra Mohyly, Vol 303. 291. 10−14 [in Ukrainian].

Paul, R., Elder, L. (2019). Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life. Pearson.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-09

Як цитувати

Панфілов , О. Ю., & Савченко , О. О. (2021). ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(48), 146–159. https://doi.org/10.21564/2075-7190.48.224807

Номер

Розділ

Політологія

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають