DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155803

БАГАТОМІРНІСТЬ ПОВСЯКДЕННЯ У КОНТЕКСТІ ЖИТТЄВОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ

Олександр Юрійович Панфілов, Людмила Олександрівна Петрова

Анотація


У статті використовується міждисциплінарний підхід до розуміння поняття багатомірності повсякдення та його змістовного наповнення. Аналізується зміна реальності повсякденного людського буття, що призводить до виникнення “кризи людини”. Феномен міри виникає на перетині різних життєвих центрів, тому має безпосереднє відношення до проблеми цілісності життєвого світу особистості. На підставі критичного аналізу точок зору на проблеми життєвого світу особистості обґрунтовується аксіологічна компонента мірності у параметрах повсякдення, що рефлексується як компонента життєвого світу особистості.


Ключові слова


повсякденність; людська суб’єктивність; життєвий світ особистості; багатовимірність людських проявів; інтерсуб’єктивна мірність; духовність

Повний текст:

PDF

Посилання


Shyuts A. (1988) Struktura povsednevnogo myishleniya / Per. s angl. E.D. Rutkevich // Sotsiologicheskie issledovaniya - Sociological studies. № 2. 129–137 [in Russian].

Berger P., Lukman T. (1995) Sotsialnoe konstruirovanie realnosti. Traktat po sotsiolo gii znaniya / Perevod E. Rutkevich. Moskva: “Medium” [in Russian].

Koliastruk O. (2008). Istoriia povsiakdennosti yak obiekt istorychnoho doslidzhennia: istoriohrafichnyi i metodolohichnyi aspekty. Kharkiv: Kursor [in Ukrainian].

Koliastruk O. (2007) Predmet istorii povsiakdennosti: istoriohrafichnyi ohliad yoho stanovlennia u zarubizhnii ta vitchyznianii istorychnii nautsi. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal - Ukrainian historical magazine. № 1. 174–184[in Ukrainian].

Udod O. (2006). Povsiakdenne zhyttia kyian v umovakh okupatsii (veresen 1941 – lystopad 1943): pytannia metodolohii ta istoriohrafii. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, poshuky – Problems of Ukrainian history: facts, judgments, searches. Mizhvidomchyi zb. nauk. prats. Kyiv, Vyp. 15. 384–391 [in Ukrainian].

Yakovenko N.M. (2006) Narysy istorii serednovichnoi ta rannomodernoi Ukrainy. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian].

Nahaiko T. (2010). Istoriia povsiakdennosti: pohliad na problemu. Istoriia povsiakdennosti: teoriia ta praktyka: materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii (Pereiaslav-Khmelnytskyi, 14–15 travnia 2010 r.). Pereiaslav-Khmelnytskyi 150 [in Ukrainian].

Tytarenko T.M. (2003). Zhyttievyi svit osobystosti: u mezhakh i za mezhamy budennosti. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Diogen Laertskiy (1986). O zhizni, ucheniyah i izrecheniyah znamenityih filosofov. Red. toma i avt. vstup. st. A. F. Losev; Perevod M. L. Gasparova. 2-e izd. Moskva: Myisl [in Russian].

Makovelskiy A. O. (1941). Sofistyi. Vyipusk 1–2. Baku: Azerbaydzhanskiy gosudarstvennyiy universitet [in Russian].

Platon (1986). Dialogi. Per. S. Ya. Sheynman-Topshteyn. Moskva: Myisl, [in Russian].

Aristotel (1983). Nikomahova etika. Per. i redakts. A.I. Dovatura. Sochineniya: v 4 t. Moskva: Myisl,. T.4 [in Russian].

Leybnits G.V. (1983) Novyie opyityi o chelovecheskom razume. Sochineniya v 4-h t. T. 2. Moskva: Myisl [in Russian].

Molchanov V. B. (2010) Teoretychni pidkhody do vyvchennia zhyttievoho rivnia naselennia Ukrainy u druhii polovyni ХІХ – na pochatku ХХ st. Problemy istorii Ukrainy ХІХ – pochatku ХХ st. № 17. 411-437 [in Ukrainian].

Lefebvre H. (1987) The Everyday and Everydayness. Yale French Studies. № 73. Everyday Life. 7–11.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Шюц А. Структура повсякденного мислення. Соціологічні дослідження. 1988. № 2. С. 131.

2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социоло гии знания / Перевод Е. Руткевич. Москва: “Медиум”, 1995. 323 с.

3. Коляструк О. Історія повсякденності як об’єкт історичного дослідження: історіографічний і методологічний аспекти. Харків: Курсор, 2008. 122 с.;

4. Коляструк О. Предмет історії повсякденності: історіографічний огляд його становлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці. Український історичний журнал. 2007. № 1. С. 174–184.

5. Удод О. Повсякденне життя киян в умовах окупації (вересень 1941 – листопад 1943): питання методології та історіографії. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. Київ, 2006. Вип. 15. С. 384–391.

6. Яковенко Н.М. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. Київ: Критика, 2006. 584 с.

7. Нагайко Т. Історія повсякденності: погляд на проблему. Історія повсякденності: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Переяслав-Хмельницький, 14–15 травня 2010 р.). Переяслав-Хмельницький. 2010. 246 с.

8. Титаренко Т.М.  Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. Київ: Либідь, 2003. 376 с.9. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Ред. тома и авт. вступ. ст. А. Ф. Лосев; Перевод М. Л. Гаспарова. 2-е изд. Москва: Мысль, 1986. 571 с.10. Маковельский А. О. Софисты. Выпуск 1–2. Баку: Азербайджанский государственный университет, 1941. 100 с.11. Платон. Диалоги. Пер. С. Я. Шейнман-Топштейн. Москва: Мысль, 1986. 605 с.

12. Аристотель. Никомахова этика. Пер. и редакц. А.И. Доватура. Сочинения: в 4 т. Москва: Мысль, 1983. Т.4. 832 с.

13. Лейбниц Г.В. Новые опыты о человеческом разуме. Сочинения в 4-х т. Т. 2. Москва: Мысль, 1983. 686с.

14. Молчанов В. Б.  Теоретичні підходи до вивчення життєвого рівня населення України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. 2010. № 17. С. 411–437.

15. Lefebvre H. The Everyday and Everydayness. Yale French Studies. 1987. № 73. Everyday Life. P. 7–11.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704