DOI: https://doi.org/10.21564/2075-7190.40.155774

СПЕЦИФІКА РОЗРОБКИ КУРИКУЛУМУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КУРИКУЛЯРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Георгій Іванович Фінін

Анотація


Зроблена спроба проаналізувати специфіку розробки курикулуму в сучасній освіті та інноваційний потенціал курикулярних пропозицій та формальні концептуалізації курикулуму з метою встановлення їхньої відповідності цілям і потребам освіти. Наведено основні моделі курикулуму Подальшого вивчення потребує феномен прихованого курикулуму.


Ключові слова


курикулум; прихований курикулум; навчальний план; філософія курикулуму

Повний текст:

PDF

Посилання


Blankertz Herwig (2000). Theorien und Modelle der Didaktik. Weinheim: Juventa Verlag [in German].

Hamilton D. (1985). Bread and Circuses: some Challenges to educational research in the 1980. British Educational Research Journal. Vol.11, 1, 1-1 [in English].

Heorhesku Dakmara (2006). Kurykuliarna filosofiia dvadtsiat pershoho stolittia: shcho staroho i novoho? Postmetodyka - Post-mortem, issue 3 (67), 2-17 [in Ukrainian].

Klepko S. F. (2006). Filosofiia osvity v yevropeiskomu konteksti. Poltava: POIPPO [in Ukrainian].

Tryniak M. V. (2012). Filosofiia suchasnoho kurykulumu: stratehii poshuku vtrachenoi realnosti. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Seriia: Filosofiia – Bulletin of the Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda. Series: Philosophy, issue 37, 154-160 [in Ukrainian].

Radionova N. V. (2013). Filosofiia navchalnoho planu: dosvid Slobozhanshchyny ХІХ st. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. Filosofiia – Bulletin of the Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda. Philosophy, issue 2 (41), 207-216 [in Ukrainian].

Kultaieva M. D. (2013). Filosofsko-osvitnii poliloh, abo paraleli, shcho peresikaiutsia: H. S. Skovoroda, H. H. Vashchenko, A. S. Makarenko. Novyi kolehium – New Collegium, issue 2 (71), 15-20 [in Ukrainian].

Kalynovskyi Yu. Yu., Aksonova O. M. (2013). Pravove vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy: problemy ta perspektyvy. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho". Seriia: Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia – Bulletin of the National University «Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise». Series: Philosophy, Philosophy of Law, Political Science, Sociology, issue 2 (16), 124-133 [in Ukrainian].

Panfilov O.Yu., Petrova L.O. (2018). Viiskova osvita – holovna stratehiia formuvannia osobystosti suchasnoho viiskovoho kerivnyka. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho». Seriia: Filosofiia – Bulletin of the National University "Legal Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise". Series: Philosophy, issue 3 (38), 67-79 [in Ukrainian].

Finin H. I. (2014). Viiskova osvita v suchasnykh sotsiokulturnykh kontekstakh. Kharkiv: Maidan [in Ukrainian].

Hidden Curriculum Definition - The Glossary of Education Reform. URL: https://www.edglossary.org/hidden-curriculum [in English]..

Bruner J. (1997). The Culture of Education. Cambridge – MA: Harvard University Press [in English].

QAA Subject Benchmark Statement – English (2000). Gloucester: Quality Assurance Agency for Higher Education. URL: https:// www.qaa.ac.uk. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Blankertz Herwig Theorien und Modelle der Didaktik. Weinheim: Juventa Verlag, 2000. 240 s.
 2. Hamilton D. Bread and Circuses: some Challenges to educational research in the 1980. British Educational Research Journal. 1985. Vol.11. No. 1.  P. 1-11.
 3. 3.      Георгеску Дакмара.  Курикулярна філософія двадцять першого століття: що старого і нового? Постметодика. 2006. № 3 (67). С. 2-17.
 4. Клепко С. Ф. Філософія освіти в європейському контексті. Полтава: ПОІППО, 2006. 328 с.
 5. Триняк М.В. Філософія сучасного курикулуму: стратегії пошуку втраченої реальності. Науковий вісник. Серія «Філософія» Харк. Нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. 2012.  № 37.  С. 154-160.
 6. Радіонова Н.В. Філософія навчального плану: досвід Слобожанщини ХІХ ст. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. 2013. № 41 (2).  С. 207-216.
 7. Култаєва М. Д. Філософсько-освітній полілог, або паралелі, що пересікаються: Г.С.Сковорода, Г. Г. Ващенко, А. С. Макаренко. Новий колегіум. № 2 (71). 2013. С. 15-20.
 8. 8.      Калиновський Ю. Ю., Аксьонова О. М. Правове виховання у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи. Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2013. № 2 (16). С. 124-133.
 9. Панфілов О.Ю., Петрова Л.О. Військова освіта – головна стратегія формування особистості сучасного військового керівника. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія. 2018. № 3 (38.) С.67-79.
 10. Фінін Г. І. Військова освіта в сучасних соціокультурних контекстах. Харків: Майдан, 2014. 300 с.
 11. Hidden Curriculum Definition - The Glossary of Education Reform URL: https://www.edglossary.org/hidden-curriculum/ (Last accessed: 14.11.2018).
 12. Bruner J.The Culture of Education.  Cambridge – MA: Harvard University Press, 1997.  240 р.
 13. QAA Subject Benchmark Statement – English. Gloucester: Quality Assurance Agency for Higher Education, 2000.  URL: https:// www.qaa.ac.uk (Last accessed: 14.11.2018).


Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN (печать): 2075-7190 ISSN (Online): 2663-5704