ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК СУЧАСНА ФОРМА НАСИЛЬСТВА

Автор(и)

  • Володимир Вікторович Чалапко Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0001-9833-9851

DOI:

https://doi.org/10.21564/2075-7190.48.224421

Ключові слова:

війна, гібридна війна, насильство, стратегія гібридної війни, інформаційне насильство, гібридні загрози

Анотація

Проаналізовано особливості гібридної війни як сучасної форми насильства. Розкриті різноманітні підходи до розумінні феномену гібридної війни. Стверджується, що елементи «гібридності» були притаманні війнам у попередні сторіччя. Визначено, що інформаційна складова у перебігу гібридних війн відіграє визначальну роль.

Біографія автора

Володимир Вікторович Чалапко, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри філософії

Посилання

Makliuen, H. M. (2003). Ponymanye Medya: Vneshnye rasshyrenyia cheloveka / Per. s anhl. V. Nykolaeva; Zakl. st. M. Vavylova. Moscow; Zhukovskyi: «KANON-press-Ts», «Kuchkovo pole» [in Russian].

Svitova gibry`dna vijna: ukrayins`ky`j front (2017) / za zag. red. V. P. Gorbulina. nacional`ny`j insty`tut strategichny`x doslidzhen`. Kуiv: NISD [in Ukrainian].

Hula, R.V., Dzoban, O.P., Perederii, I.H., Pavlichenko, O.O., Fil, H.O. (2020). Informatsiina viina: sotsialno-ontolohichnyi ta militarnyi aspekty: monohrafiia. Kyiv: Karavela [in Ukrainian].

Glenn, R. (2009). Thoughtson «Hybrid» Conflict. Small Walls Journal. URL: http://www.smallwarsjournal.com/mag/docs- temp/188-glenn.pdf.

Kravchenko, V. Yu. (2015). Teoriia «Hibrydnoi viiny»: ukrainskyi vymir. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia : Filosofiia. Sotsiolohiia. Politolohiia − Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Philosophy. Sociology. Politology, 2, 139-148 [in Ukrainian].

Khoffman, F. (2013). Hybrydnыe uhrozы: pereosmыslenye yzmeniaiushchehosia kharaktera sovremennыkh konflyktov. Heopolytyka. Ynformatsyonno-analytycheskoe yzdanye − Geopolitics. Information-analytical publication, issue 21, 45-62 [in Russian].

Arzumanian, R.V. (2011). Opredelenye voinы v 21 veke. Obzor XXI ezhehodnoi konferentsyy po stratehyy Ynstytuta stratehycheskykh yssledovanyi Armeiskoho voennoho kolledzha, Erevan [in Russian].

Senchenko, M. I. (2014). Latentna svitova informatsiina viina. Kyiv: FOP Stebeliak [in Ukrainian].

Kalynovskyi, Yu. Yu., Manuilov, Ye. М. (2020). Dukhovni imperatyvy vitchyznianoho derzhavotvorennia: aksiolohichnyi ta bezpekovyi konteksty. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia − The Bulletin of Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, 1 (44), 23-38 [in Ukrainian].

Yavorska, H. M. (2016). Hibrydna viina yak dyskursyvnyi konstrukt. Stratehichni priorytety. Seriia: Polityka – Strategic priorities. Series: Politics, 4, 41-48 [in Ukrainian].

Ermolaev, A. (2016). V nashei polytyke nachalsia hlubochaishyi kryzys lyderstva. Chast II. URL: https://fraza.ua/interview/18.07.16/248761/andrej-ermolaev-v-nashej-politike-nachalsja-glubochajshij-krizis-liderstva-chast- ii.html

Senchenko, O. (2017). Novyi vyklyk liudstvu − hibrydna viina. Visnyk Knyzhkovoi palaty – Bulletin of the Book Chamber, 5, 41-45 [in Ukrainian].

Uroky hibrydnoho desiatylittia: shcho treba znaty dlia uspishnoho rukhu vpered. (2019). Za redaktsiieiu Hanny Shelest (Rada zovnishnoi polityky «Ukrainska pryzma», UA: Ukraine Analytica). Kyiv. URL: http://prismua.org/wp-content/uploads/2019/02/Hybrid_10.pdf

Kotenko, A. O. (2017). Hibrydna viina yak forma suchasnoho mizhnarodnoho konfliktu. Mizhnarodni vidnosyny Seriia "Politychni nauky" − International Relations. Series: Political Science, 1-10. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3070

Hoffman, F. (2007). Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid War. Arlington: Potomac Institutefor Policy Studies.

Lasica, D.T. (2009). Strategic Implications of Hybrid War: A Theory of Victory: Monograph. USA. URL: http://www.dtic.mil/cgi-bin/ GetTRDoc?AD=ADA513663.

Polumiienko, S. K. (2017). Hibrydna viina, yii okremi peredumovy, stratehii ta naslidky. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy – Herald of National Academy of Sciences of Ukraine, 8, 72-82 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-09

Як цитувати

Чалапко, В. В. (2021). ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК СУЧАСНА ФОРМА НАСИЛЬСТВА. "Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 1(48), 133–145. https://doi.org/10.21564/2075-7190.48.224421

Номер

Розділ

Філософія