DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.46.213239

ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: СПРОБА ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ

Володимир Анатолійович Трофименко, Яна Михайлівна Радченко

Анотація


Публікація є спробою філософсько-правового осмислення профілактичної діяль­ності Національної поліції - провідної ланки в системі поліцейських повноважень. Автори намагаються систематизувати види, функції і принципи профілактики, чітко окреслити її напрямки та особливості, встановити мету.


Ключові слова


Національна поліція України; правоохоронна система; профілак¬тична діяльність; попередження правопорушень

Посилання


Lekar’, A. G. (1972). Profilaktika prestupleniy. Moscow [In Russian].

Vetrov, N. I. (1980). Profilaktika pravonarusheniy sredi molodezhi. Moscow [In Russian].

Sukharev, A. YA. (2000). Bol’shoy yuridicheskiy slovar’. Moscow [In Russian].

Fedorchenko, T. Ye. (2011). Profilaktyka deviantnoyi povedinky shkolyariv v umovakh sotsiokul'turnoho seredovyshcha: sotsial'no-pedahohichnyy aspekt. Cherkasy [in Ukrainian].

Fedorenko, O. I. (2002). Sotsial'no-pedahohichni pidkhody do profilaktyky pravoporushen' nepovnolitnikh ta molodi. Aktual'ni problemy profilaktyky zlochynnosti ta pravoporushen' sered nepovnolitnikh: proceedings of the Scientific and Practical Conference. L'viv, 40-49 [in Ukrainian].

Blaha, A. B., Zhuravel,' T. V., Zabroda, D. H. et al. (2012). Diyal'nist' sluzhby dil'nychnykh inspektoriv militsiyi shchodo profilaktyky nasyl'stva nad dit'my y doroslymy chlenamy sim"yi. Kiev [in Ukrainian].

Yosypiv, A. O. (2010). Zahal'nosotsial'na, spetsial'no-kryminolohichna ta indyvidual'na profilaktyka zlochynnosti: pravovi aspekty. Naukovyy visnykL'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna - Scientific Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs. Law series,1, 315-324 [in Ukrainian].

Klyuyev, O. M. (2013). Sutnist' ta mistse profilaktychnykh zakhodiv u pravookhoronnoyi diyal'nosti. Pravo i suspil'stvo - Law and society, 6, 195-197 [in Ukrainian].

Pro profilaktyku pravoporushen': proekt Zakonu vid 29.12.2009 r. URL: https:// cv.court.gov.ua/tu26/6/2358/ [in Ukrainian].

Mints, M. O., Chub A. H. (2011). Zlochynnist' sered nepovnolitnikh ta zakhody shchodo yiyi profilaktyky. Naukovipratsi. Sotsiolohiya - Scientific works. Sociology, 144, 76-79 [in Ukrainian].

Pro kontseptsiyu rozvytku kryminal'noyi yustytsiyi shchodo nepovnolitnikh v Ukrayini: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 24.05.2011 r. № 597/2011. URL: https:// www.president.gov.ua/documents/5972011-13186 [in Ukrainian].

Polozhennya pro Natsional'nu politsiyu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28.10.2015 r. № 877. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0%BF [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Лекарь А. Г. Профилактика преступлений. Москва, 1972. 101 с.
 2. Ветров Н. И. Профилактика правонарушений среди молодежи. Москва, 1980. 184 с.
 3. Сухарев А. Я. Большой юридический словарь. Москва, 2000. 704 с.
 4. Федорченко Т. Є. Профілактика девіантної поведінки школярів в умовах соціо- культурного середовища: соціально-педагогічний аспект: монографія. Черкаси, 2011. 492 с.
 5. Федоренко О. І. Соціально-педагогічні підходи до профілактики правопорушень неповнолітніх та молоді. Актуальні проблеми профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх: матеріали науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 листопада 2002 р.). Львів, 2002. С. 40-49.
 6. Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо профілактики насильства над дітьми й дорослими членами сім’ї: навчально-методичний посібник / авт. кол.: Блага А. Б., Журавель Т. В., Заброда Д. Г., Мілорадова Н. Е.; за ред. Г. О. Хрис­тової. Київ, 2012. 140 с.
 7. Йосипів А. О. Загальносоціальна, спеціально-кримінологічна та індивідуальна профілактика злочинності: правові аспекти. Науковий вісник Львівського дер­жавного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2010. № 1. С. 315-324.
 8. Клюєв О. М. Сутність та місце профілактичних заходів у правоохоронної діяль­ності. Право і суспільство. 2013. № 6. С. 195-197.
 9. Про профілактику правопорушень: проект Закону від 29.12.2009 р. URL: https:// cv.court.gov.ua/tu26/6/2358/ (дата звернення: 18.04.2020).
 10. Мінц М. О., Чуб А. Г. Злочинність серед неповнолітніх та заходи щодо її про­філактики. Наукові праці. Соціологія. 2011. Вип. 144. Том 156. С. 76-79.
 11.  Про концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні: Указ Президента України № 597/2011 від 24.05.2011 р. URL: https:// www.president.gov.ua/documents/5972011-13186_(дата звернення: 18.04.2020).
 12. Положення про Національну поліцію: Постанова КМУ № 877 від 28.10.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-2015-%D0 %BF_(дата звернення: 19.04.2020).


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704