DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155887

СУЧАСНА РЕЛІГІЙНО-ПРАВОВА ФІЛОСОФІЯ ЯК АНТРОПОЛОГІЧНО-ЦІННІСНИЙ БАЗИС ПРАВА

Володимир Анатолійович Трофименко

Анотація


У публікації розглядаються основні напрямки розуміння природного і позитивного права представниками релігійної філософії права. На основі аналізу, автор намагається показати, що незважаючи на боже підґрунтя, релігійна філософія права сповідує ті ж самі цінності, що і світська правова наука (права людини тощо).


Ключові слова


релігійна філософія права; людина; антропологія права; релігійна антропологія; права людини; природне право; позитивне право; Божий закон

Повний текст:

PDF

Посилання


Chetvernyn V. A. Sovremennыe kontseptsyy estestvennoho prava / V. A. Chetvernyn. — M. : Nauka, 1988. — 144 s.

Radbrukh H. Filosofiia prava / H. Radbrukh ; per. z nim. — K. : Tandem, 2006. — 316 s.

Tsipelius R. Filosofiia prava / R. Tsipelius. — K. : Ukr. filos. fond, 1999. – 62 s.

Lloid D. Ydeia prava / D. Lloid : per. s anhl. M. A. Yumashevoi, Yu. M. Yumasheva ; nauch. red. Yu. M. Yumashev. — M. : YuHONA, 2002. — 416 s.

Khabermas Yu. Dyalektyka sekuliaryzatsyy. O razume y relyhyy / Yu. Khabermas : per. s nem. V. Vytkovskoho. — M. : Bybl.-bohosl. yn-t sv. apostola Andreia, 2006. — 112 s.

Vovk D. O. Pravo i relihiia: zahalnoteoretychni problemy spivvidnoshennia / D. O. Vovk. — Kharkiv : Pravo, 2009. — 224.

Balandie Zh. Politychna antropolohiia / Zh. Balandie : per. z frants. O Khomy. — Kyiv : «Altpres», 2002. — 252 s.

Trofymenko V. A. Problemy vzaiemovidnosyn tserkvy i derzhavy / V. A. Trofymenko, M. I. Volchkova // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia : Filosofiia / redkol. : A. P. Hetman ta in. — Kh. : Pravo, 2018. — № 3 (38). — S. 119-131/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Четвернин В. А. Современные концепции естественного права / В. А. Четвернин. — М. : Наука, 1988. — 144 с.
  2. Радбрух Г. Філософія права / Г. Радбрух ; пер. з нім. — К. : Тандем, 2006. — 316 с.
  3. Ціпеліус Р. Філософія права / Р. Ціпеліус. — К. : Укр. філос. фонд, 1999. – 62 с.
  4. Ллойд Д. Идея права / Д. Ллойд : пер. с англ. М. А. Юмашевой, Ю. М. Юмашева ; науч. ред. Ю. М. Юмашев. — М. : ЮГОНА, 2002. — 416 с.
  5. Хабермас Ю. Диалектика секуляризации. О разуме и религии / Ю. Хабермас : пер. с нем. В. Витковского. — М. : Библ.-богосл. ин-т св. апостола Андрея, 2006. — 112 с.
  6. Вовк Д. О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення / Д. О. Вовк. — Харків : Право, 2009. — 224.
  7. Баланд’є Ж. Політична антропологія / Ж. Баланд’є : пер. з франц. О Хоми. — Київ : «Альтпрес», 2002. — 252 с.
  8. Трофименко В. А. Проблеми взаємовідносин церкви і держави / В. А. Трофименко, М. І. Волчкова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія : Філософія / редкол. : А. П. Гетьман та ін. — Х. : Право, 2018. — № 3 (38). — С. 119-131


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704