DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.46.213237

ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО САМООСВІТО ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Олена Вікторівна Бурлука

Анотація


Досліджено проблему формування здатності до самоосвіти особистості як складову особистісного розвитку, як гарантію збереження професіонала в умовах динамічно мінливої суспільної практики та збагачення загальної культури. Само­освіту особистості в сучасних умовах слід розглядати як систему оновлення, роз­ширення і поглиблення раніше отриманих знань, а також вдосконалення практичних навичок, уміння щодо їх отримання і осмислення з метою досягнення високого рівня професійної майстерності і загальної культури. Прийоми, методики і в цілому досвід самоосвіти засвоюється і накопичується особистістю в процесі навчання в загаль­ноосвітній школі, розвивається і систематизується в умовах вищої. Отже, форму­вання здатності до самоосвіти - обов’язкова необхідність сучасного освітнього процесу.


Ключові слова


самоосвіта особистості; самоосвітня діяльність; формування; здатність; самоосвітня активність; саморозвиток; самовдосконалення

Посилання


Burluka О. V. (2013). Samoosvita yak zaporuka konkurentospromoschnosti osobistosti. Visnyk Natsionalnoho yurydychnoho universytetu imeni Yaroslava Mudroho. Seriia: Filosofiia - Bulletin of the Yaroslav Mudryi National Law University. Series: Philosophy, 4 (19), 210-222 [in Ukrainian].

Burluka E. V. (2008). Samoobrazovaniye lichnosti kak sotzial^-pedagogicheskaya problema. Kharkiv. CPI «Novoye slovo» [in Ukrainian].

Маngeym К.(1994) Diagnoz nasheho vremeni. Мoscow. Jurist [in Russia].

Sociologija na poroge XXI veka. Novije napravlenija issledovanij. (1998). Мoscow. Intellekt [in Russia].

Toffler E., Toffler H. (1996). Sozdanije novoj civilizaciji. Politika Tretjey Volny. Novosibirsk. «Sibirsraja molodyoschnaja initziativa». 45 [in Russia].

Schutc А. (1998). Struktura povsednevnoho mishlenija. Bulletin of the Sociological researche, 2, 132-141 [in Russia].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бурлука О. В. Самоосвіта як запорука конкурентоспроможності особистості. Вісник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. Серія: філо­софія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. № 4 (19). С. 210-222.
  2. Бурлука Е. В. Самообразование личности как социально-педагогическая про­блема: монография. Харьков: ЧПИ «Новое слово», 2008. 180 с.
  3. Мангейм К. Диагноз нашего времени. Москва: Юрист, 1994. 700 с.
  4. Социология на пороге XXI века. Новые направления исследований. Москва: Интеллект, 1998. 272 с.
  5. Тоффлер Э., Тоффлер Х. Создание новой цивилизации. Политика Третьей Волны. Новосибирск: «Сибирская молодежная инициатива», 1996. 45 с.
  6. Щюц А. Структура повседневного мышления. Социологические исследования. 1988. № 2. С. 132-141.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704